Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

BP DR ADAM LEPA

WIERNOŚĆ PRAWDZIE

Nasza konferencja dobiega końca. Podjęta refleksja odnosiła się do ważnego dziś tematu: „Manipulacja – kłamstwo zorganizowane”. W toku spotkania wyjaśniono wiele wątpliwości. W odróżnieniu od małej manipulacji zwracano uwagę na zagrożenia ze strony tej wielkiej – politycznej.

Zapewne jednym z wniosków praktycznych pozostanie w naszej świadomości przekonanie, że w manipulacji politycznej nie ma przypadków. Tam jest wszystko zaplanowane i przemyślane. Przy czym ta potężna machina nie musi mieć żadnych zarządzeń „odgórnych” ani specjalnych dyrektyw redakcyjnych. Wystarczy sprawdzona poprawność polityczna, jej następstwa w postaci „spirali milczenia” oraz paniczny lęk przed dekomunizacją. Tę manipulację nazwano „kłamstwem zorganizowanym”.

Do udziału w konferencji zaproszono znakomitych przedstawicieli nauki i dziennikarstwa. Dlatego mogliśmy się wiele nauczyć z dziedziny, która jest wciąż marginalizowana. Wiedza na ten temat jest dziś potrzebna obywatelowi, żeby umiał odróżniać rzeczywistość od iluzji, prawość intencji od demagogii, prawdę od zakłamania.

Uczestnicy konferencji otrzymali niejako do ręki niezbędną wiedzę, która pomaga dostrzegać sygnały, wskazujące na działania manipulatorskie. One są zawsze skryte i obliczone na naiwność obywateli. Odkrywanie manipulacji jako kłamstwa zorganizowanego nie jest łatwe. Dlatego trzeba w tej dziedzinie liczyć na pomoc Ducha Świętego. Chrystus obiecał wyprosić u Ojca Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może ponieważ Go nie widzi ani nie zna (J 14,17). Zapewniał też: „Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć” (Łk 12,12). Nie przypadkowo w folderze konferencji znalazło się optymistyczne stwierdzenie św. Pawła, że dobry Bóg wśród różnych darów udzielił nam ducha mocy i trzeźwego myślenia (por. 2 Tm 1,7). Trzeba jeszcze czegoś więcej? Reszta należy do nas: odpowiednie lektury, wnikliwe diagnozy i oceny, twórcze rozmowy, trzymanie ręki na pulsie wydarzeń.

Konferencja nasza ma swoją specyfikę. Jej trzonem są nie tylko wykłady z odpowiednią argumentacją i przekonującym językiem. To są przede wszystkim świadectwa wynikające z głębokich przemyśleń, z erudycji a szczególnie z umiłowania prawdy i z zatroskania o Polskę. W tym nurcie było odważne nazywanie rzeczy po imieniu, przypominanie spraw kamuflowanych przez lata i proponowanie śmiałych rozwiązań.

Dzisiejsze spotkanie chce być znakiem wyzwania dla społeczeństwa, aby pomne nauk Jana Pawła II było zawsze wierne prawdzie. Nieliczenie się z nią prowadzi do instrumentalizacji idei i przekonań. „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Centesimus annus, 46). Alternatywą w stosunku do poszanowania prawdy jest totalitaryzm. Nie przypadkowo totalitaryzmy nazywane są systemami zakłamania.

Uczestnikom konferencji, a w szczególności Prelegentom należą się wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności.

Organizatorom, reprezentującym Łódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy gorąco dziękuję, gratuluję przygotowania tej konferencji i jak było dotąd, już dziś proszę o piątą – jubileuszową.

Wiem z całą pewnością, że od najbliższego poniedziałku Organizatorzy będą myśleć o podjęciu kolejnego problemu – jak zawsze ważnego, aktualnego i pilnego. A zatem na nowe poszukiwania i szczęśliwe pomysły życzę Szczęść Boże! W duchu tych życzeń udzielam błogosławieństwa.

***

Ksiądz Biskup udziela pasterskiego błogosławieństwa a zebrani podejmują spontanicznie śpiew „My chcemy Boga”

Copyright © 2017. All Rights Reserved.