red. Zygmunt Chabowski - Otwarcie XI Ogólnopolskiej Konferencji KSD