poseł Janusz Wojciechowski

Kłamstwo jako narzędzie walki politycznej
br