Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje polecane

Jadwiga Kamińska - Adorował Boga a ludziom służył

W Bazylice Archikatedralnej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. prof. Tadeusza Gerstenkorna. Mszy św. przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. Ireneusz Kulesza proboszcz parafii. - Co było ważne dla naszego brata śp. Tadeusza? Niezależnie od sytuacji politycznej i historycznej zawsze był sobą, wierny Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi.

Człowiek, który szedł drogą prostą, chociaż nie była to droga łatwa. My wierzący w Zmartwychwstanie, stoimy dzisiaj nad trumną człowieka, który w tę prawdę głęboko wierzył. Dla tej sprawy poświęcał się jako mąż, ojciec, dziadek, nauczyciel i wychowawca młodzieży, konferencjonista i publicysta. Odchodzi do Boga człowiek bogaty w zasługi – podkreślił ksiądz Prałat.

Tak mówił o śp. Tadeuszu o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: Był człowiekiem, który nieustannie pielgrzymował. Nie zamykał się w tym co zrobił, ale szedł cały czas do przodu. Był mądrym człowiekiem, który opierał się tylko na wiedzy, ale miał odwagę pójść i zaufać Temu, który go prowadził i w dzień Bożego Narodzenia przyjął go do siebie. To jest cel każdego z nas, cel by spotkać Boga. Był mądrym człowiekiem, bo umiał adorować nie świat, ale adorować Boga. Oddawał cześć nie ludziom, ale Bogu, a ludziom służył tak jak tylko mógł.

Tadeusz Gerstenkorn urodził się 7 lutego 1927 r. w rodzinie katolickiej. Przed wojną ukończył 6 klasową szkołę podstawową. Dalszą edukację w społecznym gimnazjum i liceum przerwała II wojna światowa. Jako czternastolatek pracował w browarze sukcesorów Karola Anstadta aż do wyzwolenia Łodzi. Po wojnie zdał maturę i dalszą naukę kontynuował na Uniwersytecie Łódzkim. W 1952 r. uzyskał tytuł magistra matematyki a potem stopień doktora nauk matematyczno – fizycznych. W 1983 r. uzyskał habilitację w dziedzinie teorii prawdopodobieństwa a w 1987 r. tytuł prof. nadzwyczajnego UŁ. W latach 1952 - 1963 pracował jako asystent na Politechnice Łódzkiej a od 1958 r. aż do przejścia na emeryturę w 1997 r. jako asystent, a później adiunkt w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki na Wydziale Matematyczno - Fizyczno – Chemicznym UŁ. Będąc na emeryturze pracował jako profesor matematyki w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania i Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi, a także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Politechnice Łódzkiej.

W  wielu ośrodkach    naukowych w kraju oraz w wielu krajach Europy, Afryki i Azji wygłosił liczne odczyty z zakresu teorii prawdopodobieństwa, statystyki i teorii zbiorów rozmytych.

Był autorem i współautorem ponad stu prac naukowych, tłumaczem literatury naukowej z języka angielskiego i rosyjskiego, członkiem wielu towarzystw naukowych.

Całe długie życie Tadeusza Gerstenkorna było służbą trzem największym wartościom: Bogu, Ojczyźnie i rodzinie. Kierując się tymi wartościami pisał i publikował swe rozważania w artykułach zamieszczanych głównie w prasie katolickiej. Był członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
         

Niech pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako osoba skromna, prawa, szachetna i nieskazitelna moralnie, o szerokich horyzontach myślowych, dla której przewodnikami w życiu były prawda i służba. Niech jego postawa życiowa będzie wzorem da przyszłych pokoleń.

Śp. Tadeusz Gerstenkorn został pochowany na Starym Cmentarzu w Łodzi przy ul. Ogrodowej.
 


                                                                           
Foto: Marek Kamiński

Copyright © 2017. All Rights Reserved.