Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Rezolucja ws. zmian traktatów. PE potajemnie wprowadził do tekstu skandaliczną poprawkę

W przyjętej 22 listopada rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian unijnych traktatów dopisano poprawkę wzywającą do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych.  W środę w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad propozycją daleko idących zmian unijnych traktatów (Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej). To jeden z etapów

bezprecedensowej reformy ustrojowej w historii wspólnoty europejskiej. W następnej fazie sprawozdanie trafi pod obrady Rady ministrów ds. europejskich. Stanie się to już 12 grudnia.

Dokument przeszedł niewielką liczbą głosów. Poparło go 291 europosłów, 274 głosowało "przeciw", a 44 europarlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Aborcja w Karcie Praw Podstawowych?

Jak zauważył portal niedziela.pl, w tekście rezolucji pojawił się zapis dotyczący aborcji. Poprawka nr 245 wprowadzająca zmiany do artykułu 3 Karty Praw Podstawowych stanowi, że rzeczony artykuł nie będzie miał tytułu "Prawo człowieka do integralności", ale "Prawo człowieka do integralności i autonomii cielesnej".

Co więcej, autorzy rezolucji postulują dodanie do artykułu podpunktu 2a, który brzmi: "Każdy ma prawo do autonomii cielesnej, do swobodnego, świadomego, pełnego i powszechnego dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz do wszystkich związanych z tym usług opieki zdrowotnej bez dyskryminacji, w tym do dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji".

PE: Aborcja prawem człowieka

Potajemne dopisanie podpunktu, który jeśli wszedłby w życie de facto wymuszałby wprowadzenie we wszystkich państwach Unii Europejskiej dostępu do aborcji, to kolejny przykład na to, że Parlament Europejski dąży do narzucenia państwom UE swoich rozwiązań w zakresie przerywania ciąży.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2021 roku europosłowie przyjęli skandaliczną rezolucję, w której aborcję określono jako prawo człowieka.

Dokument wzywał wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji" oraz zagwarantowania, że "aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży" i później, "gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone". Za dokumentem opowiedziało się wtedy 378 eurodeputowanych, przeciw było 255, a 42 wstrzymało się od głosu.  

za:dorzeczy.pl

***
Niestety - "pan każe - sługa musi... Żal "onych"  

Wszak wszyscy mają dusze. Nieśmiertelne.

k

Copyright © 2017. All Rights Reserved.