Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska

Prezydent Andrzej Duda na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu X kadencji wygłosił orędzie do parlamentarzystów. W poniedziałek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu X kadencji prezydent Andrzej Duda, wygłaszając orędzie do parlamentarzystów, przypomniał, że

21 mln 966 tys. 891 osób wzięło udział w wyborach parlamentarnych. „Dokładnie tylu polskich obywateli zagłosowało w wyborach 15 października. Frekwencja wyborcza osiągnęła ponad 74 proc. To wielka rzecz, to wielki sukces polskiej demokracji” – powiedział. Prezydent podkreślił, że będzie „stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich ośmiu lat”. „To było dobrych osiem lat dla Polski i Polaków. To było dobrych osiem lat z bilansem dodatnim, w których mimo dramatycznie trudnych wyzwań – takich jak kryzys wywołany na świecie pandemią koronawirusa i rosyjska agresja na Ukrainę – udało się utrzymać stabilność systemu finansowego naszej waluty i udało się, co niezwykle ważne, utrzymać miejsca pracy” – wyliczał Andrzej Duda. Dodał, że „wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne – 500, a już wkrótce 800 Plus, obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych – muszą zostać utrzymane”. „Jako prezydent RP deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Najważniejszym moim przesłaniem od samego początku sprawowania urzędu, od 2015 r., była i jest współpraca i jeszcze raz współpraca w najważniejszych dla Polski sprawach. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować” – zapewnił prezydent.

„Żyjemy w niebezpiecznych czasach.

Pełnoskalowa wojna tuż za naszą wschodnią granicą uświadamia nam to dobitnie ostatnio każdego dnia” – mówił Andrzej Duda. „Dziękuję za ponadpartyjne poparcie w parlamencie ustawy o obronie ojczyzny, która umożliwiła zwiększenie finansowania oraz szybszą modernizację i wzmocnienie polskiego wojska. Mam nadzieję, że ten właściwy kierunek zostanie utrzymany, programy zbrojeniowe będą kontynuowane, a wydatki na Siły Zbrojne utrzymane na poziomie tych co najmniej 4 proc. PKB” – zauważył.

W ocenie prezydenta bezpieczeństwo powinno być sprawą łączącą wszystkie ugrupowania zasiadające w parlamencie: „Jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych ogromnie mi na tym zależy, bo silne i nowoczesne Wojsko Polskie to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa dla naszej ojczyzny, dla naszych rodaków, dla naszych współobywateli”. „Obecność Polski w NATO, jak i w Unii Europejskiej to fundamenty naszego bezpieczeństwa, to polska racja stanu” – powiedział prezydent Duda. Jak dodał, „dlatego tak ważna jest dobra współpraca także w zakresie polityki międzynarodowej”. „Dobre przygotowanie do kolejnego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w przyszłym roku w Waszyngtonie, a także do polskiej prezydencji w UE, która będzie miała miejsce w I półroczu 2025 roku” – wskazał prezydent. Jak mówił Andrzej Duda, Polska będzie wówczas gospodarzem „wielu niezwykle istotnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Unii, relacjami transatlantyckimi, interesami gospodarczymi całej Wspólnoty”. „Najważniejszym celem polskiej prezydencji będzie zacieśnianie relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Chcemy również dalszego rozszerzania Unii na Wschód i Południe. Kolejna ważna kwestia to przygotowywanie planu odbudowy Ukrainy po wojnie, wreszcie sprawiedliwa i mądrze zrealizowana transformacja energetyczna” – powiedział prezydent RP. Prezydent podkreślał podczas swojego wystąpienia wagę strategicznych inwestycji podejmowanych przez państwo.

„Warto sobie głośno zadać pytanie: gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie budowa gazoportu, gdyby nie budowa interkonektorów gazowych, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie budowa Baltic Pipe?” – pytał. „Dlatego właśnie Polska musi stawiać sobie kolejne ambitne cele, takim ambitnym projektem jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma być nowym polskim oknem na świat, tym razem w wymiarze lotniczym, ale również krokiem milowym w rozwoju infrastruktury kolejowej, łączącej najdalsze zakątki Polski. Takim ambitnym projektem jest budowa polskich elektrowni atomowych, która istotnie zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne i pozwoli zrealizować zobowiązania z zakresu klimatu. Wreszcie takim ambitnym projektem jest dalsza i konsekwentna rozbudowa polskich portów, w tym budowa portu kontenerowego w Świnoujściu” – oświadczył. Na zakończenie podał rękę wszystkim posłom siedzącym w pierwszych rzędach ław sejmowych. „Niech to będzie symboliczne zakończenie okresu kampanii, niech stanie się to dobrą tradycją w naszym parlamencie. Tak zaczynajmy każde pierwsze posiedzenie nowego Sejmu – od podania sobie ręki. Nie tylko z prezydentem, ale podania sobie ręki nawzajem” – zaapelował.

za:naszdziennik.pl

***

Prezydent Duda na pierwszym posiedzenie Senatu: To jeden z filarów polskiego ustroju państwowego

Prezydent RP Andrzej Duda uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu XI kadencji Senatu RP.

