Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

„Ordynarne kłamstwa". Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja

Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja ws. pojawiających się w przestrzeni medialnej kłamstw o Ojcu Dyrektorze i Rodzinie Radia Maryja

1. Przywykliśmy corocznie wszystkie sprawy Rodziny Radia Maryja przynosić w naszych pielgrzymkach do Pani Jasnogórskiej. I tak jest również teraz. Niedawno, bo 25 maja, przybyli przed Jej oblicze młodzi słuchacze Radia Maryja. Dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych pielgrzymować będą 16 czerwca. Zwieńczeniem zaś tegorocznego pielgrzymowania do Królowej Polski będzie w lipcu 33. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Niewiele wcześniej do amerykańskiej Częstochowy przybędą uczestnicy 24. Polonijnej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Pielgrzymując, pamiętajmy o niedawnym apelu skierowanym do nas przez o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, aby w naszych intencjach znalazła się prośba o uwolnienie całej Polski od kłamstwa.

2. W tym ważnym czasie przygotowań do naszego głównego spotkania przed obliczem Pani Jasnogórskiej w przestrzeni medialnej pojawiają się znowu ordynarne kłamstwa o ojcu dyrektorze i całej Rodzinie Radia Maryja. Ze szczególnym upodobaniem i coraz częściej wypowiadają je prominentni politycy partii obecnie rządzących. Czynią to wbrew faktom przedstawionym w opracowaniach źródłowych, a nawet wbrew jednoznacznym wyrokom sądów. Próbowaliśmy to przedstawić w listach otwartych skierowanych do: ówczesnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego (w lutym br.) i do marszałka Sejmu (w marcu br.). Wobec nieuzyskania odpowiedzi i jednocześnie w ostatnich dniach pojawienia się nowych insynuacji – tym razem ze strony premiera RP – wypowiedzianych na spotkaniu z mieszkańcami Białegostoku (25 maja br.) zdecydowaliśmy się kolejny raz publicznie wytknąć działania, które naruszają zapisy Konstytucji RP oraz obowiązujących ustaw. Chcemy tym samym zachęcić Rodzinę Radia Maryja do dzielenia się tymi informacjami z bliźnimi, do ich upowszechniania w bezpośrednich rozmowach, w kontaktach za pomocą mediów społecznościowych oraz innych środków wzajemnego komunikowania się. Trzeba nam nie tylko znać prawdę, ale również uczestniczyć w jej upowszechnianiu. Musimy bowiem pomagać bliźnim w docieraniu do prawdy i poznawaniu jej.

3. Spójrzmy na zapisy w tak często dziś poniewieranej Konstytucji RP. Poczynając od preambuły, gdzie zapisano o Polsce jako wspólnocie zarówno wierzących „w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł”, przez wiele artykułów zapewnia się, że „stosunki między państwem a kościołami […] są kształtowane na zasadach […] współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego” (art. 25), że „wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” i „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” (art. 32), że „każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” i „wolność uzewnętrznienia religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne” (art. 53).

4. Już te przywołane przykładowo teksty świadczą dobitnie, że kapłani, będąc również obywatelami Polski, nie mogą być pozbawiani jakichkolwiek praw przynależnych obywatelom naszego kraju. Jest też naruszeniem Konstytucji pozbawianie jakichkolwiek uprawnień przynależnych dziełom powstałym dla dobra człowieka i dobra wspólnego tylko dlatego, że założyli je albo kierują nimi kapłani. A premier RP próbuje pozbawić kapłanów takich uprawnień, mówiąc w Białymstoku: „Nie trzeba więcej publicznych pieniędzy dla rozgłośni, którymi kieruje ksiądz”. Podobnie naruszeniem praw obywatelskich przynależnych również kapłanowi jest głoszenie z premedytacją kłamstwa o „imperium ojca Rydzyka”. W każdej corocznej informacji przedstawianej przez KRRiT podawane są zestawienia dotyczące nadawców mediów w Polsce. Ujmują one zarówno krajowych, jak i zagranicznych właścicieli koncesji radiowych, telewizyjnych (zarówno w przekazie satelitarnym, jak i naziemnym) oraz ich powiązania z własnością platform internetowych, domów reklamowych, kin, prasy, drukarni itp. Tam zawarte są informacje o rzeczywistych imperiach medialnych. Tam też można przekonać się, jakim przysłowiowym kopciuszkiem w tym towarzystwie jest nadawca Radia Maryja, czyli zgromadzenie redemptorystów, i nadawca Telewizji Trwam, czyli Fundacja Lux Veritatis. W każdej chwili można też sięgnąć po książkę „Prawda o »imperium ojca Rydzyka«” wydaną przez Fundację Nasza Przyszłość w 2019 r., aby uzmysłowić sobie, jak naprawdę wygląda to „imperium”, i porównać je z prawdziwymi imperiami medialnymi. Można tam też przeczytać o manipulacjach i kłamstwach upowszechnianych systematycznie w odniesieniu do o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR i środowiska z nim współpracującego. Książka była rozpowszechniana bezpłatnie i obecnie, również bezpłatnie, jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej: https://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2019/12/ksiazka-prawda-o-imperium-prof-j-kawecki.pdf . Trzeba też podkreślić, że już w 2018 r. wobec zasięgu rozpowszechnianych kłamstw o „imperium” przypisywanym o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR sąd okręgowy wydał wyrok, na podstawie którego nadawca będący twórcą pierwotnym tego kłamstwa musiał przeprosić kapłana. Pomimo łatwego dostępu do tych źródeł nadal jest wielu, którzy upowszechniają to kłamstwo. Przez to włączają się do grona oszczerców, których wyraźnie opisał wspomniany sąd, podając w uzasadnieniu wyroku, iż określenie „imperium o. Rydzyka” to przypisywanie mu takich właściwości, „które mogą go narazić na utratę zaufania, w tym zaufania potrzebnego z punktu widzenia prowadzonej działalności”. Chodzi tu przecież o działalnośćduszpasterską i dziennikarską.

