Biblioteka

Jan Gać: Z JEROZOLIMY DO RZYMU - Śladami Pawła Apostoła

Z JEROZOLIMY DO RZYMU

Śladami Pawła Apostoła
Jan Gać

Z przyjemnościa informujemy, że wydawnictwo WAM wydało drugą w tym roku książkę naszego kolegi Janka Gacia - po przewodniku "Ziemia Święta", tym razem o św. Pawle pt. "Z Jerozolimy do Rzymu. Śladami Pawła Apostoła". Każdy rozdział w książce opatrzony jest dwoma krótkimi cytatami z listów Pawłowych.

jan_gacWydawnictwo WAM: W duchu obchodów Roku św. Pawła książka Z Jerozolimy do Rzymu jest zaproszeniem do odbycia podróży po śladach Apostoła Narodów na trasie z rzymskiej Palestyny do Italii przez Azję Mniejszą, Grecję i wyspy Morza Śródziemnego. Stanowi przygodę wniknięcia w trzy wymiary rzeczywistości: w antyczny świat Apostoła, w świat współczesnych nam przemian oraz w świat ducha i myśli wywołany przez lekturę Listów tego najwybitniejszego epistolografa starożytności.

W szeregu najwybitniejszych postaci wszechczasów Paweł Apostoł wybija się geniuszem, głębią myśli i trwałością głoszonych nauk. Oświecony nadprzyrodzoną mocą, przejął naukę Jezusa Chrystusa za własną, by po doświadczeniu pod Damaszkiem, konsekwentnie ją rozwijać i upowszechniać w granicach świata hellenistycznego. Przemierzając drogami Imperium Rzymskiego, krok po kroku przemieniał ówczesny świat, niczym siewca rzucając ziarno Dobrej Nowiny w zleżałą glebę pogaństwa.
Po upływie dwóch tysiącleci również dziś warto pójść śladami Apostoła Narodów. Wędrówka taka winna jednak wykraczać poza przestrzeń geograficzną. Winna otrzymać również wymiar duchowy poprzez zgłębianie treści listów Pawłowych, które nie uległy prawu przemienności czasów, bo są osadzone w trwałości Ewangelii. Tchną świeżością i aktualnością jakby były pisane właśnie do nas, ludzi XXI wieku, a nie tylko do tych sprzed dwudziestu stuleci.