Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska-Przyjaciel prawdy

Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, wręczył Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dziennikarzowi, samorządowcowi, politykowi Marianowi Papisowi.
- Pan redaktor należy do przyjaciół prawdy. Swoim słowem, czynem, inicjatywami zawsze był Pan w naszym województwie i w mieście Łodzi obrońcą prawdy.

Nigdy nie ustawał Pan w swoich wysiłkach mówienia o rzeczach, które zwłaszcza w poprzednim systemie, były głęboko skrywane przed opinią publiczną. I za taką postawę jesteśmy Panu niezwykle wdzięczni – powiedział Pan Wojewoda.

 Jest wiele tytułów, którymi możemy Mariana Papisa obdarzyć. Mówimy o opozycjoniście, inicjatorze, polityku. Redaktor Marian Papis jest przyjacielem prawdy. Mówimy, że prawda zawsze wyjdzie na jaw, ale żeby tak się stało, trzeba wyjść jej naprzeciw – dodał.

Marian Papis ukończył historię na KUL-u w 1956 r. Jako dziennikarz publikował w „Słowie Powszechnym”, tygodniku „WTK”, „Dzienniku Łódzkim”, „Odgłosach”. Jak wspomina red. Marian Papis w „Odgłosach” w 1981 r. w artykułach „Episkopatu Polski troska o Ojczyznę”, czy „Kościół łódzki na rzecz etosu polskiego”, pisał o aktywnej obecności Episkopatu w dynamicznie rozwijającej się sytuacji politycznej Polski. W jednodniówce wydanej 13 grudnia 1981 r. przez dziennikarzy „Solidarności”, zaprezentował sylwetkę kard. Stefana Wyszyńskiego jako męża stanu. W stanie wojennym był internowany i osadzony w więzieniu w Łęczycy. Po zwolnieniu działał w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych przy kościele OO. Jezuitów. - Z rekomendacji Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego w latach 1994 – 2010 byłem radnym Rady Miejskiej w Łodzi. Pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, a w latach 2005 – 2006 funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Byłem inicjatorem ogłoszenia przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2000-2001 rokiem ks. Stanisława Konarskiego – powiedział Odznaczony.

Marian Papis za swoją działalność został odznaczony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, „Odznaką za Zasługi dla Miasta Łodzi”, „Złotym Krzyżem Zasługi”, a także „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”. Na uroczystość przybyła rodzina i liczne grono przyjaciół.

 Jadwiga Kamińskaza:lodz.niedziela.pl