Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

III Konferencja KSD

zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Łódź, 24 pażdziernika 2009 roku,

Granice kompromisu

Podczas pierwszej konferencji z cyklu „Dziennikarz – miedzy prawdą a kłamstwem” chcieliśmy wyeksponować pojęcie „prawdy”, dewastowanej przez kombinacje myślowe, zwane umownie filozofią. Chcieliśmy przypomnieć czym prawda jest i jak powinien, jak może, wykonywać swój obowiązek w wierności prawdzie dziennikarz.

Na ubiegłorocznym etapie rozważań dotknęliśmy podstawowej prerogatywy człowieczeństwa - godności. Godności przynależnej każdemu z samej racji istnienia. Godności poddawanej rozlicznym zranieniom, zbrukaniu przez fałszywe ideologie, zwodzenia, nieprawości czynione również pod płaszczykiem prawa stanowionego w tak niszczącym procesie, iż w pewnym momencie człowiek staje się autodestruktorem.

Na trzecim spotkaniu przychodzi, w sposób naturalny ,zastanowić się, gdzie są rubieże, które w obronie prawdy, wiary, w obronie godności, w obronie cywilizacji, w obronie człowieczeństwa przekraczać nie wolno. Gdzie są granice kompromisu?...

Organizatorzy


red. Janusz Janyst

Sztuka wolna czy swawolna?camera

Moje krótkie wystąpienie dotyczyć będzie sztuki. Wyszedłem z założenia, że i tej - ważnej przecież w naszym życiu - dziedzinie warto poświecić na naszej konferencji uwagę. Jako punkt wyjścia a zarazem ...punkt dojścia tego, co powiem, traktuję twierdzenie, że wolność - także właśnie wolność w sztuce - nie jest nieograniczona, nie jest bezwzględna. Taki pogląd towarzyszył zresztą dziejom myśli ludzkiej i dopiero dziś sytuacja wyraźnie się pod tym względem zmieniła.
Na początek parę cytatów, swobodnie zresztą dobranych.
Musimy być niewolnikami praw, abyśmy byli wolni - twierdził Cyceron.
Tylko głupcy nazywają swawolę wolnością - pisał Tacyt.
Duszą wolności jest rozum - konstatował Gottfried Wilhelm Leibniz.
Wolność to zdolność do samodyscypliny - był zdania Georges Clemenceau.

Czytaj więcej...

red. dr inż. Antoni Zięba

Najczcigodniejszy Księże Biskupie! Szanowni Zebrani!camera

(spisane z nagrania)

Najczcigodniejszy Księże Biskupie! Szanowni Zebrani!

Moje zadanie jako obrońcy życia jest w tym przypadku banalnie proste. Już poprzednicy wskazali, że w dziedzinie obrony życia nie ma żadnego miejsca na kompromisy (oklaski), czy to w klasycznie pojętej aborcji, czy to w eutanazji, czy teraz w procedurze in vitro. Bardzo dziękuję księdzu infułatowi Ireneuszowi Skubisiowi za przypomnienie historii cenzury; ja miałem jedno charakterystyczne doświadczenie z tym urzędem. Pod koniec komunizmu - około 1986-7 roku, na zlecenie Kurii Metropolitalnej w Krakowie, chciałem uzyskać zgodę na opublikowanie w trzech tysiącach egzemplarzy plakatu ze zdjęciem dziecka trzy miesiące od poczęcia z podpisem: „Człowiek. Dziecko. 3 miesiące od poczęcia." Nawet nie było „Nie zabijaj". W pierwszym podejściu nie uzyskałem zgody cenzury.

Czytaj więcej...

red. Piotr Pałka

red. Piotr Pałka:camera

Przyznam, że po wysłuchaniu kilku pierwszych wystąpień postanowiłem, że całkowicie zmienię formułę swojej wypowiedzi i w pierwszej kolejności odniosę się nieco do tego, co już zostało powiedziane. W drugiej zaś, jako że jestem tutaj jedynym przedstawicielem mediów internetowych, można powiedzieć „mediów nowej fali", spełnię swój niepisany obowiązek i powiem kilka słów o tym, jak internet może wpływać na podejście dziennikarzy do zawodu. A także: jakie korzyści będą z tego powodu mieli odbiorcy mediów. Oczywiście ze względu na ograniczony czas wystąpienia, jedynie zasygnalizuję pewne problemy.

