III Konferencja KSD

Słowo od Wojewody Łódzkiego

Słowo od Wojewody Łódzkiego

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Składam na ręce Pana Przewodniczącego serdeczne podziękowania za zaproszenie do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Granice kompromisu", która odbywa się w ramach cyklu spotkań „Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem". Nie mogąc osobiście uczestniczyć w tym istotnym społecznie wydarzeniu, przekazuję zespołowi organizacyjnemu słowa uznania za wytrwałość w propagowaniu czystości etycznej, rzetelności oraz ukazywaniu przez środowisko mediów prawdy i faktów.

Po raz kolejny Łódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy stawia wysoką poprzeczkę zadając niezwykle trudne pytanie, którego złożoność dotyczy wielu bezcennych wartości społecznych. Potwierdzeniem ważności łódzkiej
konferencji jest niewątpliwie uczestnictwo znanych i cenionych osób duchownych i świeckich - analityków zagadnienia kompromisu oraz problematyki wolności słowa i etyki dziennikarskiej. Jestem przekonana, że takie grono gwarantuje sukces,
którego najlepszym wyznacznikiem będzie dogłębne zastanowienie się nad poruszanym dylematem i być może znalezienie odpowiedzi, w którym miejscu znajduje się granica przyjęcia ustępstwa.
Uważam, że misja dziennikarska powinna opierać się na fundamentach zapewniających społeczeństwu dostęp do profesjonalnej, obiektywnej i rzetelnej informacji. Czasami jednak jesteśmy świadkami walki o pozycję na rynku mediów, która doprowadza do zapominania o tych filarach i przedstawiania rzeczywistości zniekształconej sensacją lub innymi czynnikami. Przekraczanie pewnych granic może stanowić zagrożenie dla prawdy, godności, cywilizacji oraz człowieczeństwa.
Łącząc wyrazy szacunku, życzę wszystkim uczestnikom konferencji udanej debaty, której efekty i wnioski będą sprzyjać ochronie wartości i dobra ogółu w środkach masowego przekazu. Organizatorom gratuluję profesjonalizmu w przygotowywaniu przedsięwzięć społecznych i życzę pełnej satysfakcji w dalszej misji na rzecz poszanowania ludzkiej godności.

 

Z poważaniem
Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska