Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Coraz częstsze przypadki nienawiści wobec chrześcijan w Europie

W 2022 r. doszło w Europie do 748 przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Stanowi to 44-procentowy wzrost w porównaniu z 2021 r.  W roku 2021 odnotowano 519 przestępstw z nienawiści. Nastąpił również gwałtowny wzrost liczby przypadków podpaleń kościołów

– wynika z dorocznego raportu Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie. Obserwatorium, z siedzibą w Wiedniu, a kierowane od bieżącego roku przez Anję Hoffman, zapewnia realny obraz sytuacji chrześcijan w Europie. Co tydzień gromadzi wiadomości o przypadkach dyskryminacji i nietolerancji, korzystając z źródeł dostępnych publicznie, ukazując rzeczywistość, która jest często mało znana.

Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie – wynika z raportów na temat wolności religijnej sporządzonych przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie czy Open Doors, a potwierdzają to również dane z najnowszego rocznego raportu OBWE na temat przestępstw z nienawiści, w którym udokumentowano 792 przypadki antychrześcijańskiej nienawiści w 34 krajach Europy.

Źródła nienawiści

Według Anji Hoffman przestępstwa z nienawiści, zwłaszcza wandalizm, są powiązane z ekstremizmem, który wynika również z większej akceptacji ataków na kościoły w społeczeństwie. Jak zaznacza, obecnie zauważamy, że coraz więcej sprawców pozostawia informacje ujawniające, że należą do grup skrajnych, a nawet z dumą przyznają się do popełnionych przestępstw. Często są to zradykalizowani członkowie grup, które kierują się narracją antychrześcijańską.

Regina Polak z Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego, przedstawicielka OBWE ds. walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją, wyraziła zaniepokojenie stale rosnącą liczbą przypadków wrogości antychrześcijańskiej zgłaszanych przez Obserwatorium i podkreśliła, że konieczne jest podnoszenie świadomości zarówno w "rządzie, jak i społeczeństwie, aby zdecydowanie zająć się tym problemem i go zwalczać".

Dyskryminacja jako forma nienawiści

Raport porusza również kwestię różnych form dyskryminacji religijnej. W ubiegłym roku wielu chrześcijan straciło pracę, zostało zawieszonych lub nawet stanęło przed sądem karnym za publiczne wyrażanie poglądów religijnych bez użycia przemocy, w szczególności w kwestiach małżeństwa i rodziny, gdy publicznie stwierdzili, że małżeństwo może być zawierane jedynie między mężczyzną a kobietą oraz, że tożsamość seksualna nie jest kwestią, którą można deklarować w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej.

Wszystkie te opinie podlegają ściganiu karnemu i jest to fakt, jak powiedziała Hofmann, który jest "bardzo poważny", między innymi dlatego, że ustawodawstwo poszczególnych krajów "używa bardzo niejasnego języka lub niejasnych definicji podżegania do nienawiści".

 Obserwatorium poinformowało w szczególności o zwolnieniach w Wielkiej Brytanii nauczycieli Bena Dybowskiego i Joshuy Sutcliffe'a, a także ks. Bernarda Randalla, szkolnego kapelana. Wszystkie zwolnienia miały miejsce z powodu ich przekonań na dotyczących tożsamości płciowej i rodziny.

Zakaz manifestowania

Inne ograniczenia wolności religijnej wynikają z projektów ustaw o tak zwanych "strefach buforowych", które występują głównie w Wielkiej Brytanii i każą za modlitwę i demonstracje religijne, jak na przykład inicjatywy modlitewne związane z protestami antyaborcyjnymi.

Obserwatorium określiło jako "szczególnie zaskakujące" aresztowanie Isabel Vaughan-Spruce, która została zatrzymana w jednej ze stref buforowych i zapytana, czy modliła się w myślach. Aresztowanie to jest przykładem obaw związanych z kryminalizacją incydentów "nienawiści bez użycia przemocy" w Wielkiej Brytanii.

