Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

II Konferencja KSD

zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Łódź, 25 pażdziernika 2008 roku


W obronie godności

konf.2008  ks. okl. str.1W słowie „godność" zawiera się cały zestaw pojęć definiujących nasze człowieczeństwo: godność Człowieka, istoty stworzonej przez Boga, zobowiązanego do poszukiwania Prawdy; jego wolność w tych poszukiwaniach, jego prawo do godnego istnienia, do poszukiwania tożsamości, jego zmagania z samym sobą o rozpoznawanie i nie przekraczanie granicy sumienia, granicy koniunkturalizmu, zdrady. W pojęciu „godność" jest też zawarty nasz stosunek do uszanowania godności bliźniego - również w codziennych spotkaniach, w rutynowych czynnościach. Dynamika zmagań cywilizacyjnych, których jesteśmy świadkami, uczestnikami, współtwórcami i nieraz ofiarami, czyni zasadnymi poszukiwania odpowiedzi na pytanie:
„Kim jesteśmy?".
Jaką cząstkę obowiązku uczestnictwa w tej Bitwie o Godność przyjmujemy na siebie?
I po której stronie?...Organizatorzy

Homilia arcybiskupa Władysława Ziółka

Homilia arcybiskupa Władysława Ziółka metropolity łódzkiego
w czasie mszy świętej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

1. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego [Ef 4, 7].
Myśl św. Pawła, którą skierował do chrześcijan w Efezie jest niezwykle optymistyczna: oto w Bożych zamiarach względem ludzi nie ma nikogo, kto mógłby o sobie pomyśleć, że jest przez Boga zapomniany albo że jest Bogu do niczego niepotrzebny. Każdemu została dana łaska - a więc każdy otrzymał powołanie, które oznacza wezwanie do wypełnienia własnych życiowych zadań. Bóg rozdał ludziom dary, aby każdy - roztropnie i odpowiedzialnie z nich korzystając - budował swym życiem określone wartości, ważne zarówno dla życia osobistego, jak i dla środowiska, w którym przyszło mu żyć i działać.

Czytaj więcej...

słowo wstępne - bp Adam LEPA

Dziennikarz i godność

W obszarze problematyki podjętej na tegorocznej konferencji niepokoją pewne paradoksy. Przecież fundamentalne dla rozwoju człowieka jest jego poczucie godności (osobistej, rodzinnej, narodowej). Ono wszak nadaje sensowność jego pracy, powołaniu i podejmowanym zadaniom.

Czytaj więcej...

Powitanie red. Zygmunt Chabowski

Przewodniczacego Zarządu Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzycamera

Szanowni Państwo!
Mam przyjemność rozpocząć naszą konferencję. Cieszę się, że po raz drugi spotykamy się w gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, by uczestniczyć w kolejnej konferencji z cyklu „Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem", która w tym roku jest zatytułowana „W obronie godności". Witam Państwa bardzo serdecznie i do wszystkich kieruję pozdrowienie - Szczęść Nam Boże! Szczególnie ciepło i z serca przepełnionego wdzięcznością witam księdza biskupa Adama Lepę, ojca chrzestnego naszej konferencji, tak pierwszej jak i obecnej, patrona duchowego i opiekuna Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Czytaj więcej...

Słowo powitania ks. dr Janusz Lewandowicz

Gospodarza miejsca JM Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzicamera


Szanowni, drodzy Państwo!
Nie pozostaje mi nic innego jak wyrazić radość, ze Państwo są wśród nas, że Seminarium może być po raz drugi domem gościnnym tego zjazdu.
Życzę dobrych owoców obrad i tego aby się Państwo czuli się w tym domu jak najlepiej.

Czytaj więcej...