„Rolą Senatu od wieków jest jednocześnie rozpraszanie władzy w państwie na większą liczbę podmiotów oraz równoważenie ich wpływów. To także rzeczowe recenzowanie i kontrolowanie pracy izby niższej, podnoszące jakość prawodawstwa oraz dające więcej czasu środowiskom obywatelskim na włączenie się – jako opiniodawcy – do procesu legislacyjnego” – przypomniał prezydent Duda.

Jak podkreślił Andrzej Duda – „Senat jest jednym z filarów polskiego ustroju państwowego”.

Zdaniem prezydenta RP jednak „dotychczasowe zasługi” Senatu – „nie wykluczają namysłu nad zwiększeniem jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie naszego państwa”.

„Dyskusja nad nadaniem tej izbie nowej formuły toczy się od lat w środowiskach eksperckich. Być może nadeszła pora, aby w tę debatę włączyły się też inne podmioty: partie polityczne, samorządowcy, organizacje społeczne i media” – powiedział prezydent RP Andrzej Duda.

W swoim wystąpieniu pogratulował senatorom wyboru na tę funkcję.

"Zobowiązując się rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli oraz przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, biorą Państwo na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa, za treść i jakość jego praw, za jego godność, siłę, bezpieczeństwo i pomyślny rozwój, za jakość i trwałość więzi łączących Polaków w kraju i za granicą" - powiedział do senatorów Andrzej Duda.

Najciekawsze w wystąpieniu prezydenta było zaproponowanie kilku pomysłów, które przyczynić by się mogły do lepszego funkcjonowania tej izbuy.

Wśród głosów krytycznych dotyczących obecnego kształtu i funkcjonowania Senatu wybija się opinia, że przeprowadzane jednocześnie bezpośrednie i powszechne wybory do Sejmu i Senatu przekładają się często na podobny skład obu izb prowadząc de facto do ich wzajemnego dublowania, przede wszystkim z uwagi na kwestie przynależności partyjnej senatorów - podkreślił A. Duda.

Jako wartość dodaną, którą powinna wnosić Izba, wskazuje się, że wkład w Senatu w proces stanowienia prawa może być bardziej zdystansowany lub wręcz oddzielony od bieżących sporów partyjnych, reprezentując bardziej zróżnicowany wachlarz cennych przemyśleń, poglądów i punktów widzenia. Doświadczenia innych państw wydają się w tym względzie zachęcające - stwierdził.

I poinformował, że jedną z koncepcji reform Senatu jest uczynienie z niego izby samorządowej, w której zasiadać mogłyby jedynie osoby doświadczone w służbie publicznej na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Inny pomysł - zacytowany przez prezydenta - zakłada przekształcenie Senatu w izbę wirylistów, tzn. osób pełniących poprzednio najwyższe stanowiska państwowe w pionach władzy wykonawczej i sądowniczej, ewentualnie również byłych szefów centralnych organów państwa wymienionych w konstytucji.

Część uczestników tej debaty ustrojowej proponuje też zarezerwowanie kilku mandatów dla osób reprezentujących polską diasporę na różnych kontynentach, co mogłoby posłużyć zacieśnieniu więzi pomiędzy Polonią a krajem jej przodków
- zaznaczył Andrzej Duda.

Zdaniem prezydenta istotną innowacją mogłoby być również oderwanie terminu wyborów lub procedur kooptacji do Senatu od terminu wyborów do Sejmu po to, aby wzmocnić zróżnicowanie składu izb pod względem afiliacji politycznej. Zwolennicy wspomnianych rozwiązań wskazują, że tak ukształtowany skład Senatu może nadać mu charakter bardziej ekspercki, skupiony na długofalowych interesach państwa.

za:www.niezalezna.pl


***

Ważne słowa w Senacie! Marszałek senior przypomniał o zmianach traktatowych UE i suwerenności Polski

Marszałek senior Senatu RP na pierwszym posiedzeniu izby wyższej w nowej kadencji zwrócił uwagę na kwestię suwerenności Polski. "Rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym" - powiedział, apelując o poczucie odpowiedzialności w stanowieniu prawa.

Przemówieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Senatu RP w nowej kadencji. Głowa państwa mówiła m.in. o możliwych reformach izby wyższej, wskazując, że nie opowiada się za żadną z nich. Po prezydencie głos zabrał Michał Seweryński, marszałek senior Senatu.

- Senat czuwa nad stanem praworządności w państwie - podkreślił marszałek senior Senatu RP Michał Seweryński. Dodał, że Senat to nie jest tylko izba refleksji, ale sprawującą władzę ustawodawczą izbą. Dodał, że doświadczenie zebrane w Senacie składa do rozważań nad "optymalizacją jego kompetencji".

Podjęcie debaty w tej sprawie jest wyzwaniem, w którym w stosownym czasie powinniśmy się zmierzyć                          – powiedział prof. Seweryński.