Inne formy dyskryminacji naruszają prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi oraz ograniczanie wolności sumienia poprzez usuwanie klauzul sumienia z istniejących przepisów prawa medycznego – stwierdza doroczny raport Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie.

za:dorzeczy.pl


***

Na Białorusi aresztowano kapłana katolickiego – ks. Wiaczesława Pialinaka z Brześcia

22 listopada został aresztowany ks. Wiaczesław Pialinak posługujący w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu na Białorusi. Według nieoficjalnych informacji zarzucono mu „ekstremizm”. To już drugi kapłan katolicki w ciągu tygodnia, którego dotknęły prześladowania ze strony białoruskiego reżimu. 17 listopada zatrzymano proboszcza z Wołożyna – ks. Henryka Okołotowicza.

Jak donosi portal Chrześcijańska Wizja (Christian Vision), monitorujący prześladowania chrześcijan, do zatrzymania księdza doszło 22 listopada br. po porannym nabożeństwie w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu, gdzie obecnie posługuje kapłan. Według parafian, podczas zatrzymania siły bezpieczeństwa zabrały księdzu telefon i laptopa.Ksiądz Wiaczesław Pialinak ma 48 lat, w tym 21 lat kapłaństwa. Jest proboszczem diecezji witebskiej, ale obecnie posługuje w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu w diecezji pińskiej (na granicy z Polską). Kapłan był pierwszym osobistym sekretarzem nuncjusza apostolskiego na Białorusi abpa Claudio Gugerottiego (2011-2015), obecnie kardynała i prefekta watykańskiej Dykasterii do spraw Kościołów Wschodnich.

Przyczyny zatrzymania nie są znane, według nieoficjalnych źródeł księdzu zarzucono „ekstremizm”. Taki zarzut jest na Białorusi pojęciem pojemnym, oznacza wszelkie działania lub wypowiedzi publiczne czy w mediach społecznościowych, które są uważane za krytykę obecnego reżimu.

Na „liście ekstremistów” znajduje się obecnie 3520 nazwisk (stan na dzień 17 listopada 2023).
Wykaz osób określanych jako ,,ekstremiści” zawiera zarówno nazwiska skazanych aktualnie odsiadujących wyroki, jak i tych, którzy już wyszli na wolność.

Osoby umieszczone na „liście ekstremistów” są objęte różnymi ograniczeniami przez pięć lat po tym, jak ich rejestr karny wygaśnie. „Osoby takie nie mogą między innymi zajmować się działalnością pedagogiczną, pełnić funkcji publicznych ani odbywać służby wojskowej.

Ponadto jeśli osoba znajdująca się na liście otrzyma pieniądze na konto, bank będzie zobowiązany do zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom państwowym” – podaje Biełsat, który sam został uznany za „formację ekstremistyczną” w 2021 r.

Ks. Wiaczesław Pialinak jest już drugim kapłanem katolickim zatrzymanym w ciągu ostatniego tygodnia. 17 listopada aresztowano ks. Henryka Okołotowicza z Wołożyna, któremu postawiono zarzut „zdrady stanu”, za który grozi kara od 7 do 15 lat więzienia.

za:misyjne.pl

***

Ataki na kościoły, bezpodstawne oskarżenia, codzienna nienawiść. Chrześcijanie w Wiedniu są w niebezpieczeństwie

W 2022 r. doszło w Europie do 748 przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Stanowi to 44-procentowy wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy odnotowano 519 przestępstw z nienawiści. Nastąpił również gwałtowny wzrost liczby przypadków podpaleń kościołów – wynika z dorocznego raportu Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie.

Obserwatorium, z siedzibą w Wiedniu a kierowane od bieżącego roku przez Anję Hoffman, zapewnia realny obraz sytuacji chrześcijan w Europie. Co tydzień gromadzi wiadomości o przypadkach dyskryminacji i nietolerancji, korzystając z źródeł dostępnych publicznie, ukazując rzeczywistość, która jest często mało znana. Chrześcijanie, jak o tym często słyszymy są najbardziej prześladowaną religią na świecie, jak wynika z raportów na temat wolności religijnej sporządzonych przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie czy Open Doors, a potwierdzają to również dane z najnowszego rocznego raportu OBWE na temat przestępstw z nienawiści, w którym udokumentowano 792 przypadki antychrześcijańskiej nienawiści w 34 krajach Europy.

