Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

start Publikacje Komunikaty i informacje X konferencja „Kościół – Naród- Państwo 966-2016. Dzieje wierności”

X konferencja „Kościół – Naród- Państwo 966-2016. Dzieje wierności”

W Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyło się sympozjum pt. „Kościół – Naród- Państwo 966-2016. Dzieje wierności”. Spotkanie organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wpisuje się w cykl konferencji, których celem jest obrona tradycji cywilizacji łacińskiej.

W tym roku konferencja odbyła się po raz dziesiąty – wskazał Krzysztof Nagrodzki, jeden z organizatorów wydarzenia.

– Projekt, który w pierwotnym zamyśle miał być jednorazowym spotkaniem dziennikarzy z refleksją nad dziennikarskimi drogami, wyborami między prawdą, a kłamstwem, przerodził się za sprawą jednego przejęzyczenia. Kiedy anonsowałem pierwszą konferencje, ks. bp Adam Lepa, sprawca tego pierwszego spotkania i nasz mentor, powiedział: skoro jest mowa o pierwszej, zatem będą następne. I tak to się zaczęło. W tym roku spotkaliśmy się już po raz dziesiąty.

W tych konferencjach oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi chciałby mieć jakiś wkład w obronę dobrze rozumianej tradycji. Tradycji cywilizacji łacińskiej – mówił redaktor Krzysztof Nagrodzki.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem metropolity łódzkiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz ministra kultury Piotra Glińskiego.

Z wykładami i referatami wystąpili m.in. historyk Krzysztof Ożóg, były wiceminister obrony narodowej Romuald Szeremietiew, dziennikarz i publicysta Michał Karnowski oraz ks. bp senior archidiecezji łódzkiej Adam Lepa.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i TV Trwam.

za:www.radiomaryja.pl/informacje/x-konferencja-kosciol-narod-panstwo-966-2016-dzieje-wiernosci/

***

X ogólnopolska konferencja – „Kościół – Naród – Państwo 966-2016 – dzieje wierności”

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyła się X - jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez łódzki odział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Wiodącym tytułem tegorocznego spotkania był: „Kościół- Naród- Państwo 966-2016 Dzieje wierności”. Tematy wykładów nawiązywały więc do obchodzonego w tym roku 1050-lecia Chrztu Polski.

Wszystkich przybyłych gości powitał i wygłosił wykład wprowadzający  red. Krzysztof Nagrodzki, sekretarz łódzkiego KSD, organizator konferencji, inicjator pielgrzymek dziennikarzy na Jasną Górę.

Część wykładową poprowadził red. Zygmunt Chabowski, przewodniczący łódzkiego oddziału KSD.

Jako pierwszy wykład wygłosił Abp. prof. dr hab. Marek Jędraszewski, który przypomniał obchody Milenium Chrztu Polski, a także znamienne słowa Jana Pawła II, że nie można zrozumieć historii naszego kraju bez Chrystusa. Polska zaczęła być traktowana na arenie międzynarodowej poważnie dopiero po przyjęciu chrztu, ale ze strony Mieszka nie była to chłodna kalkulacja polityczna, lecz akt odwagi, bo wielu słowiańskich władców w tym czasie spotykało za to prześladowanie.

Okoliczności przyjęcia przez Mieszka chrztu dokładnie przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Ożóg. Przede wszystkim podkreślił ogromną rolę jego żony Dobrawy, która skłoniła go do porzucenia pogańskiego życia i nawrócenia się. Miała na męża niezwykle pozytywny wpływ. Mieszko bardzo poważnie traktował przyjęcie chrześcijaństwa, wybudował katedrę w Poznaniu i założył tam pierwsze biskupstwo. W Ostrowie Lednickim odnaleziono niedawno autentyczny fragment Krzyża Pańskiego, co świadczy o staraniach naszego pierwszego władcy.

Drugą panelową część poprowadził red. Tomasz Bieszczad, który wygłosił też referat o niewykorzystanych szansach wolności, którą dostaliśmy po pierwszej wojnie światowej, o „podwójnym” życiu naszych przedwojennych elit, które z jednej strony było gotowe walczyć za ojczyznę, a z drugiej ulegały wszelkim pokusom i prowadziły wątpliwy moralnie styl życia.

