Publikacje polecane

Cywilizacja śmierci funkcjonuje

Po raz kolejny, po wcześniejszym przypadku Charliego Garda i zeszłorocznej śmierci Alfie Evansa, brytyjscy lekarze podjęli decyzję o zakończeniu życia małego dziecka wbrew woli rodziców.
Mała Tafida Raqeeb ma zaledwie pięć lat i do niedawna była całkowicie zdrowa. W lutym 2019 r.

straciła przytomności po wylewie krwi do mózgu i wynikającym z tego zatrzymaniu oddechu i krążenia. Spowodowane to było niezdiagnozowaną wcześniej, ale doskonale uleczalną anomalią w budowie naczyń krwionośnych mózgu dziecka.

Rodzicom Tafidy kazano przygotować się na najgorsze, kiedy kwalifikowano ją do bardzo poważnej i niebezpiecznej operacji mózgu, którą szczęśliwie przeżyła. W badaniu obrazowym po operacji nie stwierdzono stanu tzw. „śmierci mózgu”.

http://www.citizengo.org/pl/lf/172336-pozwolcie-tafidzie-raqeeb-na-opieke-medyczna-ktorej-potrzebuje

Rodzice Tafidy, Shelina Begum i Mohammed Raqeeb, szukali porady u wielu niezależnych neurochirurgów.
Jeden z nich zdiagnozował, że Tafida znajduje się w stanie głębokiej śpiączki, o czym nikt wcześniej nie poinformował jej bliskich. Ten doświadczony neurochirurg szczegółowo zbadał jej przypadek i stwierdził, że dziewczynka zaczyna powoli wybudzać się z tego stanu, ale potrzebuje czasu, aby dojść do zdrowia, a proces ten może potrwać nawet rok.

Już w pierwszym miesiącu po operacji zespół medyczny odpowiedzialny za opiekę nad dzieckiem sugerował, by zakończyć jej życie i wielokrotnie poruszał ten temat z rodziną. Jednak w ciągu następnych dwóch miesięcy rodzice zauważyli poprawę, a dziewczynka zaczęła otwierać oczy i poruszać kończynami.

Kilka tygodni temu rodzice Tafidy zostali zawiadomieni (z jedynie półgodzinnym wyprzedzeniem) o spotkaniu z zespołem medycznym, który zdecydował podjąć środki mające na celu zakończenie życia dziewczynki. ?Jednocześnie ostrzeżono ich, że jeśli nie wyrażą na to zgody, sprawa zostanie skierowana do sądu.


http://www.citizengo.org/pl/lf/172336-pozwolcie-tafidzie-raqeeb-na-opieke-medyczna-ktorej-potrzebuje

Tymczasem dwoje ekspertów ze szpitala dziecięcego Gaslini we włoskiej Genui zadeklarowało gotowość leczenia Tafidy. Uważają, że dziewczynka nie kwalifikuje się do zakończenia podtrzymywania jej życia, ponieważ nie została stwierdzona śmierć mózgu. Szpital Royal London konsekwentnie odmawia przyznania, że jest jakaś nadzieja, mimo że mała jest już w stanie przełykać i reaguje na ból.

Państwo nie jest właścicielem naszych dzieci, a przeciążona służba zdrowia nie powinna marnować cennych zasobów finansowych na niebotyczne koszty prawne związane ze wszczynaniem spraw sądowych przeciwko rodzicom w tej i podobnych sytuacjach.


http://www.citizengo.org/pl/lf/172336-pozwolcie-tafidzie-raqeeb-na-opieke-medyczna-ktorej-potrzebuje


Żaden rodzic nie powinien znaleźć się w sytuacji, w której musi walczyć z państwem o prawo dziecka do otrzymania leczenia ratującego życie, szczególnie gdy jest to leczenie finansowane ze środków prywatnych.

To, że jeden szpital nie chce leczyć pacjenta nie może być jakimkolwiek powodem, aby zabronić podjęcia leczenia innym lekarzom, chętnym do udzielenia pomocy dziecku.

Bardzo proszę przyłączyć się do apelu adresowanego do szpitala Royal London o uwolnienie Tafidy i szansę na życie dla niej.

Z wyrazami szacunku

Paweł Woliński razem z całym zespołem CitizenGO

 
CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i płynących z godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii.