Wydarzenia i informacje

REM: dziennikarka TVN naruszyła etykę dziennikarską

Rada Etyki Mediów
Warszawa


Pan Krzysztof Nagrodzki


Szanowny Panie,

Rada Etyki Mediów stwierdza po raz drugi, że zachowanie się (w samolocie) p. Anny Machowskiej, dziennikarki TVN, wobec o. Tadeusza Rydzyka i posłanki Urszuli Krupy, a także potem wobec innych osób, było w sposób oczywisty niezgodne z etyką dziennikarską, a także wykraczało poza obowiązujące zasady kultury i obyczajów. Wulgarność, oszukiwanie osób, od których chce się uzyskać wywiad, obrażanie - łamie zasady szacunku i tolerancji zawarte w Karcie Etycznej Mediów i nie przystoi nikomu, a zwłaszcza dziennikarzowi. Wszystkie powyższe stwierdzenia obowiązują - co jest oczywiste - niezależnie od tego, jak ocenia się swoich ewentualnych rozmówców, a argument, że są to polityczni przeciwnicy (jeśli naprawdę został użyty), świadczy tym gorzej o postawie dziennikarki TVN.

Sądzimy, że wnioski powinni wyciągnąć przełożeni dziennikarki w TVN i będziemy im wdzięczni za informację o ich stosunku do tej sprawy.


Za Radę - Maciej Iłowiecki,
Warszawa, 21.01.2008 r.

Do wiadomości:
1. Pan Piotr Walter, Prezes TVN
2. Pani Ewa Sołowiej, Redaktor Naczelna "Naszego Dziennika"