Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Uwaga! Do przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan dochodzi także w Polsce...

W Polsce dochodzi w ostatnich latach do licznych przypadków agresji oraz nienawiści wobec chrześcijan oraz do różnych form ich dyskryminowania. Na zaproszenie rządowego Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji Rady Działalności Pożytku Publicznego eksperci Ordo Iuris - Karina Walinowicz i dr Marcin Olszówka przedstawili raport i badania na ten temat. Posiedzenie miało miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Karina Walinowicz, koordynator Centrum Monitoringu Wolności Religijnej i Wolności Sumienia Instytutu, zaprezentowała coroczne raporty o przestępstwach z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce, składane przez Ordo Iuris do OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Organizacja  ta co roku wydaje zbiorczy raport o skali zjawiska przestępstw z nienawiści w Europie wobec różnych grup społecznych, w tym religijnych. Zjawisko tzw. przestępstw z nienawiści mimo, że nie istnieje jego uniwersalna i legalna definicja, staje się tematem coraz częściej podejmowanym w debacie naukowej i społecznej. Na potrzeby stworzenia międzynarodowego raportu przyjęto, że za przestępstwa z nienawiści zostaną uznane akty spełniające znamiona czynów zabronionych przez ustawę karną poszczególnych państw, popełnione w wyniku uprzedzeń, niechęci czy wrogości ze względu na posiadaną przez ofiarę cechę chronioną. Z raportu OBWE wynika, iż w Polsce w 2016 doszło do 19 tego typu aktów skierowanych w stosunku do chrześcijan, z czego 17 zgłoszonych zostało przez Instytut Ordo Iuris. W skali Europy liczbę wrogich incydentów oszacowano natomiast na 509, co stanowi jednocześnie wzrost o 8% względem roku poprzedniego. W kwietniu tego roku Ordo Iuris złożył kolejny raport cząstkowy do OBWE, która w listopadzie wyda sprawozdanie za rok 2017.
 
Z kolei dr Marcin Olszówka, współredaktor wydanej na początku 2018 r. książki pt. „Wolność religijna. Wybrane Zagadnienia”, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC dotyczących skali i form dyskryminacji i nierównego traktowania katolików w Polsce w latach 2012-2014. Z danych nadesłanych z prawie 9200 parafii katolickich w Polsce wynika, że aż w 1118 parafiach duchowni doświadczyli aktów przemocy lub nierównego traktowania. W ogromnej większości (77,8%) była to przemoc słowna, ale zdarzała się również przemoc fizyczna oraz kradzieże i akty wandalizmu (łącznie 5,2%). W 358 parafiach wierni informowali proboszcza o przypadkach ich  nierównego traktowania lub aktach agresji. W ponad połowie przypadków była to przemoc słowna, w co trzecim – dyskryminacja w miejscu pracy, szkole, na uczelni. Z badań ISKK wynika także, że w 959 parafiach dokonano aktów profanacji. Dotyczyły one zarówno budynków kościołów (w tym włamań), jak i krzyży, kaplic, figurek oraz nagrobków na cmentarzach. Co czwarty przypadek profanacji łączył się ze zniszczeniem obiektu. Oprócz tego jako tego typu akty odnotowano 28 podpaleń oraz 40 bluźnierczych napisów.
 
W podsumowaniu swego wystąpienia na posiedzeniu Zespołu, dr Olszówka zauważył, że wyróżnić można kilka obszarów manifestowania niechęci czy nienawiści do chrześcijan, szczególnie katolików: od aktów wandalizmu i profanacji, przez zakłócanie nabożeństw, agresję słowną skierowaną bezpośrednio wobec duchownych i wiernych świeckich, rugowanie symboli religijnych z przestrzeni publicznej, bezprawne uniemożliwianie odmawiania modlitwy w placówkach oświatowych, pobłażliwy stosunek prokuratury i sądów wobec sprawców znieważenia przedmiotów czci religijnej (szczególnie jeśli mienią się artystami), internetowe obrazy, grafiki i memy w sposób wulgarny szydzące z chrześcijan i ich symboli religijnych, po środki masowego przekazu, które w bardzo subtelny i wyrachowany sposób, poprzez selekcję informacji czy dobór odpowiedniej narracji, wytwarzają aurę przyzwolenia na chrystofobię i dyskryminowanie katolików.
 
