RED. Z. CHABOWSKI

Dziękujemy za słowo ukierunkowujące naszą refleksję.

Obok ks. Arcybiskupa, konferencję swoim patronatem objęli również: Wojewoda Łódzki – pani Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa – pan Włodzimierz Fisiak i pełniący funkcję Prezydenta miasta Łodzi – pan Tomasz Sadzyński. W jego imieniu wystąpi, jak wspomniałem, pan prezydent Łukasz Magin.