Wydarzenia i informacje

Medal Milito pro Christo (Walczę dla Chrystusa) dla Radia Maryja, Tv Trwam i Naszego Dziennika

 


Czcigodny o. Tadeusz Rydzyk – Założyciel i Dyrektor Radia Maryja oraz Telewizji Trwam
Szanowna Pani Ewa Sołowiej – Redaktor Naczelny Naszego Dziennika

Z radością i wielką satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości fakt wyróżnienia Radia Maryja, Telewizję Trwam i Nasz Dziennik medalem Milito pro Christo. Wierzymy, że wieloletni wysiłek Ojców Redemptorystów z Ojcem Tadeuszem na czele; praca setek osób duchownych i świeckich w tym wielkim dziele budowy naszego chrześcijańskiego, katolickiego, polskiego domu - trud doceniany i wspierany również przez Sługę Bożego Jana Pawła II i Episkopat Polski – będą dla nas stałym wzmocnieniem w codziennych wyborach i przyniosą błogosławione owoce po wysiłku wędrówki przez niebezpieczne szlaki doczesności.

Zarząd Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

6 stycznia 2008 r.
*Medal Milito Pro Christo ("Walcze dla Chrystusa") przyznawany jest corocznie osobom i organizacjom za dzialalnosc na rzecz dobra publicznego, upowszechnianie standardów moralnych i dzialanie zgodne z wartosciami chrzescijanskimi, takimi jak sprawiedliwosc i prawda.