Filmy polecane

Czwarty rozbiór Polski. Pamiętamy!

Po 1 września 1939 roku nastąpił 17 wrzesień. Dwa socjalizmy: narodowy i międzynarodowy podały sobie dłoń nad "trupem pańskiej Polszy" zob. np. http://www.youtube.com/watch?v=cYXFcoZJDug i inne z tej strony.