Kasata zakonu w Nikaragui. Komunistyczny rząd chce rozwiązania Zgromadzenia Misjonarek Miłości

Rząd Nikaragui nakazał rozwiązanie krajowych struktur Zgromadzenia Misjonarek Miłości. Oficjalnym powodem jest brak rządowych pozwoleń na działalność związaną z leczeniem i opieką zdrowotną. To kolejny z wielu ataków Daniela Ortegi, komunistycznego dyktatora, na Kościół katolicki.

Nakaz rozwiązania zakonu znalazł się w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Poza kongregacją dokument ma na celu zamknięcie 100 innych organizacji pozarządowych. 22 czerwca resortowa propozycja wpłynęła do Zgromadzenia Narodowego i, jak donosi KAI, może zostać poddana głosowaniu już w najbliższych dniach.

MSW zarzuca Misjonarkom „nie wywiązanie się z obowiązków” organizacji pozarządowej. Zgromadzenie zostało oskarżone o prowadzenie działalności medycznej bez potrzebnych zezwoleń ze stołecznej Managui. Zakon „nie posiada również zgody na prowadzenie edukacji wyrównawczej dla uczniów”, twierdzi ministerstwo. Zdaniem resortu sprawozdania finansowe, składane przez kongregację, zawierają nieścisłości.

Zatwierdzenie ministerialnego projektu zdaje się pewne, ponieważ spośród 90 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, 75 zajmują politycy Frontu Wyzwolenia Narodowego, partii Daniela Ortegi.

Zakon Misjonarek Miłości został założony przez Matkę Teresę z Kalkuty dla posługi najuboższym. W rządzonym przez Ortegę państwie siostry z tego zgromadzenia prowadzą centra pielęgniarskie, zapewniają opiekę zdrowotną i psychologiczną ofiarom przemocy i nadużyć. Zajmują się także edukacją wyrównawczą trudnych dzieci.

za:pch24.pl

***
To w pewny sensie naturalne-wszak od  wszelakich form miłości są lewe rządy i lewi "myśliciele" - jak - przykładowo: Marks... Engels... Lenin... Stalin... Mao, Kim... itp.
k