5 . Pomimo tego premier na spotkaniu z mieszkańcami Białegostoku głosił, że „skoro zabraliśmy się za porządkowanie tych spraw i między innymi państwo polskie nie będzie finansowało więcej takich imperiów, jak imperium ojca Rydzyka”. Wcześniej zaś w zestawieniu tzw. 100 konkretów na pierwsze sto dni rządzenia przez partię premiera zamieszczono pod pozycją 54. takie zdanie: „Tacy biznesmeni, jak Tadeusz Rydzyk, powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli”. Czyż takie systematyczne upowszechnianie wbrew oczywistym faktom ordynarnego kłamstwa, obrzucanie nim kapłana, obywatela Polski, przez osoby kierujące państwem nie ma cech „mowy nienawiści”? Czyż nie jest to uwłaczaniem godności kapłana całym swym postępowaniem oddanego Polsce? Warto tu odwołać się do postaci Prymasa Tysiąclecia, którego setna rocznica święceń kapłańskich przypada w sierpniu bieżącego roku. „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej” – mówił bł. ks. kard. Stefan Wyszyński. Również dzisiaj powołanie kapłańskie wymaga wielkiej siły ducha, aby być wiernym świadkiem Chrystusa. Wbrew medialnym atakom współcześnie jest wielu takich kapłanów. Jak widać, są też w Polsce. Trzeba nam bronić dobrego imienia tych światłych kapłanów. Musimy ich bronić przed obrzucaniem kłamstwami, oszczerstwami, przed „mową nienawiści” wobec naszych pasterzy. W ten sposób bronimy też siebie i Polski. Znamy przecież zamiary tych oszczerców: niszczą pasterzy, aby stado się rozpierzchło. Najlepszą obroną będzie upowszechnianie prawdy.

6. Przypominajmy więc tym, którzy szybko zapominają, że Radio Maryja utrzymywane jest od początku tylko z ofiar jego słuchaczy. Żadne też z dzieł ewangelizacyjnych, które powstały w klimacie stworzonym przez Radio Maryja, nie otrzymywało i nie otrzymuje dotacji z publicznych źródeł. Są jednak okresy, kiedy występuje dyskryminowanie owych dzieł i zespołów tam pracujących. Przeżywaliśmy taką dyskryminację w latach 2007-2015. Urzędy dyskryminowały to środowisko tylko z tego powodu, iż inicjatorem powstania tych dzieł było. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Bywa jednak czas, kiedy taka dyskryminacja nie występuje i zespoły pracujące w owych dziełach mogą w otwartych konkursach ogłaszanych przez państwowe instytucje zgłaszać swoje propozycje odnośnie do grantów. Tak było w minionych ośmiu latach. Jeśli wnioski tych zespołów, po ocenie merytorycznej, znalazły się wśród przeważnie licznego grona beneficjentów konkursów, to jednak w przestrzeń medialną wpuszczano informacje, w których fundusze przyznane na granty przypisane były o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi. Nie wspominano zaś o zespołach, które wystąpiły w konkursach i zostały ich beneficjentami. Pomijano także informacje o występowaniu innych licznych beneficjentów. Warto tu też dodać, że uzyskane w danym konkursie fundusze mogą być przeznaczane tylko na realizację zadań objętych grantem i są szczegółowo rozliczane na każdym etapie ich wykonania.

