Publikacje polecane

Naukowcy w obronie prof. Przemysława Czarnka. Publikujemy list sprzeciwiający się atakom na nowego ministra edukacji narodowej

Sprzeciw wobec ataków na osobę dra hab. Przemysława Czarnka prof. KUL i poparcie dla jego nominacji na Ministra Edukacji i Nauki

Wobec fali nienawiści, pomówień, manipulacji i kłamstw dotyczących osoby i wypowiedzi Prof. Przemysława Czarnka wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tego typu praktyk, będących udziałem nie tylko mediów, ale także wąskiej części środowisk akademickich i wyznaniowych.

Podkreślamy, że Prof. Przemysław Czarnek jest naukowcem, którego cały dorobek naukowy został jednoznacznie pozytywnie oceniony w postępowaniu habilitacyjnym przez przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Gdańskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podważanie jego dorobku poprzez wyrywanie z kontekstu i z treści artykułów lub wykładów pojedynczych zdań i manipulowanie nimi jest zachowaniem wysoce nagannym i szkodliwym. Podobnie negatywnie należy ocenić próbę przypisywania Prof. Przemysławowi Czarnkowi poglądów rzekomo szkodzących relacjom międzynarodowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym polsko-izraelskim i polsko-amerykańskim.

Prof. Czarnek jako wojewoda wielokrotnie przyjmował gości różnych wyznań, w tym Naczelnego Rabina Polski i prowadził z nimi otwarty dialog. Położył też wielkie zasługi dla relacji polsko-amerykańskich organizując w Lublinie Kongres Gospodarczy z udziałem przedstawicieli polityki i biznesu z Wisconsin i Illinois, na którym gościła także Ambasador Stanów Zjednoczonych. Brał udział, na zaproszenie strony amerykańskiej w podobnym wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych.

Jednocześnie podkreślamy, że w naszej opinii nominacja dla Prof. Przemysława Czarnka, znawcy problemów nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji, twórcy m.in. Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Wojewodzie Lubelskim, daje ogromną nadzieję na dobre zmiany w tym obszarze, niezbędne dla pomyślnej przyszłości naszego państwa i społeczeństwa. Jako człowiek otwarty, skory do dialogu i budowania pozytywnych relacji ze wszystkimi, ale jednocześnie bezwzględnie stojący na straży i na gruncie polskiego porządku prawnego i wartości, które od wieków budowały Naród Polski, jawi się jako najlepszy z kandydatów do objęcia tej bardzo ważnej funkcji.

1/ dr hab. Imelda Chłodna - Błach, KUL

2/ dr hab. Wojciech Daszkiewicz, KUL

3/ prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, KUL

4/ dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

5/ dr Piotr Gawryszczak, historyk

6/ prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska

7/ dr hab. Jacek Gołebiowski, prof. KUL

8/ dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL

9/ dr hab. Artur Górak, UMCS

10/ dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. UP

11/ ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL

12/ dr Marek Horyński, Politechnika Lubelska

13/ dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

14/ prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, KUL, WSKSiM

15/ dr Andrzej Kołakowski, Uniwersytet Gdański

16/ prof. dr hab. Marek Kornat, Instytut Historii PAN

17/ dr hab. Jacek Kowalewski, prof. UW-M

18/ prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN

19/ prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20/ dr hab. Agnieszka Lekka - Kowalik, prof. KUL

21/ dr hab. Rafał Łatka, historyk i politolog

22/ prof. dr hab. Janusz Łosowski, UMCS

23/ prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

24/ prof. dr hab. Viara Maldjieva, UMK

25/ dr hab. Dariusz Magier, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

26/ dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki, KUL

27/ dr Artur Markowski, UMCS

28/ dr Marcin Markowski, Lublin

29/ ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, KUL

30/ dr Wojciech Muszyński, historyk

31/ prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK

32/ dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski, prof. UR

33/ dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS

34/ prof. dr hab. Waldemar Paruch, UMCS

35/ dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL

36/ dr hab. Tomasz Pawlikowski, prof. WSEZiNS w Łodzi

37/ dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL

38/ dr hab. Ryszard Polak, prof. AWF Warszawa

39/ prof. dr hab. Wojciech Polak, UMK

40/ dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

41/ dr hab. Alina Rynio, KUL

42/ dr hab. Karol Sacewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

43/ ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

44/ dr Beata Skrzydlewska, UKSW Warszawa

45/ dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm

46/ dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

47/ dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK - Kraków

48/ prof. dr hab. Stefan Sokołowski, UMCS

49/ dr Maciej B. Stępień

50/ dr hab. Mirosław Szumiło, prof. UMCS

51/ dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL

52/ prof. dr hab. Krystyna Trembicka, UMCS

53/ prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytutu Historii PAN

54/ dr hab. Piotr Zacharczuk, KUL

55/ prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, UMCS

56/ prof. dr hab. Jan Żaryn, UKSW

za:bialykruk.pl