red. Krystian Kratiuk - Polska rodziną silna w myśli św. Jana Pawła II