Kościół o mediach

Abp Hoser do dziennikarzy: "Słowo i obraz medialny powinny być narzędziami prawdy!"

Ks.  Arcybiskup zwrócił także uwagę na znaczenie prawdy, która "stała się dziś centralnym problem debaty cywilizacyjnej".

Cokolwiek robimy, mówimy, czy wyrażamy, musimy się odnieść do związku bądź braku tego związku z prawdą, która jest niezmienna, nie jest koniunkturalna, ale zawsze dla każdego ta sama i która znajduje się poza nami

– zaznaczył abp Hoser.

My nie jesteśmy twórcami prawdy, ale jej sługami i odkrywcami. W epoce skrajnego subiektywizmu odrzuca się dziś pojęcie prawdy obiektywnej, czego najlepszym przykładem są media. W konsekwencji wielu dziennikarzy przeżywa konflikt sumienia w związku z tym co im każ robić

/.../
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest pod hasłem „Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji".

lw, KAI

więcej:http://wpolityce.pl/wydarzenia/62540-abp-hoser-do-dziennikarzy-slowo-i-obraz-medialny-powinny-byc-narzedziami-prawdy