Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Nigdzie na świecie nie ma „prawa do aborcji”. Ordo Iuris: propozycje polskiej lewicy są niezgodne z Konstytucją

Jak przypomina Instytut Ordo Iuris, nigdzie na świecie nie obowiązuje konstytucyjne „prawo” do zabijania dzieci nienarodzonych. Wszelka próba narzucenia takich regulacji przez koalicję partii dotychczas opozycyjnych byłaby sprzeczna z polską Konstytucją.

W umowie koalicyjnej zawartej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę oraz Lewicę znalazła się deklaracja o tym, że partie te „unieważnią” wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., w którym za sprzeczną z Konstytucją uznana została tzw. eugeniczna przesłanka aborcyjna. Ponadto posłowie Lewicy złożyli w Sejmie dwa projekty mające na celu zwiększenie dostępności aborcji. Pierwszy z nich to projekt depenalizujący aborcję, która obecnie stanowi przestępstwo ścigane przez prokuraturę z urzędu. Zgodnie z projektem, aborcja ma pozostać nielegalna, ale nie będzie stanowiła przestępstwa, jeżeli zostanie dokonana do 12. tygodnia życia dziecka poczętego.

Jeszcze dalej idzie drugi z lewicowych projektów, wprost uznający „prawo do aborcji”, które – wbrew rozpowszechnionym, ale fałszywym opiniom – nie funkcjonuje obecnie w państwach europejskich. Nawet w krajach, gdzie aborcja jest powszechnie dostępna, nie istnieje „prawo do aborcji”, a wyjątkiem w tym względzie były jedynie Stany Zjednoczone do chwili obalenia przez Sąd Najwyższy USA skutków precedensowego wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade. Oznacza to, że również w USA nie funkcjonuje obecnie konstytucyjne „prawo do aborcji”. Jego wprowadzenia w Polsce chcą natomiast autorzy projektu ustawy „o bezpiecznej aborcji”, która pozwala na zabicie dziecka na podstawie zupełnie arbitralnej decyzji „osoby w ciąży” (projekt nie posługuje się pojęciami takimi, jak matka lub nawet kobieta ciężarna) do 12. tygodnia życia dziecka poczętego.

Instytut Ordo Iuris wskazuje w opinii na sprzeczność wszystkich proponowanych przez lewicowo-liberalne formacje rozwiązań z polską Konstytucją.

– Obecnie obowiązujący stan prawny w zakresie ochrony życia w fazie prenatalnej wynika z regulacji konstytucyjnych. Chodzi przede wszystkim o art. 38 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, a także o art. 30 Konstytucji, który stanowi, że źródłem praw i wolności jest godność ludzka. Należy także pamiętać, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. aborcja dokonywana «ze względów społecznych» jest sprzeczna z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Godzi ona również w konstytucyjnie chronione wartości, takie jak macierzyństwo oraz rodzicielstwo – tłumaczy dr Bartosz Zalewski, analityk Ordo Iuris.

Instytut rekomenduje odrzucenie złożonych przez Lewicę projektów w pierwszym czytaniu. W ekspertyzie Instytutu wskazano także, że nie ma możliwości „unieważnienia” wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. ponieważ, zgodnie z art. 190 Konstytucji, wyroki TK są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Wiążą one zatem wszystkie organy władzy publicznej – zarówno Sejm i Senat, jak i organy władzy wykonawczej oraz sądy.

za:pch24.pl

Aborcja - czyli zabójstwo niewinnego, bezbronnego człowieka - dziecka.                                                                       I to mówi chyba wszystko o tych, którzy ulegają owym podszeptom z piekła rodem...

Żal zwiedzionych - wszak i oni mają dusze. Nieśmiertelne....

A za wszystko przyjdzie zapłacić. Również Wiecznością...

k

Copyright © 2017. All Rights Reserved.