Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz B. Bednarek - Prymas i interrex /cz.2/ Rys historyczny

Jubileusz 600-lecia istnienia honorowej funkcji i kościelnego tytułu Prymasa Polski ma swoje historyczne odbicie także na dzisiejszej  Ziemi Łódzkiej  i związany jest głównie z miastem Łowiczem.

Powszechnie bowiem mało znany jest w Polsce fakt, iż  to właśnie tutaj od roku 1433, istnieje kościół kolegiacki p.w. Najświętszej Marii Panny, będący w rzeczywistości przez setki lat drugą po Archikatedrze Gnieźnieńskiej nekropolią polskich prymasów z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.  Kolegiatę kanonicką powołał tu drugi w kolejności Prymas Polski abp Wojciech Jastrzębiec, a jego następca Jan Odrowąż ze Sprowa rozbudował ją w stylu gotyckim. Najpoważniejsza przebudowa łowickiej kolegiaty miała już jednak miejsce w czasach baroku, kiedy to za sprawowania funkcji Prymasa Macieja Łubieńskiego, nadano bazylice jej trójnawowy, barokowy kształt. W czasach potopu szwedzkiego kolegiata została jednak całkowicie ograbiona i zniszczona przez Szwedów.

Wczesnopiastowskie dzieje samego miasta, jak i tutejszych pierwszych kościołów związane są z czasami panowania piastowskiego księcia Władysława Hermana rezydującego w Płocku, który na przełomie XI i XII wieku nadał obronny łowicki gród i przyległe mu włości na własność arcybiskupom gnieźnieńskim, co w roku 1136 za pontyfikatu papieża Innocentego II zostało potwierdzone jako własność arcybiskupia w słynnej Bulli gnieźnieńskiej. O tego też momentu metropolici gnieźnieńscy stali się gospodarzami tych ziem, z których w następnych latach utworzona została kasztelania łowicka.  Zdecydowało o tym bardzo ważne położenie mazowieckiego  Łowicza na drogowych szlakach piastowskiej Polski oraz tutejszy gród, w którym od XIV wieku zaczęto wznosić wspaniały zamek  arcybiskupów gnieźnieńskich, będący przez stulecia jedną z najświetniejszych rezydencji możnowładczych na ziemiach polskich. Od XV wieku Prymasi Polski przebywali tu bardzo chętnie, co spowodowało, że  z biegiem czasu miasto Łowicz  leżące pomiędzy Gnieznem, Warszawą, Lublinem i Piotrkowem Trybunalskim, zostało uznane także za ich miasto rezydencjonalne.

To właśnie tutaj w czasach bezkrólewia Prymasi –interrexi przyjmowali na audiencjach posłów i ambasadorów innych krajów działających przy dworze królewskim. Tutaj też w łowickiej kolegiacie spoczęły doczesne prochy dwunastu polskich Prymasów, co należy uznać za drugą po gnieźnieńskiej  główną nekropolię prymasowską. Z nadania arcybiskupów gnieźnieńskich miasto  Łowicz już w XIV wieku uzyskało też prawa miejskie. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów rezydujący w Łowiczu i wykształceni najczęściej na zagranicznych uniwersytetach teologicznych arcybiskupi-Prymasi byli ważnymi animatorami i mecenasami kultury polskiej swojej epoki, otaczających swym mecenatem artystów różnych dziedzin sztuki . Mecenat ten obejmował w pierwszej kolejności kulturę i sztukę religijną związaną z architekturą, malarstwem, muzyką, literaturą i luksusową sztuką dewocjonalną i użytkową. Wokół Łowicza powstało z ich donacji wiele wspaniałych kościołów i kaplic. Ich prymasowskie świty i kadry intelektualne składały się z wybitnych postaci, a doradcami byli duchowni   należący do tutejszej Kapituły Kolegiackiej. Pod patronatem arcybiskupów działały w   Łowiczu też dwie szkoły przykościelne, szpital dla pielgrzymów, a od roku 1455 filia uniwersytetu Jagiellońskiego nazywana Kolonią Akademii Krakowskiej, powstała tu też biblioteka kapituły kolegiackiej, drukarnia i tzw. Konfraternia literacka, będąca rodzajem ówczesnej redakcji i szkołą poezji.

Szczególna perłą Łowicza i całej ówczesnej Polski stał się też tutejszy zamek arcybiskupi wzniesiony na prastarym grodzisku nad rozlewiskami rzeki Bzury w dzisiejszej północno zachodniej części miasta. Obecnie jest to tylko niewielki pagórek będący w posiadaniu osoby prywatnej, kiedyś jednak, jak wynika to ze starych rycin,  była to imponująca  warowna siedziba otoczona obronnym murem, zamkiem z dziedzińcem, kaplicą zamkową i domem gości

Z  fundamentalnej dla polskiej monografii  naszych polskich zamków średniowiecznych Bohdana Guerqina dowiadujemy się, ze wznoszenie budowli kamiennych na dawnym grodzisku rozpoczął w roku 1355 abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki, co zapisał polski kronikarz Janko z Czarnkowa. Ówczesny zamek łowicki składał się z „zamku wysokiego” i z „zamku niskiego”, murów obronnych i fosy   a wjazd do niego prowadził przez groblę, drewniane mosty i bramę obronną. W XVI wieku za sprawowania funkcji przez Prymasa Jarosława Uchańskiego na zamku niskim wzniesiono budynek będący zapewne siedzibą dla poselstw i gości polskich Prymasów.

Tekst powstał z okazji 600-lecia powołania w Polsce honorowego tytułu Prymasa Polski  z przeznaczeniem do publikacji w ramach współpracy autora  z OŁ KSD na zasadzie wolontariatu    

Foto: fragment sztychu z roku 1617 z albumu miast autorstwa Georga Brauna i Franza Hogenberga „Civitates orbis tarrarum”  przedstawiający zamek prymasowski w Łowiczu

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie tekstów i zdjęć oraz tytułu serii bez pisemnej zgody autora i wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich łącznie z konsekwencjami prawnymi przewidzianymi w  Ustawie  o    prawie   autorskim i prawach pokrewnych / Dz. U. nr 24 z 23.02. 1994 r. poz.8/

Copyright G.B. Bednarek, 2017
Copyright © 2017. All Rights Reserved.