Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

XIII Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy – Oddział Łódzki pod patronatem Narodowego Centrum Kultury, Łódź, 19 października 2019 r.

Tytuł tegorocznej konferencji brzmi: „Polska między mesjanizmem a pragmatyzmem”

Data: 19.10.2019 Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi (ul. Św. Stanisława Kostki 14). Czas trwania: od godz. 10:00 do – przewidujemy – 14:30. Wstęp wolny.


     

Ciekawym uzupełnieniem Konferencji będzie dziennikarski raport poświęcony najnowszym badaniom na szczycie góry Ararat, które prowadzi międzynarodowa grupa eksplorerów i archeologów.

Szanowni Państwo, dwanaście Konferencji zrealizowanych dotąd przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, w latach 2006 – 2018, pozwoliło nie tylko przyjrzeć się funkcjonowaniu polskich mediów i ocenić je z różnych punktów widzenia (od strony technicznej, merytorycznej i ideowej) w cyklu „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”. Również dawne i najnowsze dzieje Polski znalazły odbicie w referatach wybitnych prelegentów, w związku – z obchodzonymi ostatnio – ważnymi Rocznicami. Obszernie udokumentowany dorobek Konferencji może służyć przez lata np. dziennikarzom i studentom jako pomoc w ich pracy i studiach.


Tytuł tegorocznej konferencji brzmi: „Polska między mesjanizmem a pragmatyzmem”.

Odbędzie się ona w terminie 19.10.2019. w auli łódzkiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Jej celem będzie pogłębiona refleksja nad tymi dwoma nurtami ideowymi – uważanymi często za przeciwstawne – i z dawna obecnymi w naszej historiozofii, kulturze, edukacji, praktyce politycznej i w życiu codziennym. Wystarczy tu przywołać znany spór pomiędzy „romantykami” a „pozytywistami”, będący filozoficzną odpowiedzią na losy narodu i państwa (nawet w latach, gdy ta państwowość była utracona).

Obecnie znów widzimy próby odwoływania się do mesjanizmu i pragmatyzmu w tak radykalnych i intrygujących koncepcjach, jak np. głoszenie „ratunkowej misji Polski” wobec niektórych – przeżywających różne zagrożenia – krajów Europy. W obszarze stosunków wewnętrznych: z jednej strony – widzimy podejmowane, ambitne próby odbudowy politycznej i gospodarczej pozycji kraju, a z drugiej – wskazuje się na nieuchronność „roztopienia się” i przystosowania do – i tak już zunifikowanej – wspólnej Europy. Nie jest zamiarem organizatorów, by Konferencja stała się polityczną kłótnią (rodem z telewizyjnych programów informacyjnych). Najważniejsze, abyśmy – zachowując tradycyjne, chrześcijańskie i patriotyczne wartości, wywiedzione z tysiącletnich dziejów Ojczyzny – potrafili ich „użyć”, jako pragmatycznego „oręża” dla zbudowania silnego, nowoczesnego państwa. A jeśli – niejako przy okazji – będziemy mogli coś dobrego zrobić dla naszych sąsiadów w Europie – to tym lepiej...

Ciekawym uzupełnieniem Konferencji będzie dziennikarski raport poświęcony najnowszym badaniom na szczycie góry Ararat, które prowadzi międzynarodowa grupa eksplorerów i archeologów. Filmy z tego terenu (na wys. ok. 4000 m n.p.m.) potwierdzają obecność ogromnych konstrukcji z drewna cedrowego (ukrytych w lodowcu i rumowiskach skalnych), które wielu badaczy uznaje za szczątki… biblijnej Arki.


                                           Konferencja naukowo – publicystyczna
                                 POLSKA MIĘDZY MESJANIZMEM A PRAGMATYZMEM…

…nad tymi dwoma nurtami ideowymi – z dawna obecnymi w naszej historiozofii, kulturze, edukacji, polityce i uważanymi często za przeciwstawne – będą debatowali uczestnicy dorocznej Konferencji w Łodzi.

Będzie to już XIII takie forum organizowane przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Coroczne Konferencje KSD zawsze gromadziły wybitnych specjalistów (naukowców, dziennikarzy, polityków, teologów) i liczną, wierną publiczność. Pozostawiły też obszerną dokumentację (książki, kompletne nagrania wideo - dostępne też na naszy portalu), które mogą dziś służyć np. dziennikarzom i studentom jako źródło wiedzy o mediach, polityce, kulturze w minionych latach.

W tym roku w łódzkiej debacie wezmą udział m.in.: Senator Czesław Ryszka, Redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki, światowej sławy mariolog Wincenty Łaszewski, ks. dr Roman Piwowarczyk i red. Sebastian Karczewski.

Wspólnie z uczestnikami będą zastanawiali się, czy – zachowując chrześcijańskie i patriotyczne imponderabilia – zdołamy zbudować silne, nowoczesne państwo, posługując się Tradycją jako „orężem” w europejskiej rywalizacji.

Ciekawym uzupełnieniem obrad będzie raport duńskiego archeologa Henri Nissena, który przedstawi wyniki eksploracji szczytu góry Ararat. Badania specjalistów potwierdzają obecność ogromnych konstrukcji z drewna, ukrytych tam w lodowcu i rumowisku skalnym, które uznaje się za szczątki… biblijnej Arki.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Fuldzie w 1980 r., papież Jan Paweł II wygłosił następujące prorocze myśli: «Będziemy się musieli wkrótce przygotować na wielkie doświadczenia, które mogą nawet domagać się narażenia naszego życia oraz poświęcenia się bez reszty Chrystusowi i dla Chrystusa. Może to być złagodzone dzięki naszej modlitwie, ale nie może już być odwrócone, ponieważ tylko w ten sposób może nastąpić prawdziwe odnowienie Kościoła. Jakże często Kościół odnawiał się przez krew. Nie inaczej dokona się to także tym razem. Obyśmy byli silni, przygotowani i pełni ufności pokładanej w Chrystusie i w Jego świętej Matce. Odmawiajmy wiele razy i często Różaniec».
    
Od tamtego czasu minęło już prawie 40 lat i widzimy na własne oczy w Polsce, a zwłaszcza w Europie Zachodniej, jak szybko postępuje proces zaniku wiary, rozwoju struktur wrogich Kościołowi; jak mocno osłabiane są więzi rodzinne, narodowe czy nawet ogólnoludzkie. Co więcej, coraz częściej możemy doświadczyć jak bardzo zło staje się krzykliwe, jak sprytnie przybiera formy dobra, jak w przedziwnie zorganizowany sposób, nawet w wymiarach globalnych, jest ogłaszane jako dozwolone, dobre i niekrytykowalne. Człowiek dzisiaj musi się więc bronić, określać, szukać ludzi podobnych sobie i walczyć na obranym polu wartości.

Dlatego też my dziennikarze Łódzkiego Oddziału KSD, świadomi naszych chrześcijańskich korzeni, chcemy przyjrzeć się z bliska tym rewolucyjnym i niepokojącym przemianom. Zwłaszcza w naszej Ojczyźnie. Wybierając tytuł Polska między mesjanizmem a pragmatyzmem, chcemy wyznaczyć niejako dwa bieguny dążeń które niekiedy mogą być komplementarnymi ale często bywały i są postrzegane jako przeciwstawne. O tym możliwym bolesnym rozdarciu pomiędzy tym co duchowe i tym co cielesne czy materialne pisał już w I. wieku św. Paweł. Jak więc określić fundament naszej polskiej kultury, fundament naszego codziennego dobrobytu czy pokoju. W czym ma wyrażać się cel naszych narodowych dążeń? Na te tematy chcemy dyskutować, szukać optymalnych rozwiązań. Dlatego też zaprosiliśmy dobrze znanych polityków, dziennikarzy i naukowców, którzy z pewnością nam w tej dyskusji pomogą.

Ostatni gość, z Danii, zaprezentuje historię Noego, jego Arki i jej poszukiwań. Przedstawi to w formie wykładu i projekcji filmowej. Jest autorem cennej książki Noah's Ark.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do współtworzenia odpowiedzi i rozwiązań na te ważne zagadnienia.


                                                                Program Konferencji


10:00  Otwarcie: ks. dr Roman Piwowarczyk

Słowo powitania: Rektor WSD w Łodzi ks. dr  Sławomir Sosnowski

10:20:  Część I. Prowadzi: red. Aldona Zaorska  
(Biogramy Prelegentów w kolejności alfabetycznej)

Sebastian Karczewski  – niezależny dziennikarz, publicysta „Naszego Dziennika”. Jako korespondent, akredytowany przy Stolicy Apostolskiej, był bezpośrednim uczestnikiem ostatnich lat pontyfikatu Jana Pawła II. Towarzyszył również Jemu i Benedyktowi XVI w podróżach apostolskich. Autor licznych artykułów i kilku książek: Dar i Zadanie (2000), Nie lękajcie się, czyli którędy do Europy (2001), Wspólna droga – Jan Paweł II i Benedykt XVI (2005), Nasz Człowiek w Niebie (2011), Zamach na Arcybiskupa (2013), Jan Paweł II. Pielgrzymka przez cierpienie (2016). W Wielki Czwartek 2019 roku ukazała się książka - wywiad z Sebastianem Karczewskim Pedofilią w Kościół. Oblicza kłamstwa. Tytuł wystąpienia: "Pragmatyczny znak sprzeciwu".

Paweł Lisicki (ur. 1966) – redaktor naczelny i założyciel tygodnika "Do Rzeczy", jednego z najważniejszych pism konserwatywnych w Polsce. Wcześniej redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" i tygodnika "Uważam Rze". Publicysta, pisarz, tłumacz. Autor licznych książek teologicznych, historycznych, dramatów, powieści i zbiorów esejów. Za "Krew na naszych rękach?", książkę o dziejach Kościoła i Żydów otrzymał w 2017 nagrodę główną SDP. Ostatnio wydał: „Grób Rybaka”, „Nowa wspaniała przyszłość”, „Luter. Ciemna strona rewolucji". Stały uczestnik radiowych i telewizyjnych programów publicystycznych. Tytuł wystąpienia: „Czy wielkość i misja Polski opiera się na wierze?”

Wincenty Łaszewski – doktor teologii, pisarz, tłumacz. Członek Światowego Apostolatu Fatimskiego. Zajmuje się badaniami nad teologią i duchowością objawień oraz współczesnymi znakami czasu. Szuka mostów łączących naukę Kościoła z ludem Bożym, marząc o „teologii, która uświęca”. Autor wielu książek – prób popularnego przekazu wielkich tematów teologicznych i duchowych. Ostatnio wydał: „Świat Maryjnych Objawień”, „Wszystko o Różańcu, który może wszystko”, „Fatima, stuletnie tajemnica”, „Rewolucja Maryi”, „Duchowa misja Polski”. Tytuł wystąpienia: „Polska maryjność jako pragmatyczne spojrzenie na polski mesjanizm.”

Ks. dr Roman Piwowarczyk – proboszcz w podłódzkiej parafii. Doktorat z filozofii klasycznej na paryskiej Sorbonie. Specjalizuje się w zagadnieniach teologii naturalnej, filozofii Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i problemach życia duchowego. Wykładowca filozofii, etyki, metafizyki w łódzkiej filii UKSW, Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania. Redaktor Studiów Teologicznych, obecny przewodniczący zarządu Oddziału Łódzkiego KSD, wiceprezes Zarządu Głównego KSD, Członek Obywatelskiego Komitetu Etyki Mediów. Autor artykułów o tematyce religijnej i społecznej i patriotycznej. Interesuje się polityką i globalizacją.  Działa w strukturach polonijnych. Tytuł wystąpienia: Kościół katolicki w Polsce o w innych państwach Europy.

Czesław Ryszka – dziennikarz, publicysta, pisarz i polityk. Ur. w 1946 r. w Goławcu. Teolog i polonista, ukończył studia na KUL-u. Pierwsza praca naukowa w Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną KUL. Od 1982 roku redaktor tygodnika „Gość Niedzielny”, później kierował działem religijnym w tygodniku „Katolik”. Od 1993 roku związany z tygodnikiem „Niedziela”. Obecnie prowadzi tam rubrykę „Widziane z Senatu”. Współpracuje z Radiem Maryja. Poseł na Sejm (1997-2001, AWS). Od 2005 r. senator PiS, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Środowiska. Wydał ponad 80 książek i kilka tysięcy artykułów. Jego zainteresowania dotyczą historii, teologii i literatury. Głównym tematem są jednak zagadnienia religijne i eschatologiczne. Porusza tematy zagłady ekologicznej, aborcji, eutanazji czy manipulacji genetycznych. Wiele jego książek ma charakter hagiograficzno-biograficzny. Wydał m.in. książki: „Pełnia czasu”, „Na tropach Boga. Przygoda z literaturą XX wieku”, „Niechciany krzyż”, „Jan Paweł II. Święty XXI wieku”, „Teraz jest czas miłosierdzia”, Za szczególne zasługi na rzecz rodziny, otrzymał nagrodę im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego przyznawanej przez Tygodnik „Źródło”. Temat wystąpienia: „Kto z Bogiem, a kto z diabłem”.  

Przerwa

Część II. Dyskusja. Prowadzi: red. Aldona Zaorska

Po dyskusji - program artystyczny: Zespół „Twierdza Pamięć” –  istnieje od 2015 roku. Walka Polaków o suwerenność, historyczną prawdę i szacunek dla katolickich korzeni, przeciw relatywizowaniu imponderabiliów to kanon jej twórczości. „Twierdza” ma w dorobku szereg widowisk teatralnych, m.in.: misterium "Drzewo Przenajszlachetniejsze" (wg A. K. Emmerich), „Nóż w plecy”, „Orszak” (na 100-lecie Niepodległości). W 2018 r. zespół zaprezentował w kilku miastach autorski „Teatr w ogniu pytań” (nagrodzony grantem MKiDN). W maju br. powstał spektakl dedykowany dzieciom z niemieckiego obozu na ul. Przemysłowej. Skład zespołu: Urszula i Jarosław Paczyński, Tomasz Bieszczad.

Henri Nissen – redaktor naczelny duńskiego chrześcijańskiego magazynu „Udfordringen” („Wyzwanie”). Pracował jako sekretarz prasowy w duńskim parlamencie oraz w duńskich misjach: Santal i Sudan. Podróżował i pracował w Azji i Afryce ze swoją żoną Birthe i dziećmi Henrikiem, Maj i Johnem. Mieszkał przez trzy lata jako konsultant Lutheran World Federation, w Kamerunie oraz we francuskojęzycznych krajach Afryki. Opublikował sześć książek, w tym fundamentalną pracę o poszukiwaniach Arki. Na Konferencji zaprezentuje obecny stan badań archeologicznych na szczycie góry Ararat.

                              

 

Zarząd Oddziału Łódzkiego KSD

Kontakt: 608 383 090 (Tomasz Bieszczad) 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.