Co niepokojące, liczba przypadków podpaleń wzrosła z 60 w 2021 r. do 105 w 2022 r., co stanowi wzrost o 75 procent. Ataki te mają miejsce głównie w Niemczech, a następnie we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Według Anji Hoffman przestępstwa z nienawiści, zwłaszcza wandalizm, są powiązane z ekstremizmem, który wynika również z większej akceptacji ataków na kościoły w społeczeństwie. Jak zaznacza, obecnie zauważamy, że coraz więcej sprawców pozostawia informacje ujawniające, że należą do grup skrajnych, a nawet z dumą przyznają się do popełnionych przestępstw. Często są to zradykalizowani członkowie grup, które kierują się narracją antychrześcijańską.

Regina Polak z Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego, przedstawicielka OBWE ds. walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją, wyraziła zaniepokojenie stale rosnącą liczbą przypadków wrogości antychrześcijańskiej zgłaszanych przez Obserwatorium i podkreśliła, że konieczne jest podnoszenie świadomości zarówno w „rządzie, jak i społeczeństwie, aby zdecydowanie zająć się tym problemem i go zwalczać”.

Raport porusza również kwestię różnych form dyskryminacji religijnej. W ubiegłym roku wielu chrześcijan straciło pracę, zostało zawieszonych lub nawet stanęło przed sądem karnym za publiczne wyrażanie poglądów religijnych bez użycia przemocy, w szczególności w kwestiach małżeństwa i rodziny, gdy publicznie stwierdzili, że małżeństwo może być zawierane jedynie między mężczyzną a kobietą oraz, że tożsamość seksualna nie jest kwestią, którą można deklarować w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej.

Wszystkie te opinie podlegają ściganiu karnemu i jest to fakt, jak powiedziała Hofmann, który jest „bardzo poważny”, między innymi dlatego, że ustawodawstwo poszczególnych krajów „używa bardzo niejasnego języka lub niejasnych definicji podżegania do nienawiści”.

Obserwatorium poinformowało w szczególności o zwolnieniach w Wielkiej Brytanii nauczycieli Bena Dybowskiego i Joshuy Sutcliffe’a, a także ks. Bernarda Randalla, szkolnego kapelana. Wszystkie zwolnienia miały miejsce z powodu ich przekonań na dotyczących tożsamości płciowej i rodziny.

Anja Hoffman potępia fakt, że „uciszanie chrześcijańskich głosów w przestrzeni publicznej podważa pluralizm zachodnich społeczeństw demokratycznych i uniemożliwia wolność słowa”.

Inne ograniczenia wolności religijnej wynikają z projektów ustaw o tak zwanych „strefach buforowych”, które występują głównie w Wielkiej Brytanii i każą za modlitwę i demonstracje religijne, jak na przykład inicjatywy modlitewne związane z protestami antyaborcyjnymi.

Obserwatorium określiło jako „szczególnie zaskakujące” aresztowanie Isabel Vaughan-Spruce, która została zatrzymana w jednej ze stref buforowych i zapytana, czy modliła się w myślach. Aresztowanie to jest przykładem obaw związanych z kryminalizacją incydentów „nienawiści bez użycia przemocy” w Wielkiej Brytanii.

Inne formy dyskryminacji naruszają prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi oraz ograniczanie wolności sumienia poprzez usuwanie klauzul sumienia z istniejących przepisów prawa medycznego – stwierdza doroczny raport Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie.

za:pch24.pl

***
Cóż- można powtarzać z gorzką ironią, iż będzie luzniej w kolejce do Nieba, ale to smutna konstatacja. Żal... Żal ludzi. Każdy - niezależnie od tzw. wiary - wszak ma duszę.

Nieśmiertelną. 

I skazuje ją na potępienie.

Wieczne!

Smutne, a raczej - tragiczne...

Jak im pomóc?....

k

Copyright © 2017. All Rights Reserved.