Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Aborcja w Karcie Praw Podstawowych UE?

Parlament Europejski w przyjętej 22 listopada w Strasburgu rezolucji opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. Prawie nikt nie zauważył, że lewicowi europarlamentarzyści do dokumentu dopisali poprawkę, w której domagają się wpisania "prawa do aborcji" do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej jest zbiorem fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 22 listopada 2023 roku postuluje poprawkę do 3 Artykułu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej pt. "Prawo człowieka do integralności". W tym miejscu zapisy Kraty wskazują m. in., że "każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej", zakazują "praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób", zakazują "wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku" oraz "reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich".

Teraz Parlament Europejski postuluje zmianę tytułu Artykułu 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej na "Prawo człowieka do integralności i autonomii cielesnej" oraz dopisanie podpunktu 2a, w którym zapisano, że "każdy ma prawo do autonomii cielesnej, do swobodnego, świadomego, pełnego i powszechnego dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz do wszystkich związanych z tym usług opieki zdrowotnej bez dyskryminacji, w tym do dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji."

Poprawka do Karty praw podstawowych UE jest kolejną próbą Parlamentu Europejskiego wymuszenia aborcji w całej Unii Europejskiej oraz odebrania prawa do decydowania w tej sprawie państwom członkowskim.

Artur Stelmasiak

za:www.niedziela.pl


***
Zabójstwo człowieka - niewinnego, bezbronnego człowieka - to prawo?!?
- Tak - "prawo" z piekła rodem.

Żal zabijanych niewiniątek ale i żal zwiedzionych wykonawców owych "praw".
Za wszystko się płaci.
W swoim czasie...
O ile nie nastąpi opamiętanie.
I właściwa ekspiacja.
Dobrze przywołać, pamiętać i chronić (siebie też) chociażby poprzez casus prof. Bernarda Nathansona
kn

Copyright © 2017. All Rights Reserved.