Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska-Łódź: 20-lecie proboszczowania

Przed 20 laty abp Władysław Ziółek powierzył troskę duszpasterską i administracyjną o katedrę i wspólnotę wiernych ją stanowiącą ks. kan. Ireneuszowi Kuleszy.
Uroczystą Mszę św. za lata proboszczowania w parafii pw. św. Stanisława Kostki sprawował i kazanie wygłosił sam Ksiądz Prałat. W liturgii wzięli udział kapłani, siostry zakonne, parafianie i liczne grono przyjaciół. - Kiedy

zagłębiałem się wraz z upływem czasu w historię naszej parafii, odkryłem, iż od początku, gdy zamierzano wybudować ten kościół, który stał się katedrą, wybrano projekt noszący tytuł „Bogu na chwałę” - wspominał w homilii ks. Ireneusz.

 Budowanie wspólnoty: księża, z którymi dane mi było w tym czasie w katedrze współpracować, a dziś są już w większości proboszczami, siostry zakonne, pracownicy świeccy, parafianie i goście przybywający do katedry, dziś mam okazję, by Wam podziękować za modlitwy, za pomoc materialną, za budowanie wspólnoty. Jeśli dzisiaj, tak wielu cieszy nasza kochana katedra, jako Matka i że mówią o niej, że to kościół z duszą, to oddajmy tę naszą radość Panu Bogu i powiedzmy, jak nasi praojcowie, którzy ją budowali: „Bogu na chwałę”!

Obowiązki proboszcza ks. prał. Kulesza wykonywał i wykonuje wzorowo, czując codziennie wielkie modlitewne wsparcie wielu grup działających przy parafii i osób indywidualnych.

Pod koniec Mszy św. w imieniu parafian przemówił Paweł Gruszczyński, przypominając ważniejsze wydarzenia z minionego okresu.- W ciągu tych 20 lat wspólnie przeżywaliśmy wraz z Tobą doniosłe jubileusze: 100 lecie istnienia kościoła parafialnego św. Stanisława Kostki, 100 lecie podniesienia naszego kościoła przez papieża Benedykta XV do rangi katedry. Obecnie nasza archidiecezja świętuje 100 lecie jej ustanowienia, a więc w jej historii Twoja 20-letnia służba w katedrze - matce kościołów diecezji, jest szczególnie długa i obfitująca w dokonania.

Przypomniał także kwiecień 2005 r.: odejście Jana Pawła II do Domu Ojca. Katedra wówczas otwarta była całą dobę, stając się centrum duchowym Łodzi. Ważnym wydarzeniem było też przywrócenie katedrze i naszemu miastu dzwonu, który zajął puste miejsce po skradzionym przez Niemców „Zygmuncie” na kościelnej wieży. Po raz pierwszy nowy dzwon zabrzmiał w niedzielę 18 września o godz. 21.37 w godzinie odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca. Łodzianie tłumnie zgromadzeni na Placu Katedralnym mogli słuchać jego bicia przez pięć minut. Odtąd słychać bicie dzwonu „Serce Łodzi” podczas ważnych wydarzeń dotyczących tak kościoła jak i naszej Ojczyzny.

W okresie tych 20 lat pasterzowania w parafii dzięki inicjatywie ks. proboszcza katedra została gruntownie odnowiona, powstała kaplica Nieustającej Adoracji, zbudowana została w podziemiach kościoła również multimedialna sala spotkań i wystaw.

Życzenia Jubilatowi złożyli także m.in. liturgiczna służba ołtarza, przedstawiciele Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, kręgu domowego kościoła, dzieci i młodzież, siostry zakonne, księża wikariusze, parafianie i przyjaciele. Każda rocznica to czas releksji i podsumowania, a także zarysowania dalszych planów, choć oczywiście tylko Pan Bóg zna przyszłość. Jest to też czas przed wszystkim dziękczynienia. Dlatego też parafialna rodzina archikatedralna gorąco dziękuje Bogu Ojcu za naszego drogiego proboszcza ks. Ireneusza.


za:lodz.niedziela.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.