Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Pierwsze teksty wystąpień na IV Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem”, będą również dostępne w 57. numerze kwartalnika „Fronda”. Inne w numerach kolejnych. Książka OŁ KSD z pełnym zapisem konferencji będzie wydrukowana w miesiącu styczniu 2011roku.
Kopiowanie i publikowanie zamieszczonych tekstów za pisemą zgodą OŁ KSD. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RED. ZYGMUNT CHABOWSKI

SŁOWO POWITANIA

Szanowni Państwo, witam wszystkich z wielką estymą, szacunkiem i cieszę się, że znowu spotykamy się w tak licznym gronie - spotykamy się już po raz czwarty. Tym razem tematem wiodącym naszej konferencji jest manipulacja. „Manipulacja, jako kłamstwo zorganizowane” - taki jest motyw przewodni naszej konferencji.

Czym jest manipulacja? To termin, który wbrew pozorom, nie pojawił się w ostatnich latach. Początkowo miał nawet pozytywną konotację a kojarzony był z podstępem, manewrem wojskowym. I dopiero od kilkuset lat pojawiły się negatywne skojarzenia.

O wielorakich aspektach manipulacji będą mówili nasi znakomici goście. Pozwoli to nam uzmysłowić skalę presji, jaka jest wywierana na naszą świadomość, intelekt. Wiedza o metodach i środkach manipulowania ludźmi pozwoli nam, mam taką nadzieję, uniknąć niebezpieczeństw postępowania zgodnie z zaleceniami dysponentów politycznych i finansowych kierowanymi do mediów. To spotkanie służy temu celowi.

Pozwólcie Państwo, że w imieniu nas wszystkich powitam głównego patrona naszych spotkań – Metropolitę łódzkiego - ks. arcybiskupa Władysława Ziółka. Wśród nas jest ojciec chrzestny naszych wszystkich (czterech już) medialnych spotkań – ks. biskup Adam Lepa. Witam serdecznie gospodarza miejsca – prorektora Wyższego Seminarium Duchownego – ks. Dariusza Kucharskiego. Z prawdziwą przyjemnością witam wiceprezydenta miasta Łodzi, który reprezentuje głównego sponsora finansowego naszych spotkań – pana prezydenta Łukasza Magina. Witam naszego kolegę z Zarządu Głównego KSD – ks. Kazimierza Kurka.

Drodzy Państwo, nie będę ukrywał, jestem szczęśliwy, że Państwo tu jesteście. W imieniu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi witam wszystkich serdecznie. Konferencja nasza jest rozpoczęta.

Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu ks. arcybiskupa Władysława Ziółka.

ABP DR WŁADYSŁAW ZIÓŁEK – METROPOLITA ŁÓDZKI

MANIPULACJA – KŁAMSTWO ZORGANIZOWANE

(słowo na otwarcie Konferencji)

Kiedy zastanawiałem się, jak podkreślić wagę tematu tegorocznych rozważań czwartej już Ogólnopolskiej Konferencji Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem i w jakie przekuć słowo skojarzenia cisnące się na myśl o manipulacji – zorganizowanym kłamstwie, nie sądziłem, że rzeczywistość dostarczy tak smutnego i tragicznego przykładu, jakim było morderstwo w jednym z biur poselskich naszego miasta. Jest to bowiem przykład, który, według mojej opinii, zdaje się niestety obrazować skutki manipulacji w życiu społecznym. A zaczyna się niewinnie… Zresztą sam termin manipulacja zawiera odwołanie do czegoś drobnego. Manipulus bowiem oznacza w języku łacińskim tyle, co garść słomy, jaką się chwyta dłonią przy żniwach. W wojskowości zaś słowo to oznaczało niewielki oddział piechoty skupiony pod jednym znakiem, jakim była garść rózg zatkniętych dla widoczności na tyczce. Z czasem manipulacja oznaczała ręczne wykonywanie określonej czynności związane z jakąś szczególną umiejętnością, precyzją. W języku dzisiejszym słowo manipulować oznacza jednak wykorzystać zarazem ową umiejętność dla pokierowania spraw w stronę zamierzoną przez manipulatora zwykle niezgodną z intencją tych, których bieg owych spraw dotyczy.

Czytaj więcej...

