Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje polecane

Naukowcy w obronie prof. Przemysława Czarnka. Publikujemy list sprzeciwiający się atakom na nowego ministra edukacji narodowej

Sprzeciw wobec ataków na osobę dra hab. Przemysława Czarnka prof. KUL i poparcie dla jego nominacji na Ministra Edukacji i Nauki

Wobec fali nienawiści, pomówień, manipulacji i kłamstw dotyczących osoby i wypowiedzi Prof. Przemysława Czarnka wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tego typu praktyk, będących udziałem nie tylko mediów, ale także wąskiej części środowisk akademickich i wyznaniowych.

Podkreślamy, że Prof. Przemysław Czarnek jest naukowcem, którego cały dorobek naukowy został jednoznacznie pozytywnie oceniony w postępowaniu habilitacyjnym przez przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Gdańskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podważanie jego dorobku poprzez wyrywanie z kontekstu i z treści artykułów lub wykładów pojedynczych zdań i manipulowanie nimi jest zachowaniem wysoce nagannym i szkodliwym. Podobnie negatywnie należy ocenić próbę przypisywania Prof. Przemysławowi Czarnkowi poglądów rzekomo szkodzących relacjom międzynarodowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym polsko-izraelskim i polsko-amerykańskim.

Prof. Czarnek jako wojewoda wielokrotnie przyjmował gości różnych wyznań, w tym Naczelnego Rabina Polski i prowadził z nimi otwarty dialog. Położył też wielkie zasługi dla relacji polsko-amerykańskich organizując w Lublinie Kongres Gospodarczy z udziałem przedstawicieli polityki i biznesu z Wisconsin i Illinois, na którym gościła także Ambasador Stanów Zjednoczonych. Brał udział, na zaproszenie strony amerykańskiej w podobnym wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych.

Jednocześnie podkreślamy, że w naszej opinii nominacja dla Prof. Przemysława Czarnka, znawcy problemów nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji, twórcy m.in. Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Wojewodzie Lubelskim, daje ogromną nadzieję na dobre zmiany w tym obszarze, niezbędne dla pomyślnej przyszłości naszego państwa i społeczeństwa. Jako człowiek otwarty, skory do dialogu i budowania pozytywnych relacji ze wszystkimi, ale jednocześnie bezwzględnie stojący na straży i na gruncie polskiego porządku prawnego i wartości, które od wieków budowały Naród Polski, jawi się jako najlepszy z kandydatów do objęcia tej bardzo ważnej funkcji.

1/ dr hab. Imelda Chłodna - Błach, KUL

2/ dr hab. Wojciech Daszkiewicz, KUL

3/ prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, KUL

4/ dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

5/ dr Piotr Gawryszczak, historyk

6/ prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska

7/ dr hab. Jacek Gołebiowski, prof. KUL

8/ dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL

9/ dr hab. Artur Górak, UMCS

10/ dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. UP

11/ ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL

12/ dr Marek Horyński, Politechnika Lubelska

13/ dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

14/ prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, KUL, WSKSiM

15/ dr Andrzej Kołakowski, Uniwersytet Gdański

16/ prof. dr hab. Marek Kornat, Instytut Historii PAN

17/ dr hab. Jacek Kowalewski, prof. UW-M

18/ prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN

19/ prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20/ dr hab. Agnieszka Lekka - Kowalik, prof. KUL

21/ dr hab. Rafał Łatka, historyk i politolog

22/ prof. dr hab. Janusz Łosowski, UMCS

23/ prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

24/ prof. dr hab. Viara Maldjieva, UMK

25/ dr hab. Dariusz Magier, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

26/ dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki, KUL

27/ dr Artur Markowski, UMCS

28/ dr Marcin Markowski, Lublin

29/ ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, KUL

30/ dr Wojciech Muszyński, historyk

31/ prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK

32/ dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski, prof. UR

33/ dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS

34/ prof. dr hab. Waldemar Paruch, UMCS

35/ dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL

36/ dr hab. Tomasz Pawlikowski, prof. WSEZiNS w Łodzi

37/ dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL

38/ dr hab. Ryszard Polak, prof. AWF Warszawa

39/ prof. dr hab. Wojciech Polak, UMK

40/ dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

41/ dr hab. Alina Rynio, KUL

42/ dr hab. Karol Sacewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

43/ ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

44/ dr Beata Skrzydlewska, UKSW Warszawa

45/ dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm

46/ dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

47/ dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK - Kraków

48/ prof. dr hab. Stefan Sokołowski, UMCS

49/ dr Maciej B. Stępień

50/ dr hab. Mirosław Szumiło, prof. UMCS

51/ dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL

52/ prof. dr hab. Krystyna Trembicka, UMCS

53/ prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytutu Historii PAN

54/ dr hab. Piotr Zacharczuk, KUL

55/ prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, UMCS

56/ prof. dr hab. Jan Żaryn, UKSW

za:bialykruk.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.