Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

I Konferencja KSD

zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Łódź, 27 października 2007 roku,


Dziennikarz - między kłamstwem a prawdą

Żyjemy w czasach ogromnego natężenia emisji informacji. Jesteśmy świadkami walki na rynku mediów: walki o odbiorców, o przywiązanie ich do siebie i wykształcenie w nich nawyków percepcji, analizy i interpretacji rzeczywistości. Ta specyficzna „gra rynkowa" często przybiera niezwykle brutalne formy, tracąc z oczu zasady fair play; demolując prawdę i - co najgorsze - podważając samą jej istotę. W zamian pojawia się zachęta: „każdy może mieć swoją prawdę" - co z kolei rodzi trudności w zrozumieniu głębszego sensu obserwowanych zjawisk i prawdziwych motywów wielu działań.

Celem konferencji jest przypomnienie podstawowych pojęć definiujących ład naszej cywilizacji oraz ukazanie trudności w realizacji dziennikarskiego obowiązku służenia prawdzie.Organizatorzy

Homilia arcybiskupa Władysława Ziółka

Homilia arcybiskupa Władysława Ziółka metropolity łódzkiego
w czasie mszy świętej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

1. Myśl przewodnia I Ogólnopolskiej Konferencji dla dziennikarzy niech posłuży nam do refleksji nad usłyszanym przed chwilą słowem Bożym. Zarówno w liście św. Pawła Apostoła do Rzymian, jak i w tek-ście Łukaszowej Ewangelii przedstawione jest napięcie między prawdą a kłamstwem.
2. Cały ósmy rozdział Listu do Rzymian opisuje zbawczy czyn Boga dokonany przez Jezusa Chrystusa. Święty Paweł mówi w nim o wielkości tego, co w Jezusie Chrystusie każdy człowiek otrzymał i czym się w Jezusie Chrystusie stał.

Czytaj więcej...

słowo wstępne - bp Adam LEPA


W służbie prawdy...

Być wolnym, niezależnym i być sobą - to ideały, ważne nie tylko dla dziennikarzy. Są wspólne dla ludzi, którzy mają ambicje duchowego doskonalenia się i wolę bezinteresownej służby. Człowiek uzależniony, zwłaszcza od zakłamania, nie jest w stanie być do dyspozycji drugiego człowieka i społeczeństwa. Dlatego nie wywołują zdziwienia słowa Chrystusa, który wzywa wszystkich do przyjęcia prawdy, gdyż tylko ona potrafi człowieka wyzwolić (por. J 8, 32).

Czytaj więcej...

Słowo ks. Abp. Władysława Ziółka

Metropolity Łódzkiego na otwarcie konferencji

Dziennikarz winien zwracać się ku prawdziecamera

1. Pragnę na początku dać wyraz mojej radości z tego powodu, że Łódź stała się ponownie miejscem, w którym spotykają się dziennikarze pragnący wykonywać swoją pracę w kontekście służby, jaką wobec spo-łeczeństwa podejmuje Kościół katolicki. Od 2 do 4 czerwca 2000 r. w naszej archidiecezji odbyły się ogólnopolskie obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, w których uczestniczyli ludzie mediów. Odbywa-ły się one pod hasłem Mass media i ewangelizacja. Obecna – I Ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy – odbywa się pod hasłem: Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem. Bez wątpienia rozważania podejmowane w dniu dzisiejszym będą się również wpisywać w tematykę odnoszącą się do ewangelizacji. Ponieważ jest ona pierwszoplanowym zadaniem każdego biskupa, pozwolę sobie podzielić się również osobistą refleksją, jaką budzi we mnie temat zaproponowany na dzisiejszą konferencję.

Czytaj więcej...

Red. Zygmunt Chabowski

Słowo powitania przewodniczącego Zarządu Łódzkiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzycamera

Szanowni Państwo!
Z najwyższym szacunkiem i poważaniem witam wszystkich przybyłych uczestników i gości pierwszej w Polsce konferencji poświęconej funkcjonowaniu ludzi mediów w przestrzeni między Prawdą a fałszem.
Witam arcybiskupa Władysława Ziółka, metropolitę łódzkiego i dziękuję mu za sprawowanie liturgii i homilię, której przesłanie rzuca nowe światło na funkcjonowanie dziennikarzy. Jest też wśród nas biskup Adam Lepa, inicjator i „ojciec chrzestny" naszej konferencji. To właśnie biskup Adam na spotkaniu z członkami Łódzkiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w listopadzie ubiegłego roku rzucił ideę zorganizowania sesji poświęconej służbie Prawdzie i zagrożeniom wynikających z manipulacji faktami i świadomego fałszowania obrazu rzeczywistości w mediach.

Czytaj więcej...

Prof. Krystyna Czuba

 

Prawda -fundamentem etyki dziennikarskiejcamera

„Pragnienie prawdy jest tak głęboko zakorzenione w sercu człowieka, że gdyby musiał się go wyrzec, prowadziłoby to do kryzysu egzystencjalnego". Dlatego człowiek z natury poszukuje prawdy. Jest ona dla człowieka i życia społecznego wartością fundamentalną. Jest to wartość związana z intelektualnym wysiłkiem osoby ludzkiej. Jednak rozpoznanie prawdy nie jest spontaniczne i łatwe. Zdaniem Jana Pawła II uzależnione jest od spełnienia określonych warunków. Po pierwsze - od uznania faktu, że ludzkie poznanie jest trudem i poszukiwaniem. Po drugie - poznanie zależy od pokory; człowiek pyszny, który mniema, że wszystko zawdzięcza sobie, nie może osiągnąć pełnej prawdy. Po trzecie - dochodzenie do prawdy opiera się na „bojaźni Bożej", która każe uznać rozumowi tajemnicę transcendencji Boga, a zarazem Jego opatrznościową miłość w kierowaniu światem.

Czytaj więcej...

Prof. Jerzy R. Nowak


Ataki na patriotyzm w polskich mediachcamera
Drodzy Państwo, cieszę się ogromnie, że mogę tu wystąpić w obecności księdza arcybiskupa Ziółka, biskupa Lepy i tylu innych dostojnych gości.
Zanim przejdę do ataków na patriotyzm w polskich mediach w ostatnim dziesięcioleciu, chciałbym przypomnieć kilka faktów o stanie patriotyzmu i stanie świadomości narodowej w 1989 r. na początku polskiej transformacji systemowej. Można stwierdzić z całą stanowczością, że patriotyzm polski podczas dziesięcioleci PRL-u został bardzo osłabiony.

Czytaj więcej...

Prof. Piotr Jaroszyński


Dziennikarz - świadek prawdy czy wyraziciel opinii?camera
Obraz współczesnego świata jest niemal całkowicie kształtowany przez media. Większość z nas nie tylko tak rozumie politykę czy ekonomię, jak to pokazują media, ale kształtują one również naszą wrażliwość moralną, nasz smak artystyczny, a nawet postawy religijne. To z kolei sprawia, że na dziennikarzu spoczywa niewyobrażalna odpowiedzialność, bo to on jest na pierwszym planie działania mediów.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.