Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

III Konferencja KSD

zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Łódź, 24 pażdziernika 2009 roku,

Granice kompromisu

Podczas pierwszej konferencji z cyklu „Dziennikarz – miedzy prawdą a kłamstwem” chcieliśmy wyeksponować pojęcie „prawdy”, dewastowanej przez kombinacje myślowe, zwane umownie filozofią. Chcieliśmy przypomnieć czym prawda jest i jak powinien, jak może, wykonywać swój obowiązek w wierności prawdzie dziennikarz.

Na ubiegłorocznym etapie rozważań dotknęliśmy podstawowej prerogatywy człowieczeństwa - godności. Godności przynależnej każdemu z samej racji istnienia. Godności poddawanej rozlicznym zranieniom, zbrukaniu przez fałszywe ideologie, zwodzenia, nieprawości czynione również pod płaszczykiem prawa stanowionego w tak niszczącym procesie, iż w pewnym momencie człowiek staje się autodestruktorem.

Na trzecim spotkaniu przychodzi, w sposób naturalny ,zastanowić się, gdzie są rubieże, które w obronie prawdy, wiary, w obronie godności, w obronie cywilizacji, w obronie człowieczeństwa przekraczać nie wolno. Gdzie są granice kompromisu?...

Organizatorzy


Ks. dr Aleksander Posacki SJ

Granice kompromisu w chrześcijańskiej wierze (idolatria, bluźnierstwo, profanacja)camera

Drodzy księża Biskupi, Ekscelencje, drodzy Księża, drodzy Państwo... Moje wystąpienie traktuję jako wprowadzające, tak by w świetle teologii ocenić niektóre problemy, niektóre zagrożenia, ale też zastanowić się nad tym, co jest zgodne z tematem tej Konferencji, nad granicami kompromisu - w wymiarze wiary chrześcijańskiej.

Czytaj więcej...

Ks. prof. Waldemar Chrostowski

Dialog religijny a polityka kompromisucamera

Punktem wyjścia refleksji nad polityką kompromisu w dialogu religijnym1 powinno być przypomnienie, czym jest dialog religijny oraz czym jest kompromis. Właściwie pojęty dialog religijny urzeczywistnia się na trzech poziomach: 1. wszechstronne poznawanie partnera tak, jak rozumie on i postrzega siebie, oraz ukazywanie mu swojej tożsamości w taki sposób, by jak najpełniej mógł poznać tych, z którymi wchodzi w dialog; 2. uszanowanie partnera w jego odmienności oraz pozyskanie szacunku dla siebie i swoich przekonań; 3. nawiązywanie i rozwijanie współpracy wszędzie tam, gdzie to możliwe, potrzebne i owocne. Na każdym z tych poziomów dochodzą do głosu rozmaite uwarunkowania i uwikłania, których przezwyciężanie bywa bardzo trudne.

Czytaj więcej...

red. Bronisław Wildstein

Między prawdą a odpowiedzialnością, czyli dziennikarz na kulturowej wojnie.camera

Czcigodni Księża Biskupi, Szanowni Państwo,

Bardzo słusznie prowadzący zwrócili uwagę, że teraz nastąpi zasadnicza zmiana tonu i sposobu wypowiedzi. Ponieważ wcześniej słyszałem bardzo poważne, filozoficzne i teologiczne wykłady, a ja przyjechałem z garścią ogólnych impresji i uwag, więc czuję się troszkę zażenowany. Ale cóż, będą Państwo mieli wielość materii.

Czytaj więcej...

red. Jan Maria Jackowski


Osoba, rodzina, rodzina rodzin, rodzina narodów camera

Sprawą o ważnym znaczeniu jest oczyszczanie zmąconej wody życia publicznego i przywracanie moralnego ładu w życiu publicznym. Tworzenie zdrowej opinii publicznej jest nieodzownym warunkiem ochrony człowieka i wspólnoty lokalnej, społecznej i narodowej, w której żyjemy na co dzień. Problemem Polski jest nie tylko to, że są ludzie, którzy podważają społeczne zdrowie moralne, tożsamość narodową, walczą z krzyżem czy podejmują jeszcze inne działania tego rodzaju, ale również fakt, że do uprawiania swojego procederu posługują się kamuflażem, który utrudnia jego identyfikację, ocenę i zajęcie stanowiska.

Czytaj więcej...

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Kompromis a cywilizacjecamera

Współcześnie słowa takie jak „dialog", „negocjacje", „konsensus", „kompromis", pojawiają się bardzo często i są swoistym znakiem rozpoznawczym. Jeżeli ktoś nie umie negocjować, czy nie zgadza się na kompromis, to jest człowiekiem zacofanym, ciemnym, właściwie bez cywilizacji. Natomiast jeżeli jest to człowiek, który negocjuje, dochodzi do konsensusu czy do kompromisu, jest człowiekiem nowoczesnym, cywilizowanym, człowiekiem przyszłości.

Czytaj więcej...

Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś

Oblicza wolności słowa.

Doświadczenia redaktora "Niedzieli" z cenzurą. camera

„Oblicza wolności słowa” – to dzisiaj temat dla nas bardzo ważny. Powinien być często podejmowany, bo człowiekowi wolność została dana, ale i zadana – jak to podkreśla Jan Paweł II. Jednocześnie wolność słowa może być zagrożona nawet w czasach, o których mówi się, że są czasami wolności. Słowo może być zniewolone, jakby zakute w kajdany ideologii, np. mających na celu dobrobyt określonych grup społecznych.

Czytaj więcej...

prof.dr hab. Tadeusz Gerstenkorn

Jak to jest z granicami kompromisu ? camera

Według oficjalnych relacji w sejmie ustalono kompromisową formułę rezolucji odnoszącej się do sprawy Katynia. Nie sądzę, aby parlamentarzystom nie była znana dokładna definicja pojęcia „zbrodni wojennej" i „zbrodni ludobójstwa". Umożliwiało to zatem dokładne określenie czym była zbrodnia dokonana przez bolszewików na polskich oficerach, jeńcach wojennych po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Wybrano jednak kompromisowe rozwiązanie w określeniu tego czynu kierując się tzw. poprawnością polityczną. Co znaczy słowo „kompromisowy", czym właściwie jest „kompromis"?

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.