IV Konferencja KSD

Zebrani na IV Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu: „Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem” wystosowali PRZESŁANIE DO DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW

23 października 2010 roku odbyła się w Łodzi  IV Ogólnopolska Konferencja zatytułowana "Manipulacja – kłamstwo zorganizowane". W toku wieloaspektowej debaty uczestnicy spotkania dokonali analizy sytuacji w funkcjonowaniu polskich mediów oraz omówienia zagrożeń, które dotykają nadawców i odbiorców. Wyrażono głębokie zaniepokojenie powiększającym się uzależnieniem mediów od doraźnej walki o wpływy w państwie. Nad bezstronnością przekazu ciąży coraz bardziej interes dysponentów i obowiązujący w części środowiska koniunkturalizm polityczny, które  ograniczają wolność wypowiedzi i zniekształcają prawdę. Zaś język tej walki coraz częściej agresywny i wulgarny – staje się dominującym elementem warsztatu dziennikarskiego. Najbardziej traci na tym tendencyjnie informowany obywatel.
Do Koleżanek i Kolegów Dziennikarzy, dla których liczą się takie wartości jak wolność i rzetelność wypowiedzi, szacunek dla prawdy i godność osobista, zwracamy się o wspólny wysiłek i wytrwałość w przezwyciężaniu praktyk, które godzą w dobre imię dziennikarza i uwłaczają prawdzie.

Za zgodą zebranych - Zespół Organizacyjny Konferencji:

Tomasz Bieszczad, Grażyna Bieszczad, Zygmunt Chabowski, Agata Chudzia, Beata Janicka, Janusz Janyst, ks.dr Waldemar Kulbat, Krzysztof Nagrodzki (koordynator zespołu), Ewa Piatkowska, ks. dr Roman Piwowarczyk, Agnieszka Sadowska, Jan Szałowski, Błażej Torański, Małgorzata Warzecha.

Łódź, 24 października 2010 r.