Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Duet Trzaskowski & Rabiej, Karta LGBT + a choroby weneryczne w UE.

Temat   Karty LGBT + dla Warszawy oraz innych miast postępowych  po rytualnych protestach  rządu i organizacji katolickich  „zszedł z wokandy” i panowie Trzaskowski & Rabiej – robią swoje a  media grzeją temat  pana Broniarza /.../

A tymczasem warto się chwilę zatrzymać nad niektórymi stronami życia społeczności   LGBT, które są bardzo precyzyjnie opisane przez   urzędy Unii Europejskiej zajmujące się zdrowiem obywateli UE   i współpracujące z  nimi agendy jak np. Robert Koch Institute w Berlinie czy analogiczne urzędy od zdrowia w USA.

Suche liczby opisujące ostatnie lata  „na odcinku chorób przenoszonych drogą płciową” w państwach stojących na czele postępu w dziedzinie promowania  „społeczności LGBT”  są wręcz szokujące.

I każą postawić dość elementarne pytanie na temat tego, czy prezydent Trzaskowski jest  zwyczajnie „wyedukowany lecz cyniczny”  czy też bardziej „niewyedukowany lecz też cyniczny”.

Bo już pierwsza strona osławionej „Karty LGBT +” czyli  „Deklaracja. Warszawska  Polityka Miejska na Rzecz Społeczności LGBT +”  podpisana przez  prezydenta  Trzaskowskiego    zawiera już w drugim akapicie  informację w rodzaju statystyk podawanych przez towarzysza Gomułkę w jego długich przemówieniach.

A chodzi konkretnie o następujące stwierdzenie:”… Wśród prawie 2  milionów ludzi, którzy tworzą wspólnotę  mieszkanek i mieszkańców Warszawy , nawet 200 tysięcy osób to członkowie społeczności LGBT + …”

Nie wiem, skąd wielce szanowny pan prezydent zarządzający  dwumilionową społecznością wziął liczbę „200 tysięcy członków społeczności LGBT+”.

Bo na przykład Raport będący częścią Projektu Unii Europejskiej ESTICOM (European Surveys and Training to Improve MSM Community Health) [ Europejskie Badania I Szkolenia w celu Poprawy Zdrowia Środowiska MSM – homoseksualistów] wydany  jako dokument  „D1:Przegląd chorób HIV i innych przenoszonych drogą płciową przez mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM) w Europie” z marca 2017 r.  na stronie 33 w tabeli 2-1 pt.”Porównanie szacunków krajowych wielkości  populacji MSM (homoseksualistów przyp. Mój) i  występowania  HIV w środowisku MSM w krajach europejskich”  podaje w pozycji „Polska” liczbę  MSM czyli „mężczyzn uprawiających seks z innymi mężczyznami ‘ –  134. 981 dla roku 2013 a szacunki  wg różnych metod dla tzw. Deklaracji Dublińskiej z 2016 na poziomie 331.000.

W całej Polsce w  roku 2013  poważna  instytucja Koch Institute w Berlinie szacowała liczbę homoseksualistów na 134.981 r. a w 2017 na „w porywach” 331 tysięcy. Ale pan Trzaskowski ma jakieś lepsze źródła albo sam prowadził badania i wyszło mu, że  „geje, lesbijki i Ania Grodzka  razem” w samej Warszawie sięgają 200 tysięcy.

Tymczasem w w/w tabeli  w krajach tzw. Rady Europy obejmujących kraje UE oraz Rosję, Turcję, Szwajcarię, Ukrainę, Serbię, Macedonię, Mołdawię i Bośnię i Hercegowinę  szacuje się łączną liczbę MSM  4,8 mln  osób na ogólną liczbę ludności 803,6 mln   , co daje 0,597% a nie 10%, jak sobie rzucił od niechcenia pan Trzaskowski. A 0,597% od 2 mln daje 11,94 tysiące osób. Tak jakby 188,06 tysięcy mniej.  

Czyli już widzimy „fundamenty programowe”.

A potem jest już tylko lepiej, bo generalnie chodzi o to, że „wszyscy mają kochać gejów i lesbijki a kto spróbuje szemrać, to będzie miał się z pyszna”.

