Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Króluj nam Chryste

W Częstochowie, w Łodzi i Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Europa Christi pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” (św. Jan Paweł II). Organizatorem Kongresu był Ruch „Europa Christi”, którego moderatorem jest ks. infułat Ireneusz Skubiś honorowy redaktor naczelny Tygodnika Niedziela.


– Inicjatywę powstania Ruchu podjęto w czerwcu 2016 r. w Częstochowie. Podstawą do tego stała się refleksja nad sytuacją kulturalną i społeczną Europy. Po prostu Europa przeżywa kryzys tożsamości. Przyczyną takiego upadku stało się odejście od chrześcijańskich wartości, ateizm, wrogość wobec Kościoła. Zauważa się, że współczesne media, które znalazły się w rękach wpływowych grup lewackich, wręcz neomarksistowskich w sposób skuteczny wywierają wpływ na odejście Starego Kontynentu od jego chrześcijańskich korzeni, a to przecież one określają tożsamość Europy. Dlatego zapoczątkowany w Częstochowie Ruch podejmuje działania mające na celu przywrócenie Europie pamięci chrześcijańskiej kulturze, która przecież miała podstawowe znaczenie w budowaniu i rozwoju cywilizacji na wszystkich kontynentach. Kryzys Europy może stać się przełomem w całej współczesnej cywilizacji ziemskiej. Pytamy więc o ratunek dla ludzkości. Dziś, w obliczu tragicznych działań naznaczonych islamem, dobrze wiemy, że ratunek jest w chrześcijaństwie i w samym Jezusie Chrystusie, którego uznajemy za Boga i Zbawiciela człowieka –powiedział Ksiądz Infułat.Dlaczego Łódź wybrano na jedną z sesji Kongresu? – Łódź to miasto symbol po II wojnie światowej. Przez pewien czas, gdy Warszawa legła w gruzach, była stolicą Polski. Miasto Łódź jest sercem, czymś bardzo centralnym. Mamy tutaj ludzi oddanych chrześcijaństwu, oddanych Kościołowi - wyjaśnił ks. infułat Ireneusz Skubiś.

 Międzynarodowy Kongres w Łodzi odbył się w Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania przy ul. Narutowicza 86. Prelegentów i przybyłych gości powitał ks. dr Jarosław Krzewicki rektor uczelni. Po odczytaniu listów od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisława Gądeckiego oraz Administratora Archidiecezji Łódzkiej bp Marka Marczaka wykład „Wartości chrześcijańskie w polityce i ekonomii współczesnej Europy” wygłosił dr Armando Tarullo z Włoch. Prelegent podkreślił, że chrześcijanin jest zobligowany ze względu na swoją wiarę angażować się w sferę polityczną i ekonomiczną. W ekonomii nie możemy stracić osoby ludzkiej. W centrum powinno być nie państwo ale człowiek. To jest charakterystyka nowej kultury europejskiej do realizacji.

„Wierność sumieniu w sferze publicznej wyrazem troski o dobro wspólne i przyszłość Europy” to wykład ks. dr Jarosława Krzewickiego, w którym zwrócił uwagę, że wartości chrześcijańskie zakorzeniają się nie w strukturach ale w sumieniu człowieka i Europa powinna być wierna sumieniu.

Dr Artur Kotowski pracownik Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego mówił na temat chrześcijańskiej aksjologii w pojęciu tożsamości systemu prawa.

„Spółdzielczość jako odbicie miłosierdzia Bożego i forma budowania więzi” to wykład Rafała Matusiaka prezesa SKOK. Prelegent zauważył, że nie ma ekonomii odczłowieczonej. Odczłowieczona ekonomia to lichwa, to brak miłosierdzia wykreowanego przez chciwość.

Ks. dr hab. Marek Łuczak specjalizujący się w komunikacji społecznej podjął temat
„Zglobalizowana gospodarka a słuszny interes gospodarki narodu”.

Na prymat osoby nad kapitałem i współczesnych wyzwaniach skoncentrowała się prof. Grażyna Ancyparowicz wybitna ekonomistka, członek Rady Polityki Pieniężnej i Narodowej Rady Rozwoju. Pani Profesor mówiła, że pożądanie złota i pieniędzy stało się główną siłą motoryczną kapitalizmu. Ludzkość przez tysiące lat tak kształtowała prawo i zasady współżycia społecznego, by służyły one interesom potężnych i bogatych.

Ogromne uznanie i gratulacje wspaniałego pomysłu, wspaniałej idei, aby podjąć walkę dla wartości chrześcijańskiej wyraził wicemarszałek Senatu RP prof. Michał Seweryński pod adresem ks. infułata Ireneusza Skubisia moderatora Ruchu „Europa Christi”.  – Potrzeba żebyśmy my, chrześcijanie, odezwali się, że jesteśmy w Europie, że jeszcze żyjemy i chcemy innej Europy – Chrystusowej. Wyraził także nadzieję, że Ruch Kongresowy dotrze także do innych krajów w Europie.- Cieszę się, że Kongres dotarł do Łodzi, bo ta Łódź jest Piotrowa. Pragniemy, aby wartości chrześcijańskie były obecne w naszym życiu publicznym – powiedział Pan Profesor.

Międzynarodowy Kongres Europa Christi, który odbył się pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” jest jednym z działań, jakie podejmuje Ruch, które mają pomóc mieszkańcom Europy odkryć na nowo ich tożsamość, której korzenie są chrześcijańskie.

 Rafał Matusiak - Prezes SKOK

 


    
Tekst:  Jadwiga Kamińska
Foto:  Marek Kamiński

Copyright © 2017. All Rights Reserved.