Wydarzenia i informacje

Agnieszka Sadowska - Pielgrzymka dziennikarzy

Czas wakacyjny sprzyja wyjazdom w plener, podczas których można nie tylko odpocząć, ale też poszerzyć swoją wiedzę i zachwycić się pięknem przyrody i wielowiekowych zabytków. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy wraz z duszpasterzem dziennikarzy, ks. Waldemarem Kulbatem, odwiedzili kilka miejscowości w archidiecezji łódzkiej, w których są historyczne obiekty sakralne. Swą podróż rozpoczęli od Wolborza, gdzie zwiedzili przepiękny kościół z XII w., który czterysta lat później uzyskał tytuł kolegiaty. Po kościele oprowadził i gościnnie powitał ks. prałat Grzegorz Gogol, prepozyt kapituły wolborskiej.

Następnie dziennikarze udali się do Smardzewic, w których najznakomitszym  zabytkiem jest zespół klasztorno - kościelny pod wezwaniem św. Anny. Przez lata przybywali tu pielgrzymi, których przyciągał rozgłos cudów. Pierwszy drewniany kościół został wybudowany w XVII w. W obecnym, murowanym pełnią posługę franciszkanie. Kościół jest pięknie odnowiony, usytuowany w pobliżu Zalewu Sulejowsko-Tomaszowskiego i kompleksu wspaniałych lasów. Historię klasztoru interesująco przekazał i pokazał zabytki brat z tutejszego franciszkańskiego nowicjatu.

Kolejnym punktem zwiedzania było Podklasztorze w Sulejowie. Znajduje się tu  romański kościół Cystersów i wspaniałe baszty, pozostałości murów obronnych. Położony w malowniczej okolicy, urzeka pięknem murów mających 800 lat. Zatrzymały się tu wojska Jagiełły kroczące na Grunwald. Legenda głosi, że kościół i klasztor ufundował Kazimierz Sprawiedliwy, który dzięki Opatrzności przeżył burzę w czasie polowania w tutejszej puszczy. Osadził tu francuski zakon Cystersów. Jest to zakon nawiązujący do surowej reguły św. Benedykta. Zakon odwiedzali książęta piastowscy, dostojnicy Kościoła, a później królowie polscy. Cystersi dysponowali znakomitymi fachowcami w zakresie sztuki budowlanej, znali także nowoczesne sposoby uprawy ziemi. Byli wierni Rzeczypospolitej do końca. Znaleźli tu schronienie uczestnicy Powstania Styczniowego. Decyzją cara Aleksandra I, nastąpiła likwidacja cystersów sulejowskich. W malowniczych ruinach klasztoru były kręcone niektóre sceny „Trylogii”  Sienkiewicza. Warto zwiedzić tutejsze gościnne Muzeum, zawierające wiele wspaniałości. W Witowie uczestnicy wyprawy zwiedzili XVIII wieczny klasztor Norbertanów, obecnie Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania. Tutaj też można oglądać wspaniałe obrazy z XV i XVI wieku, nagrobki opatów, dziedzictwo dawnych wieków. Tutaj także znajduje się godne odwiedzenia Muzeum. Zarówno Sulejów jak i Witów ucierpiały podczas najazdów tatarskich, wojen szwedzkich, rozbiorów.

Kolejnym punktem wyprawy był Piotrków Trybunalski świadek wielu wydarzeń, bogaty w stare kościoły, Zamek Królewski, Stare Miasto, synagogę.  Starczyło czasu jedynie na pobieżne odwiedziny Fary, kościoła Jezuitów, klasztoru bernardynów,  spacer po słynnym Rynku.

Ostatnim etapem był Gomulin, gdzie zostaliśmy przywitani przez wspaniałego ks. prałata Mariana Wiewiórowskiego, przyjaciela ludzi mediów. Tutaj odprawiona została Msza św. koncelebrowana. W słowach homilii, ks. Waldemar Kulbat przypomniał, że nawet tak blisko nas znajdują się wspaniale skarby dziedzictwa chrześcijańskiego. Bez względu na to, gdzie będziemy, jakie kościoły będziemy zwiedzać w Polsce, czy za granicą, wszędzie czujemy się u siebie, gdyż Kościół jest nasza duchową ojczyzną, a my mamy być świadkami żywej wiary, powołani są do tego wszyscy uczniowie Chrystusa.

Po Mszy św. wszyscy zostali przyjęci niezwykle serdecznie i gościnnie przez mieszkańców Majkowa, który w tym roku obchodził 700 lat istnienia. Uroczystość zorganizowana przez Społeczny Komitet Organizacyjny - odbyła się na początku czerwca. Wówczas odsłonięto pamiątkową tablicę - ufundowaną przez mieszkańców okolicznych miejscowości - znajdującą się na kamieniu postawionym w miejscu dawnej osady Majków (dziś znajduje się tu pięć wsi). Oddano też hołd pomordowanym tu żołnierzom AK. Wręczono nagrody zasłużonym  mieszkańcom i wyróżnienia dla młodzieży szkolnej, która pisała test wiedzy o historii Majkowa. W uroczystości wzięło udział ponad 1500 osób na czele z władzami gmin. Autorem testu był Piotr Just, który wydał też książkę o Majkowie. Są w niej zarówno dokumenty archiwalne, jak i wspomnienia mieszkańców . Jak przyznaje autor książki i członkowie Komitetu - Włodzimierz Drysek, Leszek Filipek i Grzegorz Konecki - takie inicjatywy bardzo scalają społeczność żyjącą na co dzień swoimi sprawami, a przy tej okazji może uświadomić sobie historię regionu, z którego pochodzi.
Ubogaceni tymi wspaniałymi przeżyciami dziennikarze wracali z postanowieniem organizowania dalszych ciekawych wypraw.

***
To był kolejny, bogaty w przeżycia wyjazd integracyjny, zorganizowany przez naszego Opiekuna ks. prałata dr. Waldemara Kulbata. Bóg zapłać Księże Waldemarze!
kn
Wolbórz


SmardzewiceSulejów - Podklasztorze