 I  aby Warszawa rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej , to już maluchy  w podstawówkach a może i w przedszkolach mają być przymusowo uczone przyjemności  korzystania z organów płciowych indywidualnie oraz w grupach. Zaś weterani tych zabaw będą mieli zapewnione miejsce w przytułku, co ja mówię, hotelu  na koszt podatników . Heteroseksualnych w co najmniej 90%.

A kto będzie stawał na drodze nieubłaganego postępu, to tym się zajmie pan prokurator a z czasem może i pan komornik.

Skoro jednak widzimy pewne rozbieżności w dość podstawowych danych określających tę radosną społeczność w deklaracji  pana Trzaskowskiego i w Raporcie Koch Institute dla UE z roku 2017, to może zajrzyjmy do takich danych, których w Karcie LGBT + nie znajdziemy.

A chodzi o choroby, które w dawnych czasach były związane z przemarszami wojsk , wojnami i starą dobrą rozpustą w sąsiedztwie koszar wojskowych jak Europa długa i szeroka.

Wojny w Europie i USA nie ma a i wynalazek penicyliny  i innych antybiotyków te choroby ograniczył po II WW niemal do zera.

Ale Raport Koch Institute  pokazuje zupełnie zaskakujące statystyki tych chorób z ostatnich kilku lat i to w najbogatszych i najbardziej postępowych krajach UE.  

Oto statystyki  zaledwie dwóch chorób wenerycznych,  przed którymi kiedyś pielęgniarki i lekarze szkolni przestrzegali lekkomyślną młodzież, opisując straszne objawy tych chorób i ich dalsze skutki (choroby wrodzone).

Teraz nie ma w szkole pielęgniarek i lekarzy a mają się pojawić tzw. latarnicy.  Tacy, jakich tysiące plączą się po szkołach francuskich, niemieckich ,brytyjskich , holenderskich i oczywiście amerykańskich.

No i statystyki są dla UE nieubłagane.

Jak podaje Koch Institute na str. 37  Raportu z 2017 r.  w tabeli 2-17 w okresie 2009-2014 w przypadku syfilisu  w grupach mężczyzn heteroseksualnych i kobiet  rocznie liczba przypadków chorobowych jest ustabilizowana  z tendencją  lekkiego spadku na poziomie :mężczyźni ok. 3 tysięcy a kobiety ok. 2 tysięcy rocznie. Natomiast w grupie określanej jako MSM czyli „mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami”  statystyki te wyglądają odmiennie..

W grupie tej  w roku 2009 wystąpiło ok. 5 tysięcy przypadków syfilisu i liczba ta  rosła  tak, że w 2013 przekroczyła 8 tysięcy przypadków a w 2014  już 11 tysięcy. Czyli w ciągu 6 lat wzrost o 120%.

I nic się nie zmieniło po roku 2014. Jak podaje w swoim  raporcie niezależna agencja Unii Europejskiej -  European Centre for Disease Prevention and Control  z siedzibą w Sztokholmie,  w roku 2016 wystąpiło łącznie w 28 krajach UE  29.365 przypadków syfilisu, z tego 66% czyli ok. 20 tysięcy przypada na grupę MSM czyli mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami.

Tymczasem w roku 2012 było tych przypadków 21.269.

Od kilku lat na najwięcej przypadków tej choroby odnotowywane jest w  Niemczech i w Wielkiej Brytanii .  Tam „latarników” nie brakuje a specjaliści twierdzą, że anonimowe znajomości zawierane szybko przez  Internet są jedną z głównych przyczyn tej potwornej dynamiki. No a rodzicom i oczywiście Kościołowi nie wolno się oczywiście wtrącać.,

I wtedy efekty są takie:
Tabela 1. Dynamika przypadków syfilisu w krajach UE w latach 2012-2016

Lp.          Kraj /Rok                      2012              2013             2014             2015           2016            %

1            Niemcy                          4.414              5.324            5.821            6.688         7.175                 +62,5
2            Wielka Brytania            3.347               3.631            4.740            5.768         6.470                 +93,3
3           Francja                             865                1.014            1.405            1.755          1.742              +101,4
4            Polska                              961               1.324            1.147            1.239          1.291                +34,3
5           Pozostałe                    11.682             12.342          11.858          12.465        12.687                  +8,6
6           Razem UE 28               21.269             23.635          24.971          27.915        29.365                +38,1

Jak widać, w roku 2016 46,5% wszystkich przypadków syfilisu  wystąpiło łącznie w tylko dwóch krajach: Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Jeśli  dodamy, że w USA  w latach 2013-2917 ilość przypadków syfilisu wzrosła  z 57.329  w 2013 do 102.540 w 2017 r., to widać, że postęp ma się dobrze.  Na czele kroczy stan Kalifornia: z 9.973  wzrost  do 21.804. Na końcu wlecze się Wyoming z ilościami odpowiednio 2013- 9 do 2017 – 19 przypadków.