7. Święty Jan Paweł II Wielki już w 1996 r. zdiagnozował, iż „Polska znajduje się dzisiaj na bardzo ważnym wirażu dziejów. Decydują się losy Narodu, ich przyszły kształt, także ich ciągłość”. To, co przeżywamy współcześnie, świadczy dobitnie, iż owego „ważnego wirażu dziejów” nie tylko jeszcze nie opuściliśmy, ale znajdujemy się w sytuacji jeśli nie trudniejszej, to na pewno podobnej do przeżywanej podczas wejścia w wiraż. Dlatego potrzebna jest nasza mobilizacja, niezbędna jest aktywna obrona dzieł, które powstały i tyle już lat działają dzięki naszemu stałemu wspieraniu ich. Wiemy, jak ważne są te dzieła dla Polski, dla nas wszystkich. Wiemy, bo doświadczamy tego osobiście, jak dzieła te wspomagają naszą formację religijną i patriotyczną. Dlatego w naszych modlitwach pamiętajmy o dziękczynieniu Panu Bogu za to, że te dzieła są, za ich inicjatora, za zmobilizowanie nas do wspólnego dbania o ich utrzymanie i rozwój. Dzięki nim katolicki głos dociera do naszych domów i łączy nas, mobilizując do wspólnych działań. Wspomagając modlitwą, pamiętajmy też o potrzebie wspierania ich naszymi ofiarami. Dzięki nim utrzymujemy te dzieła nie tylko dla siebie. One są potrzebne również przyszłym pokoleniom. Uzyskane z tak wielkim wysiłkiem nie mogą ulec likwidacji. W trudnym okresie, mamy nadzieję, że przejściowym, trzeba naszej wytrwałości we wspieraniu tych dzieł. Dlatego starajmy się w naszym budżecie rodzinnym uwzględnić również stałe zobowiązanie wspierania tych dzieł swoimi ofiarami. Zachęcajmy do tego również naszych bliźnich.

8. Podczas niedawnej procesji Bożego Ciała metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski mówił: „Jest część Europy, która chce za wszelką cenę zapomnieć o swoich chrześcijańskich korzeniach. Wiemy, do czego to prowadzi. […] Wiemy, że wszędzie tam, gdzie nie ma Boga, tam ginie człowiek, tam człowiek nie ma przyszłości, tam jest tylko kłamstwo i przemoc”. Współcześnie przeżywamy trudny czas. Niektórzy twierdzą, że „aktualne podziały mają znamiona wojny cywilizacyjnej”. W Polsce w wyniku ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych weszliśmy w czas prowadzący do wrogiej separacji państwa od Kościoła. Trzeba temu stanowczo przeciwdziałać, bo narusza to również art. 25 Konstytucji. Najskuteczniejszą formą przeciwdziałania będzie poznawanie prawdy, dzielenie się prawdą z bliźnimi i upowszechnianie prawdy. W tym pomagają nam Radio Maryja, Telewizja Trwam i „Nasz Dziennik” oraz książki wydawane prze Fundację Nasza Przyszłość. Z kolei ludzi podejmujących służbę w prawdzie kształci Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, której owoce pracy dydaktycznej i naukowej poznajemy nie tylko w mediach, gdzie obecni są już coraz liczniejsi absolwenci, ale również w transmisjach z wielu konferencji i sympozjów tam organizowanych. Na pewno już dziś moglibyśmy poznawać bogactwo polskiej przeszłości, spoglądając na nią oczami św. Jana Pawła II dzięki ekspozycjom w Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Dokończenie realizacji Muzeum zostało jednak drastycznie wstrzymane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pomimo tych przeszkód Muzeum już realizuje swą misję, organizując wydarzenia artystyczne w dostępnej sali widowiskowej. Mamy nadzieję, że wkrótce zakończy się dyskryminowanie tego ośrodka kultury i odwiedzający będą mogli tam przybywać, podobnie jak korzystamy już od ponad ośmiu lat z sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła
II. Ten obiekt sakralny powstał wyłącznie z ofiar wiernych i w rekordowo krótkim czasie, bo jego konsekracja nastąpiła w cztery lata od poświęcenia placu pod budowę. To przypomnienie faktów warto zakończyć zachętą skierowaną do polityków upowszechniających kłamstwa i stosujących „mowę nienawiści” w odniesieniu do kapłanów i katolików: zamiast burzenia i konfliktowania niech podejmą próbę jednoczenia Polaków w celu tworzenia dzieł potrzebnych nam wszystkim i służącym dobru wspólnemu.
    
W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Warszawa, dnia 1 czerwca 2024r.

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz  

Prof. dr hab. Krystyna Czuba                             

Prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska  

Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz h. c.                       

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński                 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk          

 Prof. dr hab. Wacław Leszczyński h. c.     

Prof. dr hab. Wojciech Polak

 

***

Nic, niestety, nowego. Dopóki będzie przyzwolenie na działanie Zła, tak długo będą-niestety-jego ofiary. Żal. Żal wszystkich ludzi, którzy ulegną. Każdy bowiem ma duszę.                                           Nieśmiertelną.                                                                                                                                                              A konsekwencje nadejdą.                                                                                                                                            Wcześniej czy później...

Żal...

kn

Copyright © 2017. All Rights Reserved.