Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Ideologia gender. Jak totalnie przeorać społeczeństwo

Brutalnie narzucana, sterroryzowanym przez lewice społeczeństwom zachodu, gender to ideologia całkowicie sprzeczna z nauką. Niestety zdominowane przez lewice władze organizacji międzynarodowych wymuszają takie zmiany prawa, których konsekwencją jest wprowadzanie w życie gender patologii, prześladowanie osób zachowujących zdrowy rozsądek

, osób krytycznych wobec gender i innych lewicowych zabobonów. Poprzez gender lewica chce całkowicie zdemoralizować młodych ludzi, rozbić wszelkie więzi społeczne, zaburzyć stabilność psychiczną jednostek w celu przerobienia mas ludzkich w pokornych niewolników despotycznej lewicowej tyranii.

To jak bardzo zabobony gender (negujące biologiczne uwarunkowania ról płciowych) są sprzeczne z nauką doskonale pokazuje artykuł autorstwa Andrzeja Margasińskiego, zamieszczony w, wydanym staraniem wydawnictwa Jedność, 228 stronicowym, zbiorze artykułów naukowych „Gender. Spojrzenie krytyczne”. Andrzej Margasiński ma doktorat z psychologii, pracował w szpitalach psychiatrycznych, jest wykładowcą akademickim, prowadzi szkolenia i prywatną poradnie, jest autorem wielu książek i artykułów naukowych.

 Nasza tożsamość płciowa nie jest konstruktem kulturowym narzuconym nam przez opresyjne społeczeństwo, jak to głosi gender. „Między 2 a 3 rokiem życia pojawia się poczucie tożsamości płciowej, dzieci nabywają umiejętność przypisania siebie do określonej płci. Poczucie stałości płciowej zyskuje się w wieku 6 – 7 lat. Wtedy też [dzieci] zaczynają operować stereotypowymi przekonaniami na temat mężczyzn i kobiet, wyraźnie preferują zabawy” tylko w gronie dzieci swojej płci. „Separacja płciowa trwa zasadniczo do okresu pokwitania, kiedy to następuje rozwój zainteresowania płcią przeciwną – na ogół o wyraźnym już charakterze heteroseksualnym”.

Badania neuropsychologiczne pokazują, że „istotne różnice między płciowe, wynikają z innej budowy mózgu, zróżnicowanych tkanek mózgowych, odmiennej u obu płci gospodarki hormonalnej”. „Kobiety dysponują ogólnie lepszą pamięcią, a w szczególności lepszą pamięcią wzrokową, lepszym słuchem, potrafią zapamiętać więcej informacji przypadkowych i nieistotnych, są bardziej podatne na bodźce zmysłowe, wybierają problemy praktyczne i konkretne zadania, są od mężczyzn dokładniejsze i nierzadko sprytniejsze, mają większe zdolności emocjonalne, poziom empatii, i umiejętność odbierania sygnałów niewerbalnych, w większym stopniu są zdolne do współczucia, cierpliwości i schludności, preferują bardziej konwencjonalne społecznie słownictwo, lepiej rozpoznają cechy charakteru innych osób”.

 Według badań neuropsychologicznych, mężczyźni „myślą bardziej abstrakcyjnie i teoretycznie, posiadają lepsze wyczucie perspektywy i maja lepszą wyobraźnie przestrzenną, lepszą koordynacje wzrokowo ruchową. Są bardziej agresywni, lubią współzawodnictwo, zapamiętują informacje, które tworzą spójną formę lub mają jakieś konkretne znaczenie, oznaczają się większa pewnością siebie, wiarą i liczeniem na własne siły, cechują się bardziej swobodnym słownictwem i gorszym słuchem”.

Według neuropsychologów kobiety lepiej posługują się językami obcymi, dostrzegają i zapamiętują więcej szczegółów, mają lepsza precyzje ruchów, są bardziej empatyczne, mają większą wrażliwość emocjonalną, dobrze realizują się w relacjach interpersonalnych i zawodach opartych na kontaktach społecznych.

Zdaniem neuropsychologów mężczyźni mają lepszą wyobraźnie przestrzenną, lepiej radzą sobie ze złożonymi operacjami matematycznymi, realizują się w zawodach politechnicznych, konstrukcyjnych i informatycznych, wolą logiczną a nie emocjonalną argumentacje, skupiają się na rzeczach i sprawach a nie na relacjach, lubią rywalizacje i są bardziej agresywni.

Te wszystkie różnice w neurobiologii mózgu widać w odmiennej pracy tego organu u mężczyzn i kobiet. Kobiety mają „lepszą pamięć do słów i twarzy, łatwiej się koncentrują, mają lepsze zdolności społeczne”.

Co ciekawe, na całym świecie, w odmiennych kulturach, wybór zawodu jest uwarunkowany biologicznie, kobiety pracują z ludźmi, mężczyźni z przedmiotami. Norwegii (pomimo olbrzymich wydatków z budżetu publicznego) nie udało się zachęcić mężczyzn do podejmowania zawodów preferowanych przez kobiety, a kobiet do podejmowania zawodów preferowanych przez mężczyzn. „Im bardziej ludzie są wolni i mają większą swobodę wyboru, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo, że do głosu dojdą uwarunkowania genetyczne”. Wolni od biedy ludzie nie podejmują każdej pracy, tylko takie jakie są zgodne z ich płciowymi biologicznymi uwarunkowaniami.

Przykładem biologicznych różnic między męskimi a kobiecymi mózgami jest to, że biologia preferuje kobiety w opiece nad dziećmi. Kobiety maja „wyższy poziom empatii, unikania niebezpiecznych sytuacji, unikania społecznego wykluczenia”.

Jan Bodakowski

za:www.fronda.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.