Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Za teksty tutaj zamieszczane odpowiadają wyłącznie ich autorzy!

Krzysztof Nagrodzki-Chwyty „polityczne” ob. Gduli

Ciekawe…ciekawe co jeszcze umysły – niektóre „polityczne” umysły - wykombinują w walce o wpływy…
- Przeżywaliśmy już (starsi pamiętają) „chwyt” na wrogów ludu, a w istocie –„wadzy ludowej”; bywało bardzo śmiertelny- oj, bardzo!
- Był chwyt na kułaka, co to m.in. perfidnie siał stonkę ziemniaczaną na socjalistycznych uprawach;

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska - Ewangelizacja w mediach

W roku jubileuszu 100-lecia naszej archidiecezji przedstawiamy różne dziedziny i inicjatywy pracy ewangelizacyjnej.
Z ks. prałatem dr Waldemarem Kulbatem, redaktorem „Niedzieli Łódzkiej” w latach 1996 – 2014, o powstaniu i historii łódzkiej edycji „Niedzieli” rozmawia Jadwiga Kamińska.

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska - Miłosierdzie, jedność i braterstwo

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi był miejscem skupienia Rycerzy Kolumba. Przybyłych przedstawicieli Rad Lokalnych z Rawy Mazowieckiej, Sieradza, Tomaszowa Mazowieckiego, Zduńskiej Woli i Łodzi powitał ks. kan. Wiesław Kamiński, proboszcz parafii i kapelan łódzkiej rady. – W obecnych trudnych czasach

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska - Bóg był z Wami

W 79 rocznicę powstania Armii Krajowej, w sanktuarium pw. Najświętszego Imienia Jezus przy ul. H. Sienkiewicza 60 w Łodzi, zgromadzili się żołnierze AK z rodzinami i przyjaciółmi, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, przedstawiciele wojska i poczty sztandarowe. Zabierając głos prezes Zarządu Okręgu Łódź Światowego Związku AK Tomasz Szamburski powiedział

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Priorytety w rozwoju

Tytuł nieco nawiązuje do mojej publikacji sprzed lat (Priorytety-Kurier Zachodni-Perth, Australia, nr 4/2003) - ale nie jest tp powtórzenie...
…Aczkolwiek...
Aczkolwiek, kiedy ma się sporo lat, wie się, iż wiele nowości to jedynie swoiste i kolejne wariacje na tle...

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Alleluja i do przodu!

Jeszcze tylko parę wiosen
Jeszcze tylko parę lat
Jeszcze piękna jesień z wrzosem
I trzeba będzie żegnać świat

To normalna, to zwyczajna
Karuzela od pokoleń
Jeno ważne w jakim stanie
Stanąć przyjdzie w Sądu kole

I dlatego
I dlatego
Nie przejmujmy się Kolego
…Byle czym…

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska-Powołani przez Boga

Diecezja Łódzka obchodzi piękny jubileusz 100-lecia. W tym czasie duży wpływ na rozwój religijności w kościele łódzkim miały zakony i zgromadzenia męskie i żeńskie obecnie nazywane instytutami życia konsekrowanego. Różnorodność ich można porównać do pięknie ukwieconej różnymi gatunkami kwiatów łąki. Tak jak jest bogactwo kwiatów, tak też spotykamy się z bogactwem zakonów, bogactwem charyzmatów.

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Priorytety

Każdy wiek ma swoje priorytety.
Mam na myśli zarówno stulecia–ale nie o tym teraz-jak i nasze indywidualne „priorytetowanie” we wzrastaniu.
W rozwoju fizycznym, psychiczny, umysłowym- w umięśniowianiu a i- bywa- sprawnym umózgowianiu – czyli intelektualizowaniu; co powinno prowadzić do rozwoju duchowego.

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Globalizacja XXI wieku

Słyszę co i rusz słowa-a to oburzenia, a to swoistego zachwytu-nad tzw. globalizacją.
No, cóż-próby, różne próby panowania czy ujednolicenia władztwa i ustroju nie są niczym specjalnie nowym. Wszak były już liczne chciejstwa-począwszy od wielkiego Egiptu, imperium Rzymskiego, Mongolskiego, Moskiewskiego-kilku zresztą barw-aż po współczesne imperia finansowe i medialne.

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Teoria Darwina. Nauka czy szalbierstwo ?

Tu się pokaże, tam zamajaczy – a to doniesienie, a to pogłębiony wywód, to znowu napuszony wic namaszczonego autorytetu, mający utrwalić przekonanie o „jedynie słusznej” drodze rozwoju życia na Ziemi, w tym o ewolucyjnym życiorysie człowieka.
Ba! Nawet łagodne napomnienie Jana Pawła II o tym, że należałoby raczej mówić o teoriach (a nie teorii!), z których nie wszystkie są do pogodzenia z chrześcijańską antropologią, wykorzystywane są... powiedzmy ewolucyjnie...

