I Konferencja KSD

słowo wstępne - bp Adam LEPA


W służbie prawdy...

Być wolnym, niezależnym i być sobą - to ideały, ważne nie tylko dla dziennikarzy. Są wspólne dla ludzi, którzy mają ambicje duchowego doskonalenia się i wolę bezinteresownej służby. Człowiek uzależniony, zwłaszcza od zakłamania, nie jest w stanie być do dyspozycji drugiego człowieka i społeczeństwa. Dlatego nie wywołują zdziwienia słowa Chrystusa, który wzywa wszystkich do przyjęcia prawdy, gdyż tylko ona potrafi człowieka wyzwolić (por. J 8, 32). Mamy poza sobą „wiek propagandy", „stulecie kłamców" i najlepszy na świecie „system zakłamania". Skutki tych doświadczeń są widoczne: obojętność wobec kłamstwa w życiu publicznym, lęk przed obroną prawdy i coraz łatwiejsza zgoda na jej obchodzenie - choćby w tolerowaniu poprawności politycznej i medialnej.
Dlatego głos Jana Pawła II na temat prawdy był zdecydowany i zawsze ten sam. Bardzo potrzebny Kościołowi i światu, ceniony również w kręgach dziennikarzy, mimo że poprzeczkę wymagań stawiał im coraz wyżej. Świadczy o tym choćby to słynne przypomnienie Papieża skierowane do biskupów polskich: „właściwym celem i zadaniem społecznych środków przekazu jest służba prawdzie i jej obrona". Jan Paweł II pod-czas Jubileuszu Ludzi Mediów w Rzymie powiedział do polskich dziennikarzy: „Bądźcie wierni prawdzie!". Tego dziedzictwa dziennikarze nie mogą zlekceważyć. Jest to ich najważniejsze zadanie w realizowaniu duchowego testamentu wielkiego Papieża i Świętego.
Łódzka konferencja, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy niech będzie tej powinności przypomnieniem.