Dyskusja: Jerzy Gosiewski, Paweł Mamro, red. Temida Stankiewicz-Podhorecka.