Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

III Konferencja KSD

zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Łódź, 24 pażdziernika 2009 roku,

Granice kompromisu

Podczas pierwszej konferencji z cyklu „Dziennikarz – miedzy prawdą a kłamstwem” chcieliśmy wyeksponować pojęcie „prawdy”, dewastowanej przez kombinacje myślowe, zwane umownie filozofią. Chcieliśmy przypomnieć czym prawda jest i jak powinien, jak może, wykonywać swój obowiązek w wierności prawdzie dziennikarz.

Na ubiegłorocznym etapie rozważań dotknęliśmy podstawowej prerogatywy człowieczeństwa - godności. Godności przynależnej każdemu z samej racji istnienia. Godności poddawanej rozlicznym zranieniom, zbrukaniu przez fałszywe ideologie, zwodzenia, nieprawości czynione również pod płaszczykiem prawa stanowionego w tak niszczącym procesie, iż w pewnym momencie człowiek staje się autodestruktorem.

Na trzecim spotkaniu przychodzi, w sposób naturalny ,zastanowić się, gdzie są rubieże, które w obronie prawdy, wiary, w obronie godności, w obronie cywilizacji, w obronie człowieczeństwa przekraczać nie wolno. Gdzie są granice kompromisu?...

Organizatorzy


JE ks.bp dr Adam Lepa: KOMPROMIS – JAKI?

Słowo JE Biskupa Adama Lepy, skierowane do uczestników konferencji poprzez folder.

Bp Adam Lepa: KOMPROMIS – JAKI?

Jest to trzecia z kolei refleksja nad dylematem ludzi mediów „prawda czy kłamstwo?” Tym razem intelektualny spór będzie dotyczył „granic kompromisu”. Zarówno organizatorzy konferencji jak i zaproszeni goście podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, co powinno wyznaczać granice ważnych kompromisów człowieka.

Czytaj więcej...

Homilia JE ks. abpa dr.Władysława Ziółka

Homilia JE ks. abpa dr. Władysława Ziółka

-wygłoszona podczas Mszy św. przed konferencją.

Treść dzisiejszych czytań mszalnych nie została specjalnie dopasowana do rozpoczynającej się właśnie Konferencji. Jako uczestnicy tej liturgii weszliśmy po prostu w rytm czytania słowa Bożego, jaki Kościół przeznaczył na dzień dzisiejszy. A jednak, nie można chyba oprzeć się wrażeniu, że to, co usłyszeliśmy przed chwilą jest biblijnym komentarzem do tematu obecnego spotkania, nad którym pochylą się jego uczestnicy. Zarówno bowiem w liście św. Pawła, jak i w nauczaniu Jezusa jest dziś mowa o kompromisie.

Czytaj więcej...

Słowo od JE ks. abpa dr. Władyslawa Ziółka

Słowo od JE ks. abpa dr. Władyslawa Ziółka glosnik

Metropolity Łódzkiego, Patrona Honorowego konferencji, na rozpoczęcie spotkania.

 

Trzecia Ogólnopolska Konferencja Dziennikarz między prawdą a kłamstwem organizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy postawiła sobie niewątpliwie ambitne zadanie obierając w tym roku za temat „Granice kompromisu”. To ostatnie słowo wyraża bowiem umiejętność w dzisiejszym świecie uznawaną za niezwykle potrzebną począwszy od życia małżeńskiego i rodzinnego, poprzez szkołę i życie zawodowe, aż po społeczne i polityczne, w którym kompromis można by nawet określić mianem swego rodzaju sztuki, czy nawet cnoty. Konieczność kompromisu nie omija oczywiście zawodowego życia dziennikarza. Co więcej wydaje się tam szczególnie mocno zaznaczać. Na przykład trzeba iść, choć niechętnie, na kompromis mając do dyspozycji zebrany i opracowany materiał, kiedy można uzyskać znacznie mniej miejsca czy czasu na przedstawienie sprawy, niż uznaje się to za konieczne. A co powiedzieć, gdy oczekiwania redakcji idą w innym kierunku niż sami to odczuwamy…?

Czytaj więcej...

red.Zygmunt Chabowski - Przewodniczący Oddziału Łódzkiego KSD

red. Zygmunt Chabowski - Przewodniczący Oddziału Łódzkiego KSDcamera

Witam serdecznie uczestników naszej Konferencji: Arcybiskupa Łódzkiego, księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka, dziękując mu za przewodniczenie porannej Mszy św. i za homilię, witam księdza Biskupa Adama Lepę - naszego mentora i pomysłodawcę Konferencji, witam również wszystkich kapłanów zaprzyjaźnionych z nami i członków KSD. W sposób szczególny chcę powitać reprezentującą Zarząd Główny i naszego nieobecnego Przewodniczącego - księdza Bolesława Karcza - Panią Stefanię Golanię.

Czytaj więcej...

Słowo od Wojewody Łódzkiego

Słowo od Wojewody Łódzkiego

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Składam na ręce Pana Przewodniczącego serdeczne podziękowania za zaproszenie do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Granice kompromisu", która odbywa się w ramach cyklu spotkań „Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem". Nie mogąc osobiście uczestniczyć w tym istotnym społecznie wydarzeniu, przekazuję zespołowi organizacyjnemu słowa uznania za wytrwałość w propagowaniu czystości etycznej, rzetelności oraz ukazywaniu przez środowisko mediów prawdy i faktów.

Czytaj więcej...

Słowo od Prezesa ZG Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Słowo od Prezesa ZG Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - ks. Bolesława Karcza.

Ekscelencjo,

Drodzy Organizatorzy z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oddziału w Łodzi, Szanowni Prelegenci i wszyscy Uczestnicy tejże konferencji.
Wielkim uznaniem cieszą się już coroczne ogólnopolskie konferencje w Łodzi pod znaczącym tytułem Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem. Dzisiaj podejmowane jest bardzo ważne zagadnienie, a mianowicie - Granice kompromisu.

Czytaj więcej...

red. Krzysztof Nagrodzki

Referat wprowadzający sekretarza Zarządu Oddziału Łódzkiego KSD, koordynatora zespołu organizacyjnego konferencji camera

- red. Krzysztofa Nagrodzkiego

Granice kompromisu, granice wolności

Najczcigodniejsi Księża Biskupi! Szanowny Panie Prezydencie! Czcigodni Kapłani i Siostry! Znakomici prelegenci! Drodzy Państwo, którzy przyjęliście zaproszenie na trzecią Konferencję organizowaną przez nasz – Łódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy – dziękujemy za Państwa obecność.
Tradycyjnie ciepło witam Koleżanki i Kolegów dziennikarzy, których praca i których postawy wobec prawdy mają tak wielki wpływ na kształtowanie opinii publicznej, a w efekcie znaczący współudział w formowaniu człowieka, rodziny, społeczeństwa, narodu, cywilizacji. I jeżeli dostrzegamy – bo jakże zamykać oczy na realia – że wbrew kolportowanym obiegowym hasłom o wolności wypowiedzi, ta sfera poddawana jest szczególnie starannemu oglądowi i ukierunkowanemu nadzorowi – to powinniśmy się zgodzić, że powinna być granica której nie godzi się przekraczać.
Granica – jakby to nie zabrzmiało...egzotycznie - przyzwoitości. Granica- jakby to nie zabrzmiało... odlegle - wolności.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.