Wiceprezydent Włodzimierz Tomaszewski

w imieniu prezydenta Łodzi dra Jerzego Kropiwnickiegocamera

Ekscelencjo Księże Biskupie! Magnificencjo Księże Rektorze! Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich! Wszyscy Państwo, uczestnicy drugiej już ogólnopolskiej konferencji, która odbywa się w Łodzi. Jest to zaszczytem dla naszego miasta.
Pragnąłbym - w imieniu pana prezydenta Jerzego Kropiwnickiego - odczytać kilka słów kierowanych do Państwa.

Czytaj więcej...

red. Krzysztof Nagrodzki

Sekretarz Zarządu Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzycamera

Referat wprowadzajacy ze strony organizatorów

Przewielebny Księże Biskupie! Szanowny Panie Prezydencie!
Dostojni Goście! Czcigodni Księża i Siostry!
Szanowni, drodzy Państwo!
Szanowne Koleżanki i Koledzy - ludzie mediów!

Właśnie szczególnie do dziennikarzy, publicystów, redaktorów, dysponentów tub medialnych, niech popłyną słowa nadziei, iż nasze spotkanie przyczyni się do głębszego wejścia w sens uprawianej profesji. A jej istotą jest przekazywanie rzetelnej informacji; budowanie i rozwijanie wiedzy o rzeczywistości. Wszak tylko człowiek mądry jest w stanie współuczestniczyć w sensownym działaniu dla dobra wspólnego. Człowiek, którego kondycja w tym działaniu zależy właśnie od wartości uzyskanej informacji - a informacją jest wszystko, od poczęcia po śmierć. Jej jakość może być narzędziem czynienia dobra, ale i służyć źle pojętemu pragmatyzmowi, fałszywym chorym ideologiom, pokusom modelowania człowieka i społeczeństw według „ducha tego świata" - jakże mocno definiowanego przez materializm i łapczywą doczesność, demolujące godność człowieka a przez to prowadzące do jego karłowacenia. Aż po unicestwienie.

Czytaj więcej...

ks. prof. Jerzy Bajda

Godność osoby - wartość zagrożonacamera

 

Zagadnienie powinno być rozważone na potrójnej płaszczyźnie.

  1. Płaszczyzna filozoficzna: istota godności i jej ontyczne podstawy;
  2. Płaszczyzna teologiczna: godność osoby w sytuacji grzechu i Odkupienia;
  3. Płaszczyzna moralno-prawna: na czym polega zadanie obrony godności w aktualnej sytuacji historycznej i społeczno-kulturowej.

Czytaj więcej...

red. Robert Tekieli

Godność, prawda, profesjonalizm, twórca a nowożytne ideologiecamera

Szczęść Boże, witam serdecznie. Drodzy Państwo... najsilniejszym ostatnio przeżyciem w moim życiu było spojrzenie w oczy anorektyczki, dziewczyny ważącej 28 kilo. Posługuję w grupie, która próbuje pomagać - ze zmiennym szczęściem, ale czasami to się udaje - takim właśnie ludziom, osobom które poniosły szkodę na duszy w wyniku zaangażowania się w bardzo dziwne rzeczywistości współczesnej kultury. Dzięki temu, że wchodzę głęboko w ich życie i szukam razem z nimi miejsc, poprzez które w ich dusze zaingerowała nagle inteligencja, która jest nam wroga, mogłem po jakimś czasie zrozumieć, że tej dziewczynie zabrano godność, że jej puste matowe oczy są oczami osoby, która nie ma nadziei. Której wmówiono, że nic dobrego już ją w życiu nie czeka.
Wyobraźmy sobie łąkę, na niej płonie ognisko: masa rozpalonych do czerwoności węgli usypanych w prostokątnym dole, popiół jest równomiernie rozgarnięty... Jakiś mężczyzna podchodzi do pierwszego odważnego, dotyka jego ramienia, wypowiada jakąś formułę, tamten wchodzi w ogień i... nic mu się nie dzieje. Człowiekiem, który wprowadza w ogień, jest Lech Emfazy Stefański, kapłan kościoła Światowida (jest taka rzeczywistość neopogańska w Polsce), człowiek, który prowadzi kursy doskonalenia umysłu.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.