prof. Krystyna Czuba - Dziedzictwo kulturowe Polski jako powinność i zadanie.