ks.prof. dr Tadeusz Guz

Konieczność syntezy kłamstwa i prawdy wg niektórych koncepcji nowożytnej filozofii