Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Genderyzm przeniknął mury Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia przyjęła Plan Równości Płci

Uniwersytet Warszawski przyjął Plan Równości Płci (Gender Equality Plan). Jak czytamy na stronie uczelni, "dokument powstał w wyniku analiz potrzeb społeczności uniwersyteckiej, konsultacji eksperckich i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach zagranicznych". Wśród UW jest pierwszą polską uczelnią, która przyjęła GEP.

Zarządzenie w sprawie „Planu równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz planu działań równościowych na lata 2020-2023" podpisał w sierpniu ustępujący rektor UW prof. Marcin Pałys.

„Jego zasadniczym celem jest sprawienie, by Uniwersytet Warszawski był miejscem bezpiecznym dla wszystkich, funkcjonującym z poszanowaniem równości i różnorodności, wolnym od dyskryminacji oraz zapewnienie wszystkim swobody rozwoju naukowego” - czytamy w dokumencie.

Przypomniano w nim, że w 2016 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu logo „HR Excellence in Research”. Właśnie wtedy uczelnia podjęła zobowiązanie do "ciągłego doskonalenia polityk kadrowych i rekrutacyjnych, w tym do rozwijania polityk równościowych w postaci stworzenia Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Warszawskiego (Gender Equality Plan)".

Celami Planu Równości Płci dla UW - jak podsumowuje uczelnia - są:

    zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności;
    wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet;
    zwiększenie równowagi płci w rekrutacji pracownic i pracowników i w szkołach doktorskich;
    ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym.

Celem dokumentu jest również zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim.

UW informuje, że Plan Równości Płci obejmuje 20 działań. Uruchomiony zostanie program badawczo-rozwojowy dla młodych badaczek i dydaktyczek, który będzie przeciwdziałał zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej. Powstaną grupy networkingowe dla doktorantek, aby włączać je w sieci kontaktów z pracownikami i pracownicami naukowymi. W planach jest organizacja wykładów z zaproszonymi prelegentkami, dotyczących karier kobiet w nauce, w Polsce i na świecie. Powstanie również Kodeks Etyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

W GEP znajdują się też działania, które mają zapewnić osobom pracującym i studiującym na UW pomoc w łączeniu pracy i studiowania z życiem rodzinnym. Planowane jest m.in. zwiększenie liczby miejsc w istniejącym już żłobku uniwersyteckim, a także opracowanie planu utworzenia nowego żłobka lub przedszkola, a także punktu opieki nad dziećmi na jednym z kampusów. W planie zawarte jest też stworzenie możliwości pracy zdalnej (homeoffice) oraz ruchomych godzin pracy dla pracowników i pracownic administracji, a także innych elastycznych form pracy (indywidualny rozkład pracy, zadaniowy czas pracy).

Na UW organizowane będą wykłady i szkolenia o tematyce równościowej dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Udział kobiet i mężczyzn w konkursach grantowych, projektach i wsparcie finansowe będzie systematycznie monitorowany. Prowadzone będą również statystyki dotyczące otwierania przewodów oraz obron doktoratów z uwzględnieniem płci.

Strategia zakłada wprowadzenie Procedury Antydyskryminacyjnej, która umożliwi formalne postępowanie skargowe: bezpieczne zgłaszanie i przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji, zarówno przez osobę, która doświadczyła dyskryminacji, jak i przez kierownictwo jednostek.

Ma również powstać polityka wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, która w sposób transparentny określi zasady wynagradzania na poszczególnych stanowiskach.

za:niezalezna.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.