Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

III Konferencja KSD

Słowo od Prezesa ZG Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Słowo od Prezesa ZG Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - ks. Bolesława Karcza.

Ekscelencjo,

Drodzy Organizatorzy z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oddziału w Łodzi, Szanowni Prelegenci i wszyscy Uczestnicy tejże konferencji.
Wielkim uznaniem cieszą się już coroczne ogólnopolskie konferencje w Łodzi pod znaczącym tytułem Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem. Dzisiaj podejmowane jest bardzo ważne zagadnienie, a mianowicie - Granice kompromisu.


Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na 43 Światowy Dzień Społecznego Przekazu wskazując na nowe możliwości przekazywania myśli w pewien sposób przestrzega przed zbyt daleko idącym pójściem na kompromis. Warto wsłuchać się zatem we fragment tego Orędzia: Nowe technologie otworzyły również drogę ku dialogowi między ludźmi z różnych krajów, kultur i religii. Nowa arena digitalna, tak zwana cyberspace pozwala im spotkać się i poznać swe tradycje i wartości. Spotkania takie, jeśli mają być owocne, wymagają uczciwych i poprawnych form wyrazu oraz uważnego i pełnego szacunku słuchania. Jeśli dialog ma zrealizować tkwiące w nim możliwości dla krzewienia rozwoju porozumienia i tolerancji, powinien być zakorzeniony w uczciwym i wzajemnym poszukiwaniu prawdy. Życie to nie tylko następstwo wydarzeń czy doświadczeń: jest raczej poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna. Z tego właśnie względu dokonujemy swych wyborów, korzystamy z wolności i to właśnie w tym, to znaczy w prawdzie, dobru i pięknie odnajdujemy szczęście i radość. Nie możemy pozwolić, by zwiedli nas ci, którzy postrzegają nas jedynie jako konsumentów na rynku nieograniczonych możliwości, gdzie sam wybór staje się dobrem, nowość udaje piękno, doświadczenie subiektywne zajmuje miejsce prawdy…
Myślę, że w tym ostatnim zdaniu z tego cytowanego fragmentu granice kompromisu określił sam Ojciec Święty.
Wyrażam ogromną wdzięczność członkom KSD o/Łódź za ich gorliwe zaangażowanie i wspaniały dobór Szacownych Prelegentów. Jesteście zasiewem Bożych wartości na gruncie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz cyberprzestrzennego.
Pragnę złożyć Jego Ekscelencji Adamowi Lepie wielkie wyrazy uznania, szacunku oraz dziękczynienia, za to, że jest z nami i zawsze możemy na Waszą Ekscelencję liczyć.
Pozdrawiam serdecznie Szacowne Władze Wojewódzkie, Miejskie, Samorządowe, Uczelniane, jak również Sponsorów i Przyjaciół KSD, wszystkich, którzy pomagają nam, aby ten wyraz troski o jak najlepsze media mógł być realizowany.
Pozdrawiam wszystkich Uczestników tejże konferencji. Bądźcie siewcami tych Bożych ziaren, które tutaj zaczerpniecie.
Wszystkim pragnę zadedykować słowa św. Pawła z Listu do Kolosan: Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. (Kol 3)

Pozdrawiam Wszystkich i polecam w modlitwach!


ks. Bolesław Karcz
Prezes ZG
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Copyright © 2017. All Rights Reserved.