O roli Polski jako przedmurza Europy przypomniał prof. dr hab. Romuald Szeremietiew. Polska broniła Europy przez nawałem Hunów i Moskali od Wschodu i Turków i islamu od południa. Europa radziła sobie z tymi zagrożeniami dopóki była scalona kulturą i cywilizacją łacińska oraz dominującą religią katolicką. Kiedy zaczęły się tworzyć odłamy protestanckie, na wschodzie dominowało prawosławie i wpływy bizantyjskie- ten monolit zaczął pękać, Europa zaczęła być podatna na różne wpływy. Dziś historia zatoczyła koło. Nie jesteśmy jednolici kulturowo. Mamy zagrodzenie islamskie, na Wschodzie niepokoje, wojny i silny konflikt z Zachodem. Jesteśmy więc w trudnej sytuacji. Możemy być znowu Przedmurzem, ale pod warunkiem wsparcia naszych zachodnich sąsiadów. Wciąż trzeba przypominać, że Unię Europejska założyło trzech katolików, a gwiazdy na lazurowym tle są gwiazdami maryjnymi otaczającej głowę Matki Bożej. Europa musi wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni, jeśli chce przetrwać. Nie można mówić o rozdziale Kościoła od państwa. To i tak są odrębne struktury, ale zawsze się przenikały i dobrze, bo Kościół ma ogromny wkład w europejską kulturę.

Red. Tomasz Łysiak przypomniał historię Legionów jako spadkobierców powstańców styczniowych, ich niezłomność i odwagę. Kiedy nie mogli już walczyć wprost- ich orężem była modlitwa i pieśń, co jeszcze bardziej rozjuszało Moskali.

Ostatni referat wygłosił red. Michał Karnowski odnosząc się do obecnej sytuacji w mediach. Stwierdził, że największymi problemami są: brak kapitału na media, wątki biograficzne ich twórców (czy media tworzą dzieci i wnuki komunistów) i zagraniczne wpływy. Właściciel mediów decyduje o ich charakterze. Jeśli większość codziennych dzienników należy do Niemców, to wiadomo, że nie będzie im zależało na interesie Polski. Ważne jest, w jaki sposób przekaże się informacje z danego dnia, jaka jest hierarchia tych informacji. Dziś trzeba bronić Kościoła, bo w ostatnich lata był nieustannie atakowany przez niektóre media, udające troskę o to, co się dzieje w Kościele i służące „złotymi radami”, a w rzeczywistości chcącymi go po prostu zniszczyć  i całkowicie wyeliminować z życia. Stosowane są liczne prowokacje ,żeby pokazać Kościół jako zamknięty i agresywny. Manipuluję się tytułami prasowymi. Dlatego trzeba ostro protestować, bo najgorsza jest cisza. Nie można być letnim. Kościół MUSI być aktywny.

Uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania gościom, wywiązała się ciekawa dyskusja.

Słowo podsumowujące wygłosił tradycyjnie bp Adam Lepa dziękując organizatorom z zaangażowanie i życząc kolejnych dekad konferencji.

Spotkanie zakończyło tradycyjne odśpiewanie pieśni-deklaracji: „My chcemy Boga”.

Agnieszka Sadowska


***
„Kościół – Naród – Państwo 966-2016 – dzieje wierności” to tytuł X ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w sobotę 15 października w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Organizatorem konferencji było Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – odział w Łodzi.

– „Dzisiejsza konferencja – mówi red. Krzysztof Nagrodzki ,wpisuje się w narodowe obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski, dlatego ma taki a nie inny tytuł: „Kościół – Naród – Państwo 966-2016 – dzieje wierności”. /.../. Chcemy pokazać cały kontekst: wczoraj, dzisiaj i jutro. "Patrząc na przeszłość, wytrwać w teraźniejszości, idąc z  nadzieją  w przyszłość.”

Jako pierwszy ze swoim wykładem zatytułowanym „Karol Wojtyła/Jan Paweł II o Milenium Chrztu Polski”, wystąpił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Wskazał on, na zdanie Kardynała Wojtyły, który mówił o fundamentalnym i teologicznym spojrzeniu na 966 rok, kiedy to Mieszko I przyjął chrzest, by zrozumieć co tak naprawdę, w wymiarach zbawczych się rozpoczęło dla Polskiego narodu. Kiedy natomiast Jan Paweł II przybył do Polski jako papież, w roku 1979 i 1983 roku, od obchodów milenijnych upłynęło już kilkanaście lat, ale on nadal kazał ten aspekt chrzcielny Polski wciąż podkreślać, ukazując szczególnie aspekt teologiczny i historiozbawczy. Pokazując jak bardzo ważna jest tożsamość narodu Polskiego, określona przez chrześcijaństwo, przez tę wrażliwość szczególnej pobożności narodu Polskiego jakim jest pobożność Maryjna. Zwracał uwagę na to, jak bardzo chrześcijaństwo przyjęte przez Mieszka I, ugruntowywane przez wielkich misjonarzy i biskupów, złączyło nas z losem innych bratnich narodów słowiańskich, które mniej więcej w tym samym czasie przyjmowały chrzest. Te słowa, były wielkim umocnieniem, dla krajów, w których sytuacja religijna była trudniejsza niż Kościoła katolickiego w Polsce.” – zaznaczył Arcybiskup.

Zebrani wysłuchali wykładów: „Chrzest Piastowiczów i denar Św. Piotra”, który przedstawił prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki oraz „Legiony 1914-1918 – Spadkobiercy Powstańców Styczniowych”, który zaprezentował red. Tomasz Łysiak, a także wykładu red. Bogusława Bajora noszącego tytuł: „Czy jesteśmy wierni Maryi – Królowej Korony Polskiej”.

„Chrzest Mieszka I i narodziny Kościoła w Polsce w średniowiecznym dziejopisarstwie i współczesnej historiografii”, to temat referatu, który przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazał on na to że –„Średniowieczni historiografowie, spoglądając na fakt Chrztu Mieszka, mówili o zaślubieniu Polski Chrystusowej, włączeniu w Kościół. Titmar podaje obraz Winnicy Pańskiej, że biskup Jordan – pierwszy biskup Polski, wiele się natrudził, zanim namówił polaków do uprawy Winnicy Pańskiej. Jest to pogłębiona refleksja teologiczna, którą można znaleźć w Kronice Polskiej Galla Anonima. Jest tam mowa o niebiańskiej światłości, która nawiedziła w momencie Chrztu Mieszka, całe królestwo Polskie i całą Polskę oświeca. Tak wiec Polska jest złączona z Kościołem jako matką od samego początku.” – mówił profesor Ożóg.

Konferencje organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – oddział w Łodzi, organizowane są od 2006 roku, a ich inicjatorem jest Ksiądz Biskup Adam Lepa, Biskup Senior Archidiecezji łódzkiej, który w latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM).

za:archidiecezja.lodz.pl/2016/10/x-ogolnopolska-konferencja-kosciol-narod-panstwo-966-2016-dzieje-wiernosci/

***
Zobacz także np:

http://archidiecezja.lodz.pl/2016/10/x-ogolnopolska-konferencja-kosciol-narod-panstwo-966-2016-dzieje-wiernosci/


http://archidiecezja.lodz.pl/film/konferencja-kosciol-narod-panstwo-966-2016-dzieje-wiernosci/

https://www.radiolodz.pl/posts/29329-kosciol-narod-panstwo-dzieje-wiernosci-ogolnopolska-konferencja-w-lodzi

http://lodz.tvp.pl/27354572/dzieje-wiernosci

***

Podziękowanie za wielotygodniową pracę przy przygotowaniu konferencji i możliwie jak najefektywniejszym jej przeprowadzenia należy się całemu Zespołowi Organizacyjnemu:
kol.kol: Grażynie i Tomaszowi Bieszczadom, Zygmuntowi Chabowskiemu, Agacie Chudzi i Agnieszce Sadowskiej.

Za błogosławieństwo, za nieustającą, mobilizującą, inspirującą życzliwość, wyrażamy wdzięczność Biskupowi Seniorowi Adamowi Lepie. I - to oczywiste - naszemu Pasterzowi Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu.

Na ręce Księdza dr. Jarosława Patera - Rektora Wyższego Seminarium Duchownego  w Łodzi użyczającego nam piękną aulę i pomieszczenia dla tych spotkań, składamy podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych ze strony WSD w tak sprawną obsługę wydarzenia.

Krzysztof Nagrodzki
Koordynator Zespołu Org. Konferencji