Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

start Informacje KSD

Informacje o OŁ KSD

Deklaracja Ideowa KSD

Dziennikarze prasy, radia i telewizji - świeccy i duchowni pracujący zarówno w redakcjach znajdujących się instytucjonalnie pod opieką Kościoła, jak i innych, kierujących się wskazaniami Magisterium Kościoła w sprawach wiary i moralności, czują w czasach obecnych szczególnie wymowne wyzwanie stawiane przez wydarzenia historyczne ich profesjonalnemu powołaniu we współczesnym świecie. Świadectwo, jakiego słusznie mogą oczekiwać środowiska społeczne, do których kierujemy słowa naszych publikacji oraz przykład życia, stanowiący wymowne potwierdzenie słuszności wyznawanych przez nas ewangelicznych wartości, kie­ruje nasze pragnienia i wysiłki ku stworzeniu wspólnoty zawodowej o charakterze stowarzyszenia w rozumieniu prawa cywilnego i kodeksu prawa kanonicznego.

Więcej…

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Cele i zadania oraz formy działania Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy wynikają z ducha nauki Soboru Watykańskiego II, z Dekretu o Apostol­stwie Świeckich oraz Dekretu o Środkach Społecznego Przekazywania Myśli.

Więcej…

Siedziba, wykaz członków oraz władz OŁ KSD

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY
Oddział Łódzki
ul.Kopcińskiego 1/3
90-242 Łódź
kontaktowy numer telefonu: 609 242 387609 242 387 (czynny w godz.10.00-20.00)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Spotkania Zarządu w Łodzi (otwarte dla członków Oddziału):
w każdą drugą środę miesiąca od godz. 18,00
w salce Caritas pod plebanią parafii św. Teresy i św. Jana Bosko

Organy Oddziału
kadencji 2016-2018 (od 1.01.2016 r.)


Zarząd Oddziału Łódzkiego KSD:

Zygmunt Chabowski - przewodniczący
Jan Gać - wiceprzewodniczący
Tomasz Bieszczad - skarbnik
Krzysztof Nagrodzki - sekretarz
ks. dr Roman Piwowarczyk - członek

Komisja Rewizyjna

Jan Szałowski - przewodniczący
Agata Chudzia - zastępca
Agnieszka Sadowska - sekretarz

Sąd Koleżeński
Ks. Kazimierz Kurek SDB- przewodniczący
prof. Tadeusz Gerstenkorn - zastępca
Janusz Janyst - sekretarz


Lista członków OŁ KSD
(alfabetycznie)

Grzegorz Bednarek
Tomasz Bieszczad
Małgorzata Cebulska
Zygmunt Chabowski
Agata Chudzia
Jan Gać
prof.Tadeusz Gerstenkorn
Janusz Janyst
Jadwiga Kamińska
Władysław Korowajczyk
x. dr Waldemar Kulbat
x. Kazimierz Kurek SDB
x. dr Rafał Leśniczak
Krzysztof Nagrodzki
Ewa Piątkowska
x. dr Roman Piwowarczyk
Agnieszka Sadowska
Jerzy A. Stasiak
Jan Szałowski
Izabela Trelińska
Jarosław Warzecha
Małgorzata Warzecha
Piotr Zarębski


Agnieszka Sadowska - Pielgrzymka dziennikarzy

Czas wakacyjny sprzyja wyjazdom w plener, podczas których można nie tylko odpocząć, ale też poszerzyć swoją wiedzę i zachwycić się pięknem przyrody i wielowiekowych zabytków. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy wraz z duszpasterzem dziennikarzy, ks. Waldemarem Kulbatem, odwiedzili kilka miejscowości w archidiecezji łódzkiej, w których są historyczne obiekty sakralne.

Więcej…

Protest OŁ KSD skierowany do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Więcej…

Żeby była jasność

Asymetria w ocenach.
Członek Rady Etyki Mediów - kol. red. Tomasz Bieszczad z Katolickiego Stwarzyszenia Dziennikarzy- wyjaśnia swoje "zdanie odrębne" do oświadczenia części REM, dotyczącego programu "Solidarni 2010".

Więcej…

Kodeks Etyki Dziennikarskiej KSD

Opracowano na podstawie Kodeksu Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Kołobrzeg, 24 stycznia 2004 r.

Więcej…

Opłatek dziennikarzy

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy zorganizowali już po raz piąty spotkanie opłatkowe w gościnnych progach plebanii parafii pw. św. Teresy i św. Jana Bosko, prowadzonej przez księży salezjanów.
Na spotkanie przybył Członek Honorowy Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy bp Adam Lepa, członkowie zarządu głównego KSD, a także przyjaciele ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Więcej…

Dyskusja o „chorobach duszy”

W Duszpasterstwie Akademickim „Węzeł” przy kościele św. Teresy i św. Jana Bosko odbyło się drugie z kolei spotkanie dyskusyjne z cyklu ”Świat między prawdą a kłamstwem”. Cykl zainicjowany został przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w celu popularyzacji dorobku merytorycznego organizowanych od czterech lat w Łodzi przez to stowarzyszenie ogólnopolskich konferencji pt. ”Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”, poświęconych dotąd zagadnieniom kłamstwa i manipulacji medialnej, obrony godności, granicom kompromisu.

Więcej…

Zmiany, zmiany, zmiany! Czyli bez zmian.

Nasz kolega Tomasz Bieszczad – skarbnik Zarządu Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, z końcem lutego br. został odwołany z funkcji dyrektora Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. To krzywdzące odwołanie.

Więcej…

Apel OŁ KSD do Rektora UŁ o wycofanie zaproszenia do Petera Singera

Nasze Stowarzyszenie jest zdania, że ktoś, kto prezentuje poglądy i „filozofię” kierującą ku ludobójstwu, sam wyklucza się z debaty społecznej. 

Więcej…

Więcej artykułów…