prof. dr hab. Mirosław Dakowski

Gospodarka: Dezinformacja w mediach i polityce
– śmiertelna choroba „tej” cywilizacji.