Czytaj więcej...

red. Zdzisław Szczepaniak

Widok z boku, czyli... śladami Nadziei camera

Było to w pierwszych dniach stanu wojennego. W redakcji „Dziennika Łódzkiego" realizowano właśnie wytyczne komitetu łódzkiego PZPR (oraz stosownej komórki SB) nakazujące usunięcie z redakcji groźnego i nie zasługującego na zaufanie „wron" elementu dziennikarskiego. Ja również znalazłem się w tym zacnym gronie, ale zanim opuściłem miejsce pracy, w którym spędziłem prawie 20 lat, podszedł do mnie ówczesny redaktor naczelny i z nieudawanym współczuciem powiedział:
- Naprawdę mi przykro, że nie będziesz już dziennikarzem...
Wzruszyłem się, ale nie na tyle, by zaaprobować jego punkt widzenia. Toteż w odpowiedzi, i z równie nieudawaną pewnością, wyprowadziłem szefa z błędu:
- Mylisz się. Ja tylko nie będę redaktorem w twojej gazecie, ale dziennikarzem zostanę do końca życia...

Czytaj więcej...

red. Marian Miszalski

Kompromis międzypokoleniowy a suwerenność państwa polskiegocamera

Można spojrzeć na naród jak na sztafetę pokoleń, która przekazuje sobie w toku historii pewien zespól wartości moralnych, politycznych czy instytucjonalno-prawnych. Każde nowe pokolenie modyfikuje ten przekaz, uszczupla go lub wzbogaca, ale dopóki szanuje jego podstawowy kanon - można mówić o „międzypokoleniowym kompromisie" jako realnym procesie historycznym, a nie tylko poetyckiej metaforze.
Przekroczenie granic tego kompromisu następuje, sądzę, wówczas, gdy pochopnie, lekkomyślnie lub powodowani nieczystymi intencjami odrzucamy pewne wartości tego kanonu, bez dostatecznej pewności, że obejdziemy się bez nich w przyszłości.
Jedną z takich niekwestionowanych wartości, jakie przekazywały nam minione pokolenia Polaków, jest suwerenność państwa.

Czytaj więcej...

red. Krzysztof Nagrodzki

Słowo na zakończeniecamera

Dzięki Panu Bogu i ludziom dobrej woli mogliśmy spotkać się już po raz trzeci a być może nie ostatni na konferencji dotyczącej kondycji mediów, ludzi w nich pracujących i z nich korzystających - czyli kondycji nas wszystkich.

Przyszedł czas, aby krótko ze względu na porę - przekazać słowa szacunku, wdzięczności, ba- nawet podziwu za wytrwałość, tym wszystkim, bez których to spotkanie nie zaistniałoby, bądź nie miałoby takiego wymiaru.

Zatem, przede wszystkim, kłaniamy się nisko, z najgłębszym szacunkiem naszym pasterzom, którzy zainspirowali, inspirują oraz udzielają różnego wsparcia dla tych konferencji. Jesteśmy umacniani stałym patronatem honorowym JE Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego, Pani Wojewody i Pana Prezydenta miasta Jerzego Kropiwnickiego. W tym roku patronatu i wsparcia udzielił również Pan Marszałek Województwa Łódzkiego.

Czytaj więcej...

JE ks biskup dr Adam Lepa

MEDIALNY AREOPAGcamera

Nasza konferencja poświęcona „Granicom kompromisu" dobiega końca. Należy do tych spotkań, na które się czeka i o których się mówi; choć zarówno w jej głównym tytule, jak i w tytułach wykładów nie ma cienia sensacji, czy sformułowań o charakterze komercyjnym. Zainteresowanie konferencją płynie przede wszystkim z aktualności podjętego tematu, rzetelności jego prezentacji a przede wszystkim ze względu na nazwiska prelegentów.
Dziś w Polsce wręcz nagminnie handluje się kompromisami, żeby za ich pośrednictwem ująć społeczeństwo, które kokieterię władzy coraz łatwiej przyjmuje za dobrą monetę. Ułatwia to dający znać o sobie chaos medialny. Dlatego temat kompromisu należy traktować jako szczególnie ważny i aktualny.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.