Druga stara i zapomniana choroba wojen, biedy, prostytucji i rozpusty to rzeżączka czyli Gonorrhea.

I tutaj też kraje Unii Europejskiej w okresie  2012-2016 odnotowały  dynamiczny wzrost zachorowań bo z 51.940  w roku 2012 do 75.349 przypadków w roku 2016.  A udział środowiska MSM czyli  „mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami” wynosi wg Raportu Epidemiologicznego   za rok 2016 Europejskiego Centum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – 46%.  Udział tej populacji w społeczeństwie ogółem - szacunkowo wg najbardziej „optymistycznych” metod nie przekracza 6%.

Występuje ona głównie  w krajach  Europy Zachodniej a więc  bogatych i nie odczuwających skutków wojen i  „transformacji”.


Tab. 2. Dynamika przypadków rzeżączki w krajach UE w latach 2012 - 2016

Lp      Kraj/Rok                        2012             2013             2014              2015              2016                %   16:12


1       Wielka Brytania            30.090          34.230          40.519           45.224           40.166                 +33,5
2      Francja                             3.935            4.885             5.211             6.228             7.757                 +97,1
3      Hiszpania                         3.044            3.315             4.562             5.006            6.816                +123,9
4      Holandia                           3.996            4.171             4.632             5.420            6.129                  +53,4
5      Polska                                  733               549                495                 500                437                  -40,4
6      Pozostałe                       10.142          11.779           11.596           13.473          14.044                 +38,5
7     Ogółem UE 28                 51.940          58.929           67.015           75.851          75.349                  +45,1

   

Panowie homoseksualiści z grupy MSM załapali się nawet na  damską „chlamydię” i tworzą tam „mocną grupę’ – 10%.

Pomijam zupełnie kwestię HIV, bo to temat znany ale ignorowany  przez entuzjastów gender i ‘edukacji seksualnej w szkołach”.

Reasumując, mogę jedynie poradzić władzom Warszawy i innych postępowych miast, które przyjęły z biciem w bębny Karty LGBT +, żeby nie zapomniały o  otworzeniu  dodatkowych dużych oddziałów  a nawet może i  nowych szpitali chorób zakaźnych.

Jeśli uda się przymusowe „rycie beretów” dzieci w szkołach podstawowych i średnich, to nieunikniony będzie wzrost chorób przenoszonych drogą płciową. A  nie będzie w szkołach pielęgniarek czy lekarzy, którzy ostrzegliby dzieci przed  nieprzewidzianymi skutkami   przypadkowego seksu z nieznanymi  „z Internetu” czy innej „gejowskiej wieczorynki”. Będą  tylko „latarnicy”.  Oni nie powiedzą o skutkach syfilisu wrodzonego, czy zakażeniu tą chorobą kobiety w ciąży.

Pan Paweł Rabiej i pan Biedroń mogą przecinać wstęgi w nowych oddziałach szpitalnych.
A po „doświadczenia” można jeździć do Wielkiej Brytanii i do Niemiec.  Tam syfilis z rzeżączką przeżywają swój „renesans”.

https://mnw.org.pl/app/uploads/2019/02/warszawska-deklaracja-lgbt.pdf
https://www.esticom.eu/Webs/ESTICOM/EN/emis-2017/msm-review/Review_HIV.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-syphilis.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-gonorrhoea.pdf
https://www.cdc.gov/std/stats17/tables/24.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Centrum_ds._Zapobiegania_i_Kontroli_Chor%C3%B3bOpublikowano: 18 marca 2019, 21:15

https://www.salon24.pl/u/bobry7/942896,duet-trzaskowski-rabiej-karta-lgbt-a-choroby-weneryczne-w-ue
https://www.salon24.pl/u/bobry7/942896,duet-trzaskowski-rabiej-karta-lgbt-a-choroby-weneryczne-w-ue,2

Copyright © 2017. All Rights Reserved.