„Zjawisko chrystofobii i jego skala w Polsce wymagają dalszych analiz i wypracowania efektywnych metod przeciwdziałania, jak np. bardziej skutecznego egzekwowania przepisów prawa kryminalizujących znieważenie przedmiotów czci religijnej (obrazę uczuć religijnych). W trakcie dyskusji członkowie Zespołu zwrócili uwagę na konieczność zdiagnozowania sposobu, w jaki polskie media odnoszą się do coraz bardziej narastającej i widocznej wrogości wobec chrześcijan oraz chrześcijaństwa. Byli też bardzo dociekliwi co do metodologii i szczegółowych wyników badań przeprowadzonych przez ISKK” – relacjonuje przebieg posiedzenia dr Olszówka.
 
Na zakończenie posiedzenia członkowie Zespołu wyrazili nadzieję, że problemem dyskryminacji i wrogości wobec chrześcijan w Polsce będzie zajmować się także Rada Działalności Pożytku Publicznego nowej kadencji.

za:www.tysol.pl

                                                                           ***

                    Sytuacja jest naprawdę ciężka! „Z roku na rok mamy eskalację przemocy wobec chrześcijan”

 Gościem red. Aleksandra Wierzejskiego w poranku Telewizji Republika, był analityk CitizenGo Paweł Woliński, który opowiedział o prześladowaniach chrześcijan za ich wiarę. Główną kwestią poruszoną w rozmowie było uwięzienie 14-letniej dziewczynki w Nigerii za to, że nie chciała się wyprzeć swojej wiary.

Gość Telewizji Republika przypomniał, że w marcu tego roku, Boko Haram (walcząca, zmilitaryzowana muzułmańska organizacja ekstremistyczna, która chce ustanowić „kalifat” - Państwo Islamskie, w całej Nigerii) porwało 105 dziewcząt z wioski Dapchi, w północno-wschodniej Nigerii, które zmuszano, by przyjęły islam. Pośród porwanych dziewcząt, tylko 14-letnia uczennica Leah Sharibu nie wyparła się swojej wiary, pomimo nalegań ze strony reszty szkolnych koleżanek. W konsekwencji Boko Haram odmówiło jej uwolnienia. Leah Sharibu odmówiła przyjęcia islamu także wtedy, kiedy koleżanki sugerowały jej, aby zrobić to jedynie dla pozoru. O tych wydarzeniach rodzice dowiedzieli się z rozmów z uwolnionymi uczennicami.

- Boko Haram, to terrorystyczna organizacja która stosuje drastyczne metody przeciwko chrześcijanom. Pod jej kontrolą znajduje się część kraju. Władze kraju są nastawione pozytywnie do historii, próbują rozmawiać z Boko Haram. Leah została uwięziona bo jej koleżanki wyrzekły się wiary, a ona tego nie zrobiła i to jedyny powód jej uwięzienia. Jej rodzina jest w trudnym położeniu, mimo że setki tys. osób na świecie udało się powiadomić o tym wydarzeniu, to sytuacja nadal wygląda jak wygląda. Nigeria to nie jedyny kraj gdzie prześladowanie chrześcijan jest na porządku dziennym. Setki tysięcy chrześcijan co roku traci życie z powodu swojej wiary – oznajmił Woliński.

Członek CitizenGo oznajmił, że organizacja stworzyła petycję o uwolnienie dziewczynki którą podpisało już ponad sto tys. osób.

- Wydaje się że stały nacisk międzynarodowy na rząd Nigerii, na prezydenta, ma sens. Jest opublikowany tweet prezydenta Nigerii, że nie zapomną o Sharibu, ale na razie skutków brak. . Chrześcijanie na całym świecie a przynajmniej w Polsce są solidarni. Będą wywierać naciski na władze by działały w tej sprawie – oznajmił.

Gość uświadomił widzom, jak ogromnym problemem na świecie jest prześladowanie chreeścijan.

- Z roku na rok mamy eskalacje przemocy wobec chrześcijan. Organizacje są bezczynne. Nie ma instytucji międzynarodowych, które ujmowałyby się za chrześcijanami. Trybunał karny nie zajmuje się krajami, będącymi poza jurysdykcją. Społeczność międzynarodowa przygląda się biernie problemowi. Naciski niewiele tu zmieniają – stwierdził.

Na końcu rozmowy, Woliński zaprosił na stronę internetową CitizenGo prosząc opodpisanie petycji za uwolnieniem Leah Sharibu.

za:telewizjarepublika.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.