Czas szczególny. Marszałek senior o planowanych zmianach traktatów UE

- Rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym. W wyniku wyborów na scenie politycznej dokonała się zmiana układu sił. Niezmiennie jednak Polacy w kraju i na obczyźnie oczekują od nas wszystkich polityki odpowiadającej interesom naszego państwa i naszym ambicjom. Tych nadziei nie może zawieść demokratycznie wybrany parlament, a więc także jego izba senacka - dodał.

    Jesteśmy również świadkami podejmowania ważnych zmian traktatowych w Parlamencie Europejskim, wyrażających dążenie do zmian ustroju politycznego w UE, które w konsekwencji mogą poważnie ograniczyć suwerenność państw członkowskich, także suwerenność Polski – podkreślił marszałek senior.

- Wszystkie te wydarzenia niosą realne wyzwania i poważne zagrożenia dla naszego kraju. Wymagają one od nas, senatorów RP, poczucia odpowiedzialności w stanowieniu prawa - powiedział Seweryński.

za:niezalezna.pl

***

Mateusz Morawiecki: Proponuję koalicję polskich spraw

„Proponuję koalicję polskich spraw” – powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki po złożeniu dymisji rządu na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. „Bardzo gorąco dziękuję za wszystko, co udało się zrobić. Raz jeszcze przepraszam za potknięcia, błędy ostatnich czterech lat. I proponuję koalicję polskich spraw. Polska jest tego warta. Walczmy o Polskę” – powiedział w poniedziałek Mateusz Morawiecki. „W najbliższym czasie chcemy jako rząd, który cały czas działa, wykorzystać te ustawy, które już przyjęliśmy – ustawę o wakacjach kredytowych, te ustawy, które są procedowane, jak np. ustawę osłonową o cenach energii, gazu – procedować tak, żeby Wysoka Izba mogła się nimi jak najszybciej zająć” – wskazał. Wymienił również ustawę osłonową przedłużającą zerowy VAT na żywność co najmniej na pół 2024 roku. „To są wszystko ustawy, mamy plan działań, będziemy na pewno je prezentować” – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

za:naszdziennik.pl
***

Marszałek senior: Ufam, że jesteśmy w stanie doceniać zasługi Kościoła katolickiego

„Ufam, że jesteśmy w stanie wspólnie pamiętać i doceniać zasługi Kościoła katolickiego i innych kościołów na naszej drodze do odzyskania w 1989 roku suwerenności ojczyzny, zaangażowanie w budowanie patriotycznej duchowości narodu oraz prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej” – powiedział w czasie inauguracyjnego posiedzenia Sejmu marszałek senior Marek Sawicki.

W czasie swojego wystąpienie reprezentant Polskiego Stronnictwa Ludowego postanowił poświęcić sporo miejsca uczestnictwu Polski w Unii Europejskiej oraz roli Kościoła w życiu polskiego społeczeństwa.

- „Wynegocjowany 20 lat format naszej obecności w Unii Europejskiej dał obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość społecznego i gospodarczego rozwoju. Podejmijmy więc starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, na inspiracjach czerpanych z tradycji demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego, stanowią solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów, Europy ojczyzn”
- mówił.

Następnie odniósł się do antyklerykalnych zapowiedzi przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych.

- „Ufam, że jesteśmy w stanie wspólnie pamiętać i doceniać zasługi Kościoła katolickiego i innych kościołów na naszej drodze do odzyskania w 1989 roku suwerenności ojczyzny, zaangażowanie w budowanie patriotycznej duchowości narodu oraz prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej” - powiedział.

- „Rozumiem tych, którzy uważają, że w ostatnich latach określona w postanowieniach Konstytucji i konkordatu linia […] rozgraniczająca pola ingerencji pomiędzy polityką państwa a misją Kościoła została naruszona, wywołując niekiedy poczucie krzywdy lub poczucie nadużycia. Jestem jednak przekonany, że z poszanowaniem zasad funkcjonowania demokratycznego państwa uda się nam przywrócić właściwe relacje pomiędzy państwem a działającymi w Polsce kościołami, gwarantując wszystkim wiernym poszanowanie wolności religijnej, zaś instytucjom publicznym neutralny światopoglądowo charakter” - dodał.

Po wystąpieniu marszałka seniora nastąpiło ślubowanie. Ogromna część posłów zdecydowała się użyć formuły „tak mi dopomóż Bóg”.

Po wystąpieniu marszałka seniora nastąpiło ślubowanie. Ogromna część posłów zdecydowała się użyć formuły „tak mi dopomóż Bóg”.  Zrobili to m.in. liderzy PiS, PSL, Polski 2050 i Konfederacji. Zrezygnowali natomiast liderzy Platformy Obywatelskiej i Lewicy.

za:www.fronda.pl

***

"Zrezygnowali natomiast liderzy Platformy Obywatelskiej i Lewicy"....                                                                        Żal i ich i ich wyborców.                                                                                                                                            "Une" też mają dusze...

k

Copyright © 2017. All Rights Reserved.