RED. Z. CHABOWSKI

Dziękujemy za słowo ukierunkowujące naszą refleksję.

Obok ks. Arcybiskupa, konferencję swoim patronatem objęli również: Wojewoda Łódzki – pani Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa – pan Włodzimierz Fisiak i pełniący funkcję Prezydenta miasta Łodzi – pan Tomasz Sadzyński. W jego imieniu wystąpi, jak wspomniałem, pan prezydent Łukasz Magin.

ŁUKASZ MAGIN –WICEPREZYDENT M. ŁODZI

SŁOWO NA OTWARCIE KONFERENCJI

(spisane z nagrania)

Wielce Czcigodni Goście dzisiejszej konferencji! Szanowni jej Uczestnicy! Jest mi bardzo miło, że mogę być tutaj z Państwem i zabrać głos. Trudno jest mi o tym temacie mówić - o prawdzie i kłamstwie, o manipulacjach w mediach, bo tak się składa, że jako polityk, jako samorządowiec, często jestem poddany takim właśnie manipulacjom, często jestem przedmiotem manipulacji. Ale byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział Państwu, że politycy i samorządowcy nie mają pokusy, żeby również manipulować tym, co przekazują mediom, dziennikarzom. Ta pokusa wabi, bowiem wydaje się, że można w ten sposób osiągać jakieś cele. I być może sądzi się, że nie ma to specjalnego znaczenia, że to błahostka. Aż stajemy wobec takich sytuacji, kiedy dochodzi do morderstwa w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo byliśmy w błędzie i po stronie dziennikarzy, mediów, którym wydawało się, że manipulować można i po stronie polityków, samorządowców. Myślę, że powinniśmy zrobić w swoich sercach rachunek sumienia, posypać głowę popiołem i uczynić wszystko, żeby do takich sytuacji już nie dochodziło, żeby w dyskusji publicznej funkcjonowały tylko i wyłącznie fakty, żeby nie było miejsca na jakikolwiek rodzaj manipulacji. I bardzo się cieszę, że dzięki zaangażowaniu m. in. Urzędu miasta Łodzi. mają Państwo możliwość prowadzenia dzisiaj pogłębionej refleksji na ten temat. Wierzę, że ta refleksja przyniesie rzeczywiste owoce potem, już w normalnych relacjach, komunikatach prasowych, w codziennym życiu publicznym. Dziękuję.

RED. KRZYSZTOF NAGRODZKI

MANIPULACJA – SPRZĘŻENIE ZWROTNE

(referat wprowadzający)

W ubiegłym roku sygnalizowaliśmy chęć zmierzenia się z problemem manipulacji – z niebezpieczeństwem cywilizacyjnego wręcz zagrożenia. No i dzięki Panu Bogu oraz ludziom dobrej woli znowu jesteśmy razem.

Wykłady, prelekcje, film będą wchodziły – takie jest nasze zamierzenie - na obszar manipulacji w różnych aspektach: Religijnym, cywilizacyjnym, filozoficznym, historycznym, gospodarczym, kulturowym, psychologicznym, psychicznym, wskazując na rozwój i destrukcyjną rolę dezorientacji dehumanizującej człowieka, wiodącej go również do zbrodni w skutek uporczywych seansów nienawiści - nazywanych z orwellowska „miłością”, aby z kolei determinację w poszukiwaniu oraz obronie prawdy i sensu zwać „nienawiścią” czy „zagrożeniem ładu społecznego”.

Czytaj więcej...

SESJA I

MANIPULACJA W KONTEKŚCIE WIARY, FILOZOFII, HISTORII, POLITYKI, GOSPODARKI,
WPŁYWU NA CZŁOWIEKA I RODZINĘ

Prowadzący: ks. dr red. Roman Piwowarczyk, red. Błażej Torański

BISKUP DR ADAM LEPA

Zmanipulować Logosferę Człowieka

Wstęp

Najpierw kilka wstępnych wyjaśnień co do tytułu. Nie ma on na końcu wykrzyknika, choć jest sformułowany postulatywnie. Powinien być umieszczony raczej w cudzysłowie. Ma bowiem zwrócić uwagę na istniejące tendencje pewnych ośrodków propagandy, które posługując się w sposób perfekcyjny słowem dokonują zmanipulowania całej logosfery człowieka. Należy przypomnieć, że logosfera to środowisko słowa. Tytuł nawiązuje do znanego terminu „słowo zmanipulowane”

Czytaj więcej...

KS. PROF. DR HAB. TADEUSZ GUZ


UKONSTYTUOWANIE PRAWDY POPRZEZ KŁAMSTWO W NOWOŻYTNEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ

Ekscelencje, Najczcigodniejsi: Księże Arcybiskupie i Księże Biskupie,
Wielce Czcigodni Współbracia Kapłani,
Wielce Szanowni Państwo Dziennikarze na czele z Gospodarzami tej wspaniałej uroczystości ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich w Łodzi,
Wielce Szanowni Państwo Uczestnicy i Goście,


Jest dla mnie głębokim duchowym zaszczytem, żeby móc razem z Państwem podejmować refleksję na temat wielkiej, godnej człowieka jako osoby i w sensie chrześcijańskim Dziecka Bożego kultury mediów w kontekście ogromnego napięcia istniejącego pomiędzy prawdą a kłamstwem – także w mediach polskich.

Czytaj więcej...

PROF. DR HAB. GRZEGORZ KUCHARCZYK

ANTYKATOLICKA PROPAGANDA W DOBIE EUROPEJSKICH

WOJEN O KULTURĘ”.

WYBRANE PRZYKŁADY.

Zjawisko dyktatury relatywizmu, dominujące w obecnej polityce i kulturze europejskiej (czy szerzej, euroatlantyckiej), fenomen, przed którym systematycznie przestrzega papież Benedykt XVI (oraz jego poprzednik na Stolicy Piotrowej – Jan Paweł II), jest kontynuacją „wojen o kulturę”, które właściwie nieprzerwanie toczą się na naszym kontynencie od 1789 roku. Kulturkampf (w j. niemieckim wojna o kulturę) miał miejsce nie tylko w Bismarckowskich Niemczech, ale znalazł swoich gorliwych naśladowców we Francji, Włoszech, Portugalii oraz Hiszpanii. Fenomen ten dotyczył przede wszystkim krajów katolickich (albo gdzie katolicy – tak jak w Niemczech po 1871 roku – stanowili spory odłam całego społeczeństwa) i we wszystkich tych krajach przybierał formę brutalnej walki różnych odłamów liberalizmu z Kościołem katolickim przy pomocy opanowanego przez nich (Francja, Włochy, kraje Półwyspu Iberyjskiego) lub chwilowo im sprzyjającego (Niemcy Bismarcka) aparatu państwowego1.

Czytaj więcej...

POSEŁ JANUSZ WOJCIECHOWSKI

KŁAMSTWO JAKO NARZĘDZIE WALKI POLITYCZNEJ

(spisane z nagrania)

Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni księża, państwo profesorowie, szanowni państwo... To wielki dla mnie zaszczyt stanąć w tym miejscu, wśród znakomitych mówców i móc podzielić się swoimi refleksjami… Proszę mi wybaczyć, że moje myśli są trochę rozproszone. Wydarzenia sprzed kilku dni dotknęły mnie osobiście i bardzo zraniły wiele innych osób. Trochę zmieniły one konwencję tego wystąpienia i niejako same napisały do niego konkluzję.

Chciałem pierwotnie opowiedzieć o kilku przykładach kłamstw użytych doraźnie w polityce dla osiągnięcia różnych celów i zaświadczyć o tym, jak kłamstwo w polityce jest groźne.

Czytaj więcej...

PROF. DR HAB. MIROSŁAW DAKOWSKI

GOSPODARKA: DEZINFORMACJA W MEDIACH I POLITYCE
-ŚMIERTELNA CHOROBA „T
EJ” CYWILIZACJI.

Organizatorzy (dziękuję za zaproszenie!) polecili mi omówienie dezinformacji w mediach, dotyczących gospodarki. Może nie do wszystkich moich słuchaczy dotarło, szczególnie tych z branży dziennikarskiej, jak powszechne wśród „zwykłego ludu” jest nazywanie kłamiących mediów me®diami, lub jeszcze gorzej. Z drugiej strony wielka część osób czytających daje się tym me®diom powodować. To szczególnie ci, którzy mówią z dumą: „ja potrafię przecież czytać między wierszami”.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.