Wydarzenia i informacje

„Media w czasie kryzysu" - oświadczenie

 

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Oddział Łódzki
ul. Sienkiewicza 38
90-009 Łódź

 

„Media w czasie kryzysu"
Oświadczenie Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Solidaryzujemy się ze stanowiskiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, wydanym w związku z okolicznościami nagrania przez dziennikarzy TVN tzw. "Taśm Beger".

Trwający kryzys polityczny (zaogniony "aferą wekslową" i upublicznieniem owych rozmów w hotelu sejmowym) kolejny raz wykazał, że nadal jedynie opcja liberalno-lewicowa w naszym kraju może spodziewać się neutralnych ocen i przychylnych komentarzy ze strony wielu mediów. W innym przypadku demagogia i prowokacja, stają się sposobami zakłamywania faktów, kreowanie "czarnych legend" i wreszcie destabilizacji. W efekcie rozbijana jest solidarność międzyludzka, społeczeństwu wpajane są negatywne uczucia: hipokryzja, agresja i nienawiść, albo przeciwnie - apatia. Wzmaga się wewnętrzny zamęt, rośnie dezorientacja intelektualna i moralna.

W zatrutej infosferze łatwo dochodzi do swoistej "inwersji", czyli odwrócenia porządku: aksjologicznego i estetycznego. Oto politycy, jeszcze kilka miesięcy temu wyszydzani przez różne media, dziś - jako użyteczni przeciwnicy prawicowego rządu - są typowani na "sumienia polskiej polityki". Oto Sąd nakazuje Telewizji TRWAM przeprosić Jerzego Owsiaka za materiał dokumentalny obrazujący przebieg Przystanku Woodstock. Nagranie jest rzetelne, Sąd z nim nie polemizuje, zastrzeżenie budzi "tylko" komentarz lektora. Zostało tu podważone fundamentalne prawo, na którym opiera się wolność słowa: prawo dziennikarza do komentarza, opartego na faktach.

Niepokojąco duża część środowisk medialnych stosuje różne miary badania rzeczywistości, jedną dla swoich faworytów i ideowych przyjaciół, inną dla przeciwników politycznych i wykreowanych wrogów. Nie ma to nic wspólnego z wymogiem dziennikarskiej bezstronności w poszukiwaniu prawdy i utrwalania dobra wspólnego. A kazuistyka - nawet fachowa - nie jest w stanie tego osłonić.


Łódź, dnia 4 października 2006 r.