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Sztuka wypełniania pustki

Oderwanie od korzeni kulturowych, cywilizacyjnych, od tradycji, może rodzić zagubienie, frustrację, a w konsekwencji lęk przeradzający się w agresję. Ta zaś musi być rozładowana w akcie destrukcji, którego formy, kierunek i czas nie zawsze da się konkretnie ustalić. Stara to, wielokrotnie sprawdzona, powtarzana do znudzenia prawda.

Czytaj więcej...

Jan Gać-Petra jest tylko jedna (odc. XIV)

W Jordanii jest tyle ciekawych miejsc do oglądania! Choć kraj jest niewielki, wszak większość jego terytorium zajmują pustynie, nie sposób ogarnąć tego wszystkiego, co przez tysiąclecia nawarstwiły kolejne kultury i cywilizacje w wąskim pasie żyznych ziem Edomu, Moabu i Zajordania.

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska - Spotkanie opłatkowe

Mszą świętą w kościele garnizonowym pw. św. Jerzego w Łodzi rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika. Eucharystii w intencji Dam i Kawalerów Zakonu przewodniczył ks. kapitan Stanisław Pawłowski proboszcz parafii. Modlono się  także za tych, którzy w ostatnim roku odeszli do Domu Ojca:

Czytaj więcej...

Jan Gać-Na ruinach Gadry (odc. XIII)

W pięciu mężczyzn przetoczyliśmy w cień pod drzewo okazały fragment antycznej kolumny. Ustawiliśmy ten blok marmuru z przeznaczeniem na ołtarz. Czy aby to nie my - nasza grupa pątników – sprawowaliśmy po raz pierwszy od kilkunastu stuleci liturgię mszy świętej w Gadarze? Daremnie próbowałem przeniknąć

Czytaj więcej...

Jan Gać-W oczekiwaniu na Mesjasza. Boże Narodzenie 2020 roku

Jak wyglądała ojczyzna Jezusa Chrystusa w czasach Jego narodzin?  Wpierw krótka dygresja w kontekście chronologii. Świat starożytny nie wypracował jednego systemu obliczania upływu czasu. W miarę, jak świat rzymski jako tako okrzepł w chrześcijaństwie, papież Jan I (523-526) polecił przebywającemu podówczas w Rzymie mnichowi, Dionizemu Małemu, jednemu z największych ówczesnych erudytów, określenie daty narodzenia Jezusa

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska-Pamiętają o potrzebujących

W ubiegłych latach parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi organizowała spotkania wigilijne dla ponad tysiąca osób m.in. dla głuchoniemych, pszczelarzy, grup parafialnych – W tym roku jest to niemożliwe, więc musieliśmy się skupić na takim działaniu, aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Zwróciliśmy się

Czytaj więcej...

Jan Gać-Czy brzydota musiała wtargnąć do Watykanu?

Zapoczątkowanym przez Jana Pawła II zwyczajem została zainstalowana na Placu Świętego Piotra szopka bożonarodzeniowa Anno Domini 2020. Zdjęcia szopki szybko zdążyły obiec świat i spowodowały szok. Zaproponowane przez artystów postaci Maryi, Józefa, Dzieciątka, Mędrców ze Wschodu, Pasterzy, a nawet zwierząt, najdelikatniej mówiąc, w żaden sposób nie mogą się kojarzyć z postaciami ewangelicznymi, do jakich przyzwyczaiła nas tradycja i jakie to postacie przez wieki wypracowała sztuka chrześcijańska.

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska - Znak miłości i braterstwa

W naszej polskiej tradycji najbardziej uroczystym i pełnym pięknych wzruszeń jest wieczór wigilijny. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Opłatek jest tym, co nas łączy i sprawia, że choć na chwilę zapominamy o naszych troskach i kłopotach. Nazwa „opłatek” pochodzi od łacińskiego słowa oblatum (dar ofiary) i oznacza rodzaj przaśnego chleba pieczonego w formie bardzo cienkich płatków.

Czytaj więcej...

Jan Gać-Gerasa klejnot Dekapolu (odc. XII)

Przez Ziemię Świętą zwykło się określać starożytne ziemie położone mniej więcej w granicach dzisiejszego państwa Izrael. Jest to pojęcie zawężone. W szerszym kontekście przez  Ziemię Świętą należy rozumieć fragment wybrzeża dzisiejszego Libanu, przylegającą do Izraela część Syrii, cały Synaj i przede wszystkim zachodnie połacie Królestwa Jordanii, czyli Zajordanię. Aż do inwazji islamu

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.