Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Ks. dr Waldemar Kulbat-Czy Dekalog /Prawo Boże/ obowiązuje nadal ?

Dla chrześcijan Dekalog czyli 10 Przykazań został nie tylko wyryty na kamiennych tablicach podczas objawienia Boga Mojżeszowi na Synaju, ale także jest zapisany w ludzkim sercu jako uniwersalne prawo moralne, zachowujące moc w każdym czasie i miejscu. Jak przed wiekami, tak i dzisiaj Dekalog to prawdziwy fundament życia jednostek, społeczeństw i narodów.

Dane przez Boga przed wiekami Przykazania chronią człowieka przed egoizmem, nienawiścią i fałszem. Demaskują wszystkie idole: miłość własną, która odrzuca Boga, żądzę władzy i przyjemności, która niszczy porządek sprawiedliwości, poniża ludzką godność nas samych i naszych bliźnich. Przykazania mają charakter powszechny i uniwersalny. Nawet poganie, czy ludzie niewierzący odczuwają głos Boży w swoim sercu. Dlatego także dzisiaj zachowywanie Przykazań, oznacza nie tylko wierność Bogu, ale także wierność naszej prawdziwej naturze.
 
A jednak w obliczu duchowego zagubienia i kryzysu wiary wielu ludziom trzeba ciągle przypominać o Dekalogu, co więcej trzeba szukać odpowiedniego języka, by przekonać o jego aktualności współczesne pokolenie. Dlatego niezwykle ważny jest przekaz uniwersalnej i niezmiennej treści przykazań w języku zrozumiałym dla współczesnego pokolenia. Przykładem tego rodzaju próby komunikacji może być dzieło filmowe Krzysztofa Kieślowskiego.
Cykl filmów Kieślowskiego ilustrujący aktualność Dekalogu jest swoistym świadectwem, które dla współczesnych niesie niezwykle aktualne przesłanie. Dla Kieślowskiego Dekalog to nie tylko zbiór nakazów i norm religii, ale poświadczenie żywej świadomości zbiorowej, istniejącej niezależnie od miejsca, tradycji oraz wiedzy o przykazaniach. Kieślowski pokazuje poprzez zawikłane ludzkie historie wagę praw boskich. Jego Dekalog wyraża przekonanie, że ponad nami jest Bóg, który dał ludziom przykazania jako drogowskazy, ukazujące właściwy kierunek.
Jednak nie zabiera nam wolności, ale stawia przed sytuacjami, w których sami musimy decydować. Według Kieślowskiego poza pozorną pustką i bezsensem kryje się ostateczna Tajemnica świata: poza wszystkimi wydarzeniami jest Bóg, który kieruje biegiem wydarzeń. Konsekwencją ludzkich decyzji jest nagroda lub kara.
Zdaniem krytyków filmowych, swoimi filmami Kieślowski nie tylko udowodnił, że jest twórcą światowej klasy, ale także na nowo pobudził zainteresowanie ludzi Dziesięciorgiem Przykazań. Powodzenie "Dekalogu" ukazało, że principia religii są głęboko zakorzenione w sumieniach nawet tych ludzi, którzy nie uważają się za religijnych. Dekalog jest bowiem częścią społecznej świadomości, ogólnoludzkim fundamentem praw moralnych.

Ks. dr Waldemar Kulbat

Copyright © 2